Laatste update 22:08
2.247
11

Oprichter House of Animals en Animals Today

Karen Soeters is hoofdredacteur van animalstoday.nl en werd in augustus 2007 benoemd tot directeur van de Nicolaas G. Pierson Foundation, het wetenschappelijk bureau van de Partij voor de Dieren. Zij was projectleider van de veelbesproken klimaatfilm ‘Meat the Truth’, verantwoordelijk voor daarop volgende documentaire ‘Sea the Truth’ en een van de makers van een visueel document over onverdoofd ritueel slachten.
Naast deze activiteiten is ze werkzaam als docent mediapsychologie aan de Hogeschool van Amsterdam bij het Instituut voor Media en informatiemanagement en is Karen bestuurslid bij de Nederlandse Vegetariërsbond en bij Bont voor Dieren.
Tijdens haar studie communicatiewetenschap aan de Universiteit van Amsterdam heeft ze naast beleidsstudies en publieksstudies ook recht en politicologie als verdieping gevolgd. Karen Soeters volgt de problematiek met betrekking tot dierenwelzijn en milieu al zo lang als zij zich kan herinneren. Na haar studie is Soeters werkzaam geweest als onderzoeker voor onder andere een internationaal onderzoeksbureau in New York. Daarnaast is ze als consultant voor verschillende organisaties actief geweest.

Komt er een eind aan de slacht van hoogdrachtige dieren?

Wetten moeten natuurlijk gehandhaafd worden en bij overtreding zou een passende straf moet volgen. Op beiden punten gaat het mis, zo blijkt.

Dat is nog eens goed nieuws. Ook staatssecretaris Van Dam is van mening dat er een einde moet komen aan het slachten van hoogdrachtige dieren. Dat staat in een brief die hij deze week naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De komende tijd wordt een wettelijk verbod uitgewerkt voor varkens, paarden, runderen, geiten en schapen.

cc-foto: Rens Spanjaard

Met de sector wil Van Dam afspraken maken om te voorkomen dat hoogdrachtige dieren naar het slachthuis worden vervoerd. In dat laatste heb ik weinig vertrouwen moet ik zeggen, maar goed. Mij heeft het, zoals ik eerder in een blog schreef, enorm verbaasd dat dit überhaupt nog steeds mag in Nederland.

Tot op heden is het namelijk alleen verboden om koeien te transporteren waarvan de dracht meer dan 90 procent is gevorderd. Om het even in perspectief te zetten: een mensenbaby is levensvatbaar vanaf 6 maanden, dus vanaf 60 procent van de zwangerschap. In het verlengde hiervan kan gesteld worden dat een kalfje in principe ook levensvatbaar is vanaf dat punt.

Dat de World Organisation for Animal Health (OIE) al richtlijnen opgenomen heeft om het lijden van het kalfje in het slachthuis zoveel mogelijk te beperken, maakt duidelijk dat het geen incident is maar standaardpraktijk. Volgens Magreet Steendijk, senior inspecteur bij Eyes on Animals, stikken de kalveren nadat ze uit de dode moederkoe worden gehaald. Dat kan wel 20 minuten duren.

Overigens is wetgeving niet het enige probleem. Wetten moeten natuurlijk gehandhaafd worden en bij overtreding zou een passende straf moet volgen. Op beiden punten gaat het mis, zo blijkt.

Eyes on Animals vroeg, via een beroep op de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB), de gegevens op van de inspecties van dierenartsen van de NVWA tussen januari 2014 en 2015. Het resultaat is ronduit schokkend. In totaal zijn in 267 gevallen overtredingen geconstateerd. Daarop werden 258 schriftelijke waarschuwingen uitgedeeld. Waarschuwingen worden gegeven bij de eerste overtreding. Wanneer het nog een keer gebeurt, volgt vaak een boete, maar dus blijkbaar niet in alle gevallen.

En om wat voor een soort overtredingen gaat het dan? 216 dieren hadden meer dan 90 procent van hun draagtijd erop zitten. Onder deze dieren bevond zich ook een schaap dat in het slachthuis begon met aflammeren. De draagtijd bij koeien varieerde van 90 tot 100 procent. Er was zelfs een koe die op 104 procent van haar draagtijd zat. Dierenartsen in het slachthuis constateerden volgroeide kalveren. 52 dieren werden binnen 7 dagen na de bevalling vervoerd. 10 koeien waren door het recente afkalven ook niet ‘transportwaardig’. Zij waren ziek en hadden pijn.

Naast schriftelijke waarschuwingen is maar in 8 gevallen een rapport van bevindingen opgemaakt, en op basis daarvan werden slechts 5 boetes uitgedeeld. Zoals 1500 euro voor een veehouder waarvan de koe vlak na afkalven was afgevoerd. Hij had bewust haar doodgeboren kalf bij een ander dier opgegeven, zodat hij de moederkoe kon afvoeren. Ook werd een boete uitgeschreven van 750 euro voor een melkveehouder die 2 koeien had afgevoerd die over 90 procent van hun draagtijd waren.

5500 euro boete ging naar een melkveehouder die een ziek dier heeft vervoerd (hij heeft haar dus niet passend verzorgd) dat over 90 procent van haar draagtijd en dus hoogdrachtig was. Hij had verder medische info achtergehouden (op het VKI formulier overal ‘nee’ ingevuld). Dus 3x in overtreding. En er was 1500 euro voor een melkveehouder die een ziek dier vlak na afkalven heeft vervoerd. Zij was zelfs zo ziek dat ze ongeschikt was voor humane consumptie. Hij had al eerder ook een waarschuwing gehad.

Verder is er 1 rapport opgemaakt over een boer die twee hoogdrachtige koeien had afgevoerd waarvan hij beweerde niet te weten dat ze zwanger waren. Voor zover ik uit de documenten kan afleiden is er geen boete uitgeschreven.

Conclusie? Alleen als de dracht over de 90 procent is word er door dierenartsen van de NVWA melding van gemaakt. De kalveren stikken als ze uit de buik van hun geslachte moeder zijn gehaald en dat kan dus wel 20 minuten duren. De kans dat je als veehandelaar een boete krijgt is uiterst klein (5 boetes in 2 jaar tijd). Veel kalveren met een draagtijd van minder dan 90 procent sterven terwijl hun dode moeder al aan de vleeshaak hangt.

De staatssecretaris wil in ieder geval met het wettelijk verbod het welzijn van dieren in de laatste periode van de dracht borgen. En dan is het dus hopen dat toezichthouder NVWA ook daadwerkelijk gaat optreden tegen deze ernstige dierenwelzijnsmisstanden.

Geef een reactie

Laatste reacties (11)