Laatste update 15:12
11.066
94

Filosoof

Mihai Martoiu Ticu is in Utrecht afgestudeerd in de wijsbegeerte en internationaal recht. Hij is op 7 februari 1968 in Roemenië geboren en is sinds 1990 in Nederland.

Komt er een grote genocide?

Het publiek heeft geen interesse meer in feiten en waarheid. Het publiek kiest de leugen

Analisten geloven dat we aan de vooravond staan van een revolutie. Bijvoorbeeld Bas Heijne in zijn essay ‘Onbehagen’ en Rob de Wijk in zijn boek ‘De nieuwe revolutionaire golf’ komen dicht in de buurt, maar ze leggen de vinger niet op de zere plek. Hieronder geef ik een betere verklaring voor het onbehagen en het toenemende succes van populisten.

De Westerling is bang voor de toekomst
Broodnodig herstel van de economische crisis betekent meer productie en consumptie, met klimaatverandering als gevolg. Het Pentagon voorspelt dat dit tot een globale catastrofe kan leiden, met miljoenen doden in oorlogen en natuurrampen. De grote Europese steden verdwijnen onder water en er heerst een Siberisch klimaat. Grote werelddelen worden onleefbaar: verdronken, veranderd in hete woestijn, of te koud voor leven. Men verwacht anarchie, wereldoorlogen en een oneindig aantal vluchtelingen.

cc-foto: Asian Development Bank
cc-foto: Asian Development Bank

We verbruiken steeds meer overlevingsmiddelen, zoals grondstoffen, water en landbouwgrond. Volgens het Wereldnatuurfonds hebben we binnen vijftig jaar twee nieuwe planeten nodig, want de grondstoffen zijn in 2050 op. Dus economisch herstel is zelfmoord.

We zijn ook bang dat robots en 3-D printers onze banen bedreigen.

Opkomende machten zoals China, India en Brazilië verbruiken steeds meer. Hun burgers vervangen rijst met vlees, dat veel meer milieuschade veroorzaakt en meer landbouwgrond vereist. Zij verruilen de 500.000 fietsen voor auto’s.

De Westerling is bang voor machtsverlies
Inwoners van landen in opkomst worden steeds beter opgeleid en onze banen verdwijnen naar de nieuwe machten. Intellectuelen uit armere landen verhuizen nu eerder naar China dan naar het Westen. We verliezen daardoor in ontwikkelingskracht. China en India zullen binnenkort meer BBP hebben dan Europa en de VS. Dit geeft hun meer kans om overlevingsmiddelen te bemachtigen. China infiltreert massaal Afrika, waar 60% van de landbouwgrond en enorme reserves van grondstoffen zijn.

Het volkenrecht verandert van de wet van de jungle naar rule of law. Karen Alter bewijst dit in haar boek ‘The new terrain of international law’. Zes Internationale hoven hebben slechts 373 bindende uitspraken gedaan tot in 1989. Daarna groeide het aantal hoven tot 24 met 37.000 vonnissen. Dit en andere ontwikkelingen (zoals mensenrechtenverdragen) veroorzaken gelijkere macht, dus minder macht voor ons om de overlevingsmiddelen te bemachtigen. Voor de rechter zijn de machten gelijk. Daarom zien we in het Westen een stijgende aanval op volkenrecht, mensenrechten en internationale hoven.

Bijvoorbeeld Wilders en Theresa May willen Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens verlaten. De Veiligheidsraad nam net een resolutie aan met 14 stemmen tegen 0, dat de Israëlische nederzettingen illegaal zijn. John Kerry bevestigde in een recentelijke speech dat de nederzettingen volkenrecht schenden. Wilders tweette “My advise to my Israeli friends: ignore the UN and keep building more and more settlements.” Trump tweette: “The United Nations has such great potential but right now it is just a club for people to get together, talk and have a good time. So sad!”.

Technologie wordt steeds goedkoper, toegankelijker en vernietigender. Daardoor verliezen we macht ten gunste van individuen buiten het Westen. Zij plegen steeds meer aanslagen want ze pikken niet langer dat het Westen hen tirannen oplegt en hun overlevingsmiddelen ontfutselt.

Genocide is de makkelijkste oplossing
Wetenschappers hebben ontdekt dat een onbewust hersendeel beslissingen neemt, vooral gericht op zelfbehoud. Het bewuste deel van het brein weet niet de drijfveren van het onbewuste brein en fantaseert er een verhaal bij. Mijn verklaring is dat het onbewuste Westerse brein al een oplossing heeft bedacht voor de verwachtte zwarte toekomst: genocide op wereldschaal. Volkenmoord vermindert consumptie, milieuvervuiling, vertraagt klimaatverandering en beperkt concurrentie op overlevingsmiddelen.

Olie – de vitale grondstof voor energie en veel materialen – is voornamelijk in islamitische landen aanwezig. Het bewuste brein vindt daardoor smoezen om moslims te haten en beschrijft hen als jihadisten die de wereld willen veroveren.

Men verzint ook sociaal-darwinistische smoezen: het superieure Westen heeft meer rechten dan de inferieure Derde Wereld. Daarom vindt 52% van de Trump-aanhangers zwarten ‘minder ontwikkeld’. Daarom praten populisten over ‘onze superieure cultuur’ en de ‘barbaarse’ islam. Met dehumaniserende taal maken ze genocide acceptabeler.

De genocide in de Derde Wereld zal leiden tot verzet en protest in het Westen. Migranten worden mondiger en vergaren meer politieke macht. Ze radicaliseren en plegen aanslagen.

Bovendien willen de Westerlingen de overlevingsmiddelen niet met migranten delen. Vooral als de wereldeconomie instort en men voedsel lokaal moet maken, is er onvoldoende land om iedereen te voeden. Daarom wil Wilders minder moslims.

Genocide als oplossing verklaart het post-truth tijdperk
Commentators observeren met stijgende verbazing de elementen van het post-truth fenomeen. Hoe komt het dat nepnieuws op facebook meer werd gedeeld dan echt nieuws tijdens de Amerikaanse verkiezingen? Hoe komt het dat men Donald Trump heeft gekozen, terwijl hij bijna de meeste leugens vertelde van de dertien kandidaten – slechts Ben Carson scoorde lager.

Naamloos

Hoe komt het dat het publiek deskundigen en oude massamedia wantrouwen en naar alternatieve bullshit luistert? De beste verklaring: het publiek heeft geen interesse meer in feiten en waarheid. Het publiek kiest de leugen.

We idoliseren beroemdheden en de populist is een bekende persoon. Het brein vertelt zichzelf de smoes: ideeën en argumenten werken volgens een evolutionair principe; de persoon met de beste argumenten wordt bekend; zoveel mensen steunen de populist, het kan niet dat zoveel mensen zich vergissen; dus de populaire populist moet de waarheid vertellen en het beste argument hebben, houdt het brein zich voor de gek.

De populist manipuleert dit psychologisch zelfbedrog in zijn voordeel. Niet voor niks riep Wilders in zijn slotwoord voor de rechtbank: “Ik sta hier namens miljoenen Nederlanders.” Hij herhaalde het woord ‘miljoenen’ 10 keer.

Als het publiek de waarheid zou kennen, zou men ook schuldig zijn aan de genocide. Het brein schept daarom een kunstmatige “Wir haben es nicht gewußt”. Wie de leugens gelooft, voelt zich minder schuldig en kan zeker achteraf door niemand beschuldigd worden voor medeplichtigheid aan de misdaad. De misdaad was immers de noodzakelijke conclusie van de leugens. En de verantwoordelijkheid voor de feiten ligt bij de spreker, de populist; de luisteraar is niet verplicht om de feiten zelf te controleren, houdt het brein zich voor de gek.

Daarom worden de populisten populairder, omdat zij angst en haat zaaien, die de opkomende genocide zullen goedpraten. Populisten beloven lebensraum.

Geef een reactie

Laatste reacties (94)