1.565
26

Directeur Compassion In World Farming

Geert Laugs is directeur van Compassion In World Farming (CIWF), een internationale organisatie die opkomt voor het welzijn van landbouwdieren

Kloonvlees komt steeds dichterbij je bord

Ophef in de polder: BNN kloonde hond Joep in haar nieuwe serie (vanaf a.s. vrijdag te zien) over het klonen van dieren, en mogelijk zelfs van mensen. Politici reageren verontwaardigd, maar ondertussen slaagt Europa er niet in de ongewenste kloontechniek uit de vleesindustrie te houden.

Klonen van dieren leidt tot ernstig dierenleed. In het laboratorium wordt een genetische kopie gemaakt van één ouderdier. Die wordt dan, in de vorm van een eicel, ingebracht bij een draagmoeder, die – als alles goed gaat – een dier ter wereld brengt dat genetisch identiek is aan het ouderdier. Maar helaas gaat het meestal níét goed. Dolly, het eerste gekloonde schaap, was de enige succesvolle geboorte uit maar liefst 277 gekloonde embryo’s die werden ingebracht bij een draagmoeder. Heel vaak gaat het al mis vóór de geboorte en sterft het gekloonde dier voordat het daglicht ziet, bijvoorbeeld door afwijkingen van de placenta. Gekloonde dieren zijn vaak abnormaal groot en zwaar waardoor een natuurlijke bevalling vaak niet mogelijk is. Een keizersnede is dan de enige optie. De kloondieren die het wél redden komen vaak misvormd ter wereld en vele sterven binnen enkele dagen na de geboorte. Ademhalingsmoeilijkheden, hartfalen en gebreken aan nieren of lever zijn vaak de oorzaak.

Geen ‘superdieren’
klonenWanneer klonen in de Europese veehouderij wordt toegestaan schaadt dat niet alleen het welzijn van de draagmoeders en de kloondieren, maar ook dat van hun nakomelingen. Men zal klonen namelijk vooral toepassen om nóg sneller hoogproductieve melkkoeien of snel groeiende varkens te fokken. Het fokken van dergelijke ‘superdieren’ heeft echter ernstige gevolgen voor hun welzijn. Zo noemde het wetenschappelijk comité van EFSA, de Europese voedselautoriteit, het fokken van koeien voor hoge melkgift de belangrijkste oorzaak van welzijnsproblemen in de melkveehouderij.

Niemand wil kloonvlees
Een grote meerderheid van de Europeanen wil geen vlees of melk van kloondieren. Dat is de onmiskenbare conclusie van twee recente Eurobarometer onderzoeken. Zo’n 75 procent van de ondervraagden zei om ethische redenen tegenstander te zijn van het klonen van landbouwdieren (2008) en zelfs 84 procent maakte zich grote zorgen over mogelijke veiligheidsrisico’s als klonen gebruikt zou worden voor voedselproductie (2010).

Europa faalt
Eind vorig jaar sprak het Europees Parlement zich in overgrote meerderheid uit voor een verbod op het klonen van dieren. Ook moet volgens het Parlement de import van gekloonde dieren en hun nakomelingen verboden worden. Producten van gekloonde dieren en hun nageslacht mogen als het aan het Parlement ligt in de EU niet verkocht worden. Sindsdien is het echter stil in Brussel. De Nederlandse regering weigerde als EU voorzitter de kwestie aan te kaarten in de Landbouwraad en bij de Europese commissie en niets lijkt er op dat Europa de toepassing van de kloontechniek in de veehouderij daadwerkelijk een halt toe zal roepen. Het lapje kloonvlees in de supermarkt komt daarmee steeds dichterbij. Het zou daarom goed zijn als de politici die nu verontwaardigd reageren op de BNN-stunt de regering aanzetten tot actie in Brussel.

Geef een reactie

Laatste reacties (26)