458
22

directeur WISE

Peer de Rijk
13.06.66
Vader van twee kinderen (14 en 18)

Werd in 1980 als kleine jongen van 14 actief tegen kernenergie. Eerst in de Deventer basisgroepen tegen kernenergie, daarna steeds meer landelijk, in verschillende organisaties en verbanden. Eerste actie; de blokkade van Dodewaard, drie dagen, 1980.

1983 - 1990
Als organisator betrokken bij tientallen directe acties tegen kernenergie in Nederland. Organisatie van blokkades, bezettingen, debatten, publicaties, kleine en grote, ludieke en stevige directe acties, manifestaties en demonstraties tegen Borssele, Dodewaard, UCN Almelo, dumpingen van kernafval in de Noordzee, transporten radioactief materiaal door Nederland et cetera. Maar ook acties tegen Shell in Zuid-Afrika, het militair-industrieel complex en voor het milieu. Betrokken bij oprichting Nationale Milieu Actie, Landelijk Platform Tegen Kernenergie, Basisgroepen tegen kerngeweld en militarisme, internationaal congres radicale antikernenergiegroepen uit heel Europa.

1990 - 1996
'Energiecampaigner’ bij Vereniging Milieudefensie. Verantwoordelijk voor organisaties van al het klimaat -en energiewerk; lokaal, landelijk en internationaal. Ontwikkeling van toolkits voor lokale groepen, woordvoerder kernenergie voor Milieudefensie en Friends of the Earth Europe. Betrokken bij oprichting Klimaatverbond. (Nederland en Europees)Organisatie van landelijke actiedag ‘Amersfoort aan Zee’ en campagne ‘Schep nieuwe wegen weg’. Een jaar als ‘campaigner’ lid geweest van het ‘Vliegverkeerteam’ van Milieudefensie met organiseren van acties tegen de uitbreiding van Schiphol als belangrijkste taak

1997 - 2000
Campagnemedewerker kernenergie voor WISE International, in Amsterdam. Verantwoordelijk voor projecten in Azië, eerste woordvoerder WISE, ontwikkeling educatieve materialen, fondswerving. Veel gereisd naar Korea, Thailand, Taiwan, Filippijnen en Rusland

2000 – heden

Directeur WISE


• 2003- 2009 Bestuurslid Vereniging Milieudefensie (Friends of the Earth Netherlands)
• 1998- 2004 Bestuurslid XminY fonds
• 2004-2007 Bestuurslid Woonwerkvereniging WeeGee
• 2001 – 2005 Bestuurslid Stichting RWW

Klimaatkeuze.nl

De verkiezingsstrijd gaat nog veel te weinig over duurzaamheid, laat staan over concreet energie- en klimaatbeleid.

En dat is jammer want keuzes op dat vlak zullen net zo ingrijpend zijn als de bezuinigingen. Gaan we voor kern- of kolen of voor zon en een molen?

Het helpt om de partijen antwoord te laten geven op heel concrete vragen; gaan ze wel of niet de energiebedrijven verplichten meer groene stroom te maken, gaan ze wel of niet een vleesbelasting invoeren, gaan ze wel of niet wettelijk vastleggen dat we naar een volledig duurzame energievoorziening toe moeten.

Klimaatkeuze.nl heeft dit gedaan. We hebben ze 11 maatregelen voorgelegd waartoe wel of niet besloten kan worden. Ze mochten alleen met ja of nee antwoorden zodat we het in een simpel schema konden laten zien. En ze hebben allemaal meegedaan (alleen de PVV trok zich de avond voor we on-line gingen terug, helaas)

Kijk eens op www.klimaatkeuze.nl en stuur de site door aan andere netwerken. We laten het toch niet gebeuren dat het alleen over bezuinigingen gaat?!

Geef een reactie

Laatste reacties (22)