4.758
70

Historicus

Han van der Horst (1949) is historicus. Hij schreef onder meer The Low Sky: understanding the Dutch', Nederland: de vaderlandse geschiedenis van de prehistorie tot nu, Een bijzonder land, het grote verhaal van de Vaderlandse geschiedenis, Onze Premiers en Schep Vreugde in het Leven, Levenslessen uit de grote depressie. Op elke laatste zondag van de maand is hij om elf uur in de ochtend te horen als boekbespreker in het VPRO-radioprogramma over geschiedenis OVT.

Klaas Dijkhoff is niet geschikt voor een leidende functie

Dijkhoff behoort tot de roekelozen. Dat blijkt uit zijn houding ten opzichte van de asielkinderen.

cc-foto: EU2016 NL

Klaas Dijkhoff verkleedt zich graag als een dynamisch ondernemer of investment banker. Ook deze maandag was dat het geval. Hij droeg een snel gesneden streepjescolbert en een lichtblauw gilet. Gelukkig staat hij niet aan het roer van een groot Nederlands bedrijf.

Een dergelijke functie behoort voor iemand in zijn positie echter wel tot de mogelijkheden als beloning voor een aantal jaren trouwe dienst aan het grootkapitaal. Het is in dat geval te hopen dat hij een gouden stoel krijgt zonder dat er aan die plek al te veel verantwoordelijkheden zijn verbonden. Anders kan het Nederlandse bedrijfsleven nog een zware pijp roken. 

Dat heeft te maken met het denken van Dijkhoff. Als de kans bestaat dat een bepaalde beleidskeuze niet zo verstandig is en ongewenste gevolgen heeft, dan trapt elke verstandige manager even op de rem tot er meer duidelijkheid is geschapen. Alleen roekeloze types denderen door ondanks het vermoeden van een afgrond aan de horizon. Zij remmen niet af om eerst te gaan kijken of de brug nog wel heel is.

Dijkhoff behoort tot de roekelozen. Dat blijkt uit zijn houding ten opzichte van de asielkinderen. De VVD heeft bij de kabinetsonderhandelingen een kinderpardon voor elkaar gekregen waarvoor in de praktijk bijna niemand in aanmerking komt. Zo streng zijn de voorwaarden.

Heeft deze aanpak de bedoelde gevolgen? Er komen steeds meer gegevens naar buiten, waaruit blijkt dat dit niet het geval is. Daarom heeft het kabinet besloten een commissie hiernaar onderzoek te laten doen. Onafhankelijk hiervan zijn bij CDA en D66 twijfels gegroeid over de kwaliteit van het beleid rond het kinderpardon.

Coalitiepartner ChristenUnie heeft daarop een beleidsmatig voor de hand liggend voorstel gedaan: we kunnen de gevolgen van wat we nu doen niet goed overzien. We stoppen met de uitzettingen tot het rapport van die commissie is verschenen. Daarna handelen we naar bevind van zaken. Als blijkt dat de gang van zaken rond het kinderpardon toch beantwoordt aan onze bedoelingen en er verantwoord wordt gehandeld, dan gaan de uitzettingen alsnog door. Anders brengen wij een aanpassing tot stand. We zien hier verantwoordelijk optreden tegenover roekeloos doordenderen.

Dijkhoff heeft een veto uitgesproken over het blijk van gezond verstand bij de ChristenUnie. Hij is bijgevolg van het doordenderen. Dat blijkt trouwens ook uit menig proefballon die hij in het verleden opriep. Onder goed management of als houder van een sinecure kan hij weinig kwaad maar macht moet je zulke lui niet geven. Zij zijn de kampioenen van de crash.


Laatste publicatie van Han van der Horst

  • Zwarte Jaren

    Nederland in de Tweede Wereldoorlog

    2020


Geef een reactie

Laatste reacties (70)