781
40

directeur WISE

Peer de Rijk
13.06.66
Vader van twee kinderen (14 en 18)

Werd in 1980 als kleine jongen van 14 actief tegen kernenergie. Eerst in de Deventer basisgroepen tegen kernenergie, daarna steeds meer landelijk, in verschillende organisaties en verbanden. Eerste actie; de blokkade van Dodewaard, drie dagen, 1980.

1983 - 1990
Als organisator betrokken bij tientallen directe acties tegen kernenergie in Nederland. Organisatie van blokkades, bezettingen, debatten, publicaties, kleine en grote, ludieke en stevige directe acties, manifestaties en demonstraties tegen Borssele, Dodewaard, UCN Almelo, dumpingen van kernafval in de Noordzee, transporten radioactief materiaal door Nederland et cetera. Maar ook acties tegen Shell in Zuid-Afrika, het militair-industrieel complex en voor het milieu. Betrokken bij oprichting Nationale Milieu Actie, Landelijk Platform Tegen Kernenergie, Basisgroepen tegen kerngeweld en militarisme, internationaal congres radicale antikernenergiegroepen uit heel Europa.

1990 - 1996
'Energiecampaigner’ bij Vereniging Milieudefensie. Verantwoordelijk voor organisaties van al het klimaat -en energiewerk; lokaal, landelijk en internationaal. Ontwikkeling van toolkits voor lokale groepen, woordvoerder kernenergie voor Milieudefensie en Friends of the Earth Europe. Betrokken bij oprichting Klimaatverbond. (Nederland en Europees)Organisatie van landelijke actiedag ‘Amersfoort aan Zee’ en campagne ‘Schep nieuwe wegen weg’. Een jaar als ‘campaigner’ lid geweest van het ‘Vliegverkeerteam’ van Milieudefensie met organiseren van acties tegen de uitbreiding van Schiphol als belangrijkste taak

1997 - 2000
Campagnemedewerker kernenergie voor WISE International, in Amsterdam. Verantwoordelijk voor projecten in Azië, eerste woordvoerder WISE, ontwikkeling educatieve materialen, fondswerving. Veel gereisd naar Korea, Thailand, Taiwan, Filippijnen en Rusland

2000 – heden

Directeur WISE


• 2003- 2009 Bestuurslid Vereniging Milieudefensie (Friends of the Earth Netherlands)
• 1998- 2004 Bestuurslid XminY fonds
• 2004-2007 Bestuurslid Woonwerkvereniging WeeGee
• 2001 – 2005 Bestuurslid Stichting RWW

Kom op, doe wat!

Een rondje internet doet je soms anders denken maar het overgrote deel van de bevolking van vrijwel alle landen weten dat klimaatverandering echt gaande is en dat er actie ondernomen moet worden

Terwijl het de hele dag sneeuwt, op de Nederlandse relevante sites alleen maar klimaatsceptici hun mondje roeren , de ene helft van de natuur- en milieuorganisaties griep heeft en de andere helft wordt buitengesloten van de onderhandelingen…… gaat het met die onderhandelingen zelf weer wat beter.

Afrika heeft zelf een voorstel gedaan voor de hoogte van het bedrag dat nodig is om ze mee te krijgen (ze zijn dus akkoord met 100 miljard), de wisseling in het voorzitterschap draagt bij aan een betere verstandhouding tussen de verschillende fracties en er is de niet-aflatende stroom van binnenvliegende regeringsleiders en andere hotemetoten. En over 1 ding is iedereen het eens; die komen echt alleen als ze tot een akkoord gaan komen, anders laten ze liever niet hun gezicht zien. Want, laten we dat niet vergeten, ze voelen wel degelijk de noodzaak en de druk om iets te gaan DOEN. Een rondje internet doet je soms anders denken maar het overgrote deel van de bevolking van vrijwel alle landen weten dat klimaatverandering echt gaande is en dat er actie ondernomen moet worden. En of we het nu leuk vinden of niet; die actie zal moeten komen doordat er afspraken over zijn gemaakt. Het liefst met alle landen. Als het niet lukt of niet ver genoeg gaat moet elk blok afzonderlijk zelf actie ondernemen, ook Europa. En elk land, ook Nederland. En natuurlijk moeten we daar ook niet allemaal op wachten maar vooral zelf in actie komen; stem met je voeten en dus op een partij die er echt iets aan wil doen, koppel je los van de grote energiebedrijven en wordt gewoon lid van een cooperatieve vereniging voor zon- of wind. Schaf die auto af (ons gezin heeft nog nooit een auto gehad en we zijn bepaald geen huismussen. We reizen echt veel, allemaal per trein, zowel in Nederland als in Europa, met kinderen, zowel toen ze klein waren als nu – het is helemaal niet zo moeilijk), stop met vlees-eten, wordt lokaal actief, wordt lid van een milieu-organisatie, ga actie voeren, zit de politici op de huid!

Kom op! neem je verantwoordelijkheid, toon je een actief burger, laat die negatieve zeurneuzen die niets anders doen dan internet bevuilen met hun haat tegen alles wat naar milieubescherming of progressieve politiek riekt toch lekker in de klei zakken (misschien naast het kernafval – ik las vandaag dat de regering weer het advies heeft gekregen om een ‘publiekscampagne te starten om het volk enthousiast te maken over ‘definitieve berging’ van kernafval in de klei in Brabant of het zout in Groningen – want als de regering geen ‘oplossing’ kan aandragen voor het kernafval zal de bevolking die nieuwe kerncentrale niet accepteren….)

Geef een reactie

Laatste reacties (40)