16.708
231

Dichter, Oprichter Soul Rebel Movement

Kno’Ledge Cesare (Jerry King Luther Afriyie, 30 April 1981, Ghana) is een dichter, blogger en motivational speaker. Hij is de oprichter van de stichtingen Soul Rebel Movement en Nederland Wordt Beter. In 2011 startte hij samen met anderen de bewustwordingscampagne Zwarte Piet is Racisme. Zie verder www.nederlandwordtbeter.nl, www.soulrebelmovement.com en www.twitter.com/thesoulrebels

Kom nu in actie tegen Zwarte Piet

Waarom ik op 1 juli aangifte doe wegens groepsdiscriminatie en aanzetten tot discriminatie door de figuur Zwarte Piet

Al 400 jaar lang heeft Nederland er moeite mee om mensen van Afrikaanse komaf gelijk te behandelen. 400 jaar lang moet Nederland nadenken, als het in het publieke debat over het welzijn van zwarte mensen in dit koninkrijk gaat. Men zegt: verandering kost tijd, maar wij zien dagelijks de ene verandering na de andere plaatsvinden, terwijl wij al 400 jaar op verandering wachten. Nederland heeft in die 400 jaar algemeen kiesrecht bewerkstelligd en het homohuwelijk gelegaliseerd (een meerderheid hiervoor was niet nodig).

Vrijheid en gelijkwaardigheid zouden vanzelfsprekend moeten zijn, niet alleen wanneer het onze dierbaren of bekenden betreft, maar ook wanneer het om een grote groep mensen gaat die bijna 400 jaar onderdeel uitmaakt van de natie. Dat heet fatsoen.

Mijn generatie
In het zuiden van Amerika wappert een ogenschijnlijk onschuldige vlag. Voor de één staat de vlag voor trots en het cultureel erfgoed, voor de ander verbeeldt de vlag de verschrikkingen van slavernij, Jim Crow-wetten en apartheid in Amerika. Ik kan mij niet voorstellen dat er een weldenkende Nederlander is die vindt dat deze confederate flag bij het Capitool in Columbia, South Carolina, moet blijven wapperen. Je kunt geen traditie in stand houden die met racisme is verweven.

Ik ben blij dat ik onderdeel uitmaakt van een generatie die naar de toekomst kijkt. Die zich niet laat gijzelen door de verschrikkingen van gisteren. Mijn generatie zegt: nooit meer slavernij, nooit meer een wereldoorlog, nooit meer fascisme, nooit meer politierepressie of een andere vorm van onderdrukking. Wij komen als een natie van ver, en we hebben nog een lange weg te gaan. Mijn generatie, zowel zwart als wit als alle andere kleuren van de regenboog, wil en eist dat Nederland al haar inwoners gelijk behandelt, bescherming biedt en hun universele rechten respecteert.

Slavernijverleden en Zwarte Piet
Het leven in Nederland is nog lang niet slecht, maar het kan hard zijn als je niet wit bent. Mijn moeder zei altijd: ‘je moet drie keer zo hard je best doen’ en dat zullen jouw ‘zwarte buurvrouw’ en de vrienden van Rutte op de ‘Nederlandse Antillen’ bevestigen. Dat Nederland doet alsof wit privilege een mythe is, illustreert de blinde vlek die er in Nederland is. Nederland heeft meer blinde vlekken. Een helder voorbeeld is de manier waarop Nederland met haar slavernijverleden omgaat. Ook al herdenken en vieren wij op 1 juli (Keti Koti) elk jaar de afschaffing van de slavernij op Nederlands grondgebied, 152 jaar na de afschaffing van de slavernij op papier is de erfenis ervan nog steeds zichtbaar in de vorm van institutioneel racisme, discriminatie en structurele ongelijkheid.

melancholieke PietEen van de overblijfselen uit het slavernijverleden is ‘Zwarte Piet’, een figuur gebaseerd op de stereotype weergave van zwarte mensen in de 19de eeuw. Zijn verschijning refereert direct aan de Nederlandse geschiedenis van kolonialisme en slavernij, en maakt een beledigende karikatuur van zwarte mensen. Hoe kunnen wij een verleden herdenken, hoe kunnen wij zeggen ‘nooit meer’, als wij niet bereid zijn dit verleden geheel achter ons te laten? De slavernij, een misdaad tegen de menselijkheid, mag niet gebagatelliseerd worden omwille van een kinderfeest.

#1juliaangifte
Mijn Stichting Nederland Wordt Beter roept samen met New Urban Collective, Zwarte Piet Niet en Stop BlackFace alle Nederlanders, die zich beledigd of gekwetst achten door Zwarte Piet en/of deze zaak steunen, op om op 1 juli 2015 aangifte te doen wegens groepsdiscriminatie en aanzetten tot discriminatie. Overal in het land kun je bij een politiebureau bij jou in de buurt aangifte doen. Het speciale aangifteformulier wordt vanaf vandaag via nederlandwordtbeter.nl en Facebook beschikbaar gesteld.

Aangifte op Keti Koti Amsterdam
Op het Museumplein in Amsterdam, waar op 1 juli het Keti Koti Festival plaatsvindt, kan van 14.00 – 20.00 uur aangifte worden gedaan bij een mobiele politiebus die speciaal hiervoor wordt ingezet. Bij de mobiele politiebus krijg je van ons een aangifteformulier voorzien van de aanklacht. Het enige dat je hoeft te doen is je personalia in te vullen. Vergeet niet je ID mee te nemen!

DE AANKLACHT LUIDT ALS VOLGT:

Ik heb kennis genomen van het volgende:
– Tijdens de Sinterklaasintocht in 2014 in Gouda en andere Nederlandse gemeenten waren in het openbaar personen aanwezig, uitgedost als ‘Zwarte Piet’.
– De Nederlandse omroep NTR heeft in de weken voorafgaand aan en op 5 december 2014 televisieprogramma’s uitgezonden waarin personen uitgedost als ‘Zwarte Piet’ figureerden.
– De volgende bedrijven hebben in de weken voorafgaand aan en op 5 december 2014 in hun vestigingen in Nederland personen in hun winkel aanwezig laten zijn, uitdost als ‘Zwarte Piet’, winkelversieringen aangebracht met afbeeldingen en uitbeeldingen van ‘Zwarte Piet’ en producten verkocht met daarop afbeeldingen van ‘Zwarte Piet’: Magazijn De Bijenkorf B.V., V&D B.V., Blokker Holding B.V. (Blokker B.V., Bart Smit B.V., Intertoys Holland B.V. en Xenos B.V., Hema B.V., Albert Heijn B.V..
– Stichting Sint & Pietengilde heeft onder meer als doelstelling ‘de kwaliteit van het feest en de gespeelde karakters te waarborgen.’ Daaronder begrijpt deze stichting onder andere het waarborgen van het karakter van ‘Zwarte Piet.’

De figuur van ‘Zwarte Piet’ is een stereotype, beledigende, discriminatoire en tot discriminatie aanzettende weergave van zwarte mensen. Mensen van kleur worden daardoor derhalve aangetast in hun belang om niet te worden beledigd en niet te worden gediscrimineerd.

Ik acht mij persoonlijk in dit belang aangetast en/of acht hierdoor de openbare orde aangetast.

De bij bovengenoemde uitingen van ‘Zwarte Piet’ betrokken (rechts)personen hebben zich in het openbaar beledigend uitgelaten over een groep mensen wegens hun ras. Verder zetten hun uitingen aan tot discriminatie wegens ras. Tot slot hebben de betrokken (rechts)personen in de uitoefening van hun ambt, beroep of bedrijf andere personen wegens hun ras gediscrimineerd.

Om deze reden doe ik aangifte tegen al deze betrokken (rechts)personen wegens overtreding van artikel 137c, artikel 136d en artikel 429quater van het wetboek van strafrecht. 

Wij hopen dat deze aangiften en de velen inspanningen van mijn generatie en lotgenoten zullen leiden tot een Sinterklaasfeest en 5 december voor alle Nederlandse kinderen. 

cc-foto: Gerard Stolk

Geef een reactie

Laatste reacties (231)