1.518
76

directeur WISE

Peer de Rijk
13.06.66
Vader van twee kinderen (14 en 18)

Werd in 1980 als kleine jongen van 14 actief tegen kernenergie. Eerst in de Deventer basisgroepen tegen kernenergie, daarna steeds meer landelijk, in verschillende organisaties en verbanden. Eerste actie; de blokkade van Dodewaard, drie dagen, 1980.

1983 - 1990
Als organisator betrokken bij tientallen directe acties tegen kernenergie in Nederland. Organisatie van blokkades, bezettingen, debatten, publicaties, kleine en grote, ludieke en stevige directe acties, manifestaties en demonstraties tegen Borssele, Dodewaard, UCN Almelo, dumpingen van kernafval in de Noordzee, transporten radioactief materiaal door Nederland et cetera. Maar ook acties tegen Shell in Zuid-Afrika, het militair-industrieel complex en voor het milieu. Betrokken bij oprichting Nationale Milieu Actie, Landelijk Platform Tegen Kernenergie, Basisgroepen tegen kerngeweld en militarisme, internationaal congres radicale antikernenergiegroepen uit heel Europa.

1990 - 1996
'Energiecampaigner’ bij Vereniging Milieudefensie. Verantwoordelijk voor organisaties van al het klimaat -en energiewerk; lokaal, landelijk en internationaal. Ontwikkeling van toolkits voor lokale groepen, woordvoerder kernenergie voor Milieudefensie en Friends of the Earth Europe. Betrokken bij oprichting Klimaatverbond. (Nederland en Europees)Organisatie van landelijke actiedag ‘Amersfoort aan Zee’ en campagne ‘Schep nieuwe wegen weg’. Een jaar als ‘campaigner’ lid geweest van het ‘Vliegverkeerteam’ van Milieudefensie met organiseren van acties tegen de uitbreiding van Schiphol als belangrijkste taak

1997 - 2000
Campagnemedewerker kernenergie voor WISE International, in Amsterdam. Verantwoordelijk voor projecten in Azië, eerste woordvoerder WISE, ontwikkeling educatieve materialen, fondswerving. Veel gereisd naar Korea, Thailand, Taiwan, Filippijnen en Rusland

2000 – heden

Directeur WISE


• 2003- 2009 Bestuurslid Vereniging Milieudefensie (Friends of the Earth Netherlands)
• 1998- 2004 Bestuurslid XminY fonds
• 2004-2007 Bestuurslid Woonwerkvereniging WeeGee
• 2001 – 2005 Bestuurslid Stichting RWW

Klimaat heeft politici met lef nodig

Klimaatsceptici zijn naïef of erger

Het is voor elkaar. Na jaren van nauwelijks opgemerkte pogingen om de integriteit van het IPCC in twijfel te trekken is het nu opeens wel gelukt; met een paar goed geplaatste klappen hangen zowel het klimaatonderzoek, de milieubeweging als alle partijen die wel iets tegen klimaatverandering willen doen in de touwen. Als we niet uitkijken worden we tien jaar teruggeworpen in de tijd. Moet er weer een halve generatie van overtuigd worden dat er wel degelijk iets aan de hand is.

Heel interessant om te zien is dat het nu juist vooral de wetenschappers zijn die niet meteen buigen maar er fijntjes op wijzen dat wetenschappelijk onderzoek nooit foutenvrij is. Terecht verontschuldigen ze zich voor de feitelijke onjuistheden maar verder kiezen ze voor de aanval; wie nu denkt te kunnen beweren dat klimaatverandering niet bestaat of dat de noodzaak voor actie niet meer bestaat is in het beste geval heel naïef maar veel waarschijnlijker een politieke vandaal die alleen wil zieken.

En deze zelfbewuste houding lijkt me terecht. De reactie van de grote man van het IPCC is dan ook bewonderenswaardig. De Indiër Pachauri beet afgelopen woensdag fel van zich af (Financial Times). Hij vergeleek klimaatsceptici met de mensen die het verband tussen roken en kanker ontkennen. Bagatelliseert hij de fouten die gemaakt zijn? Welnee. Maar hij wijst fijntjes op de grote belangen die vaak schuilgaan achter de mensen en organisaties die nu moord en brand schreeuwen.

Maar die assertieve houding kan niet voorkomen dat de politiek weer buigt voor de vrolijk door de VVD en de PVV opgeblazen ‘volkswoede’. In dat verband is het Mea Culpa van Samson interessant. Een gewiekst, slim, ogenschijnlijk zeer integer, strategisch en betrokken politicus die zo berouwvol het hoofd buigt. Slim of laf? Ik denk eigenlijk dat hij het alleen maar gedaan heeft uit strategische overwegingen. Dit zal ongeveer de gedachte zijn: “Nu even het hoofd buigen, een deel van het onderzoek zal opnieuw worden gedaan, daarin wordt (weer…) onomstotelijk vastgesteld dat klimaatverandering “here and happening”  is en dan kunnen de PVV en de VVD het niet maken te blijven zeiken over de vraag of we iets moeten doen”.

Prima strategie, er was misschien even geen andere weg. Maar ik denk dat Samson zich in het geval van de PVV gewoon vergist. Die partij is namelijk niet uit op een constructieve zoektocht, die wil helemaal niet ontdekken wat de precieze stand van zaken is in de klimaatwetenschap. Je kunt op 100 manieren aantonen dat het ook voor de achterban van de PVV beter is als we wat gaan doen aan het ontwikkelen van schone energiebronnen die we zelf op kunnen wekken, dat energiebesparing regelrecht in het voordeel is van de burger die wellicht nu vindt dat hij te veel betaald aan de grote energieboeren, het heeft allemaal geen zin. De PVV zal, gedreven door iets wat soms lijkt op blinde haat voor alles wat progressief is, altijd blijven zieken. Puur politiek vandalisme, daar leeft de partij van. Je kunt je best blijven doen om dat te veranderen en slimme wegen blijven zoeken om ze te confronteren met de grenzen van de redeneringen die ze gebruiken om niets aan klimaatverandering te doen maar het lijkt mij een volkomen vergeefse inspanning.

Dus Samson; voorwaarts en niet verzaken! Een flink deel van de achterban van de VVD begrijpt heel goed dat er wel degelijk iets moet gebeuren, als is het maar omdat duurzame energie langzamerhand heel veel kansen biedt voor het Nederlandse bedrijfsleven. En “vandalistisch rechts”? Daar is gewoon misschien wel even niet zo veel tegen of mee te doen…

Geef een reactie

Laatste reacties (76)