1.796
51

Historicus

Han van der Horst (1949) is historicus. Hij schreef onder meer The Low Sky: understanding the Dutch', Nederland: de vaderlandse geschiedenis van de prehistorie tot nu, Een bijzonder land, het grote verhaal van de Vaderlandse geschiedenis, Onze Premiers en Schep Vreugde in het Leven, Levenslessen uit de grote depressie. Op elke laatste zondag van de maand is hij om elf uur in de ochtend te horen als boekbespreker in het VPRO-radioprogramma over geschiedenis OVT.

Klijnsma laat AOW’ers in de steek

Als ze die vroeg gepensioneerden een kunstje flikken, kunnen ze dat met ieder ander ook doen

In de verkiezingsstrijd kwam Diederik Samsom op voor vroeg gepensioneerden die dankzij het bestuurlijk talent van de Kunduz-coalitie ineens met een AOW-gat werden geconfronteerd. Nu zijn de tijden anders. PvdA-staatssecretaris Jetta Klijnsma is niet van plan iets voor hen te doen behalve als ze minder dan 150% van het minimumloon verdienen. Alleen dan wil zij hun inkomensverlies enigszins aanvullen, behalve natuurlijk als mensen de stoutigheid hebben gehad om een paar centjes over te sparen. Die moeten eerst worden opgemaakt, zo schrijft de Volkskrant.

In zijn willekeur is deze aanslag op het inkomen van de vroeg gepensioneerden volstrekt vergelijkbaar met de forenzenbelasting: wie moest reizen naar zijn werk, werd financieel afgestraft alleen en uitsluitend omdat dit gemakkelijk te organiseren viel. Zo is het ook heel eenvoudig om voor iedereen de AOW-leeftijd op te voeren.

Het Kunduz-akkoord is met zo mogelijk nog grotere slordigheid tot stand gekomen dan dat van het huidige kabinet. Ik maak mij dan ook sterk dat de verzamelde politieke daadkracht destijds helemaal niet in de gaten had dat zij een groot aantal Nederlanders een pensioengat bezorgden. Nederlanders die ervan uit mochten gaan dat zij gewoon op hun vijfenzestigste hun AOW zouden ontvangen omdat er tot dan toe geen enkel signaal was dat de overheid de pensioengerechtigde leeftijd wilde verhogen voor burgers die er al na aan toe waren. Dat veranderde van de ene dag op de andere in de achterkamertjes van Kunduz.

Toen de feiten eenmaal op tafel kwamen, hielden de verantwoordelijken zogenaamd hun rug recht. Daarmee introduceerden ze denivellering voor de oude dag. Wie moet leven van een AOW en een klein pensioen wordt door deze maatregel immers veel zwaarder getroffen dan iemand met zijn schaapjes op het droge. Ook de verhoging van de eerste schaal in de inkomstenbelasting heeft voor mensen met pensioen dat effect.

Wat kunnen vroeg gepensioneerden hier tegen doen? In de meeste gevallen staan zij volstrekt machteloos, ook al omdat bijverdiensten al gauw op het vroegpensioen in mindering worden gebracht. Dat is reden te meer voor de volstrekte oneerlijkheid van deze akelige verrassing, die zowat de hele politiek de oudere Nederlander bereidt. De vakbeweging probeert met een proces tegen de staat nog te redden wat er te redden valt maar de fractiediscipline binnen VVD en PvdA zal er zeker voor zorgen dat Klijnsma’s maatregel met vlag en wimpel door de Tweede Kamer komt.

Zo wordt opnieuw afbreuk gedaan aan de bestuurlijke kwaliteit in Nederland en aan het vertrouwen dat men in de overheid mag stellen. Want als ze die vroeg gepensioneerden een kunstje flikken, kunnen ze dat met ieder ander ook doen. Is dat het ergste? Nee dat is niet het ergste. Het ergste is, dat Jetta Klijnsma kans ziet een groot aantal ‘minimumlijers’ van hun appeltje voor de dorst te beroven. Dat is toch het minste wat je in een coalitie met de VVD kunt bereiken: dat die spaarzaamheid niet afgestraft wordt, dat die bankrekeningen van handarbeiders en andere mensen op of net boven het minimumloon worden gerespecteerd. Ik bedoel, daar zal toch ook een liberaal in kunnen komen, zelfs al heeft Jehova diens hart net zo verhard  als destijds dat van farao: toen Mozes zijn volk moest uitleiden uit het Egyptisch  diensthuis.

Maar nee, dat deed Jetta Klijnsma niet. Daarom valt zij als sociaaldemocratisch politicus definitief door de mand.

Volg Han ook op Twitter

Het laatste boek van Han van der Horst is: Nederland, de vaderlandse geschiedenis van de prehistorie tot nu


Laatste publicatie van Han van der Horst

  • Zwarte Jaren

    Nederland in de Tweede Wereldoorlog

    2020


Geef een reactie

Laatste reacties (51)