1.475
68

Historicus

Han van der Horst (1949) is historicus. Hij schreef onder meer The Low Sky: understanding the Dutch', Nederland: de vaderlandse geschiedenis van de prehistorie tot nu, Een bijzonder land, het grote verhaal van de Vaderlandse geschiedenis, Onze Premiers en Schep Vreugde in het Leven, Levenslessen uit de grote depressie. Op elke laatste zondag van de maand is hij om elf uur in de ochtend te horen als boekbespreker in het VPRO-radioprogramma over geschiedenis OVT.

Komt na de islam het katholicisme aan de beurt?

Wat moet de gevaarlijke ideologie zijn die Polen tot dronkaards maakt en potentiële inbrekers

Na de moslims zijn de Polen aan de beurt. Op maandagavond verklaarde drs. Louis Bontes, Kamerlid en campagneleider van de PVV dat het water de bewoners tot aan de lippen stond en dat nietsdoen geen optie was. Hij bracht werkloze Poolse arbeiders (samen met Bulgaarse en Roemeense immigranten) in verband met drankmisbruik, overlast en een inbraak golf.

Diezelfde dag had Bontes’ politiek leider Geert Wilders nog op de rechtbank een strafrede afgestoken tegen de islam. Hij beschuldigde de moslims nergens van, maar hij stelde wel vast dat de Islam uit de woestijn kwam en dan ook een woestijn creëerde.

Nu ook de Polen het hebben verkorven bij de PVV, staat de partij voor een probleem. Wat moet de gevaarlijke ideologie zijn die hen tot dronkaards maakt en potentiële inbrekers? Zij belijden massaal het katholieke geloof zoals blijkt in de grote steden waar sommige kerken op zondag ineens weer stampvol zitten.

Zou het komen van het katholicisme? Ook de Roemenen en de Bulgaren belijden deze godsdienst. Hún priesters dragen zelfs een baard net als de radicale imam, die Wilders als getuige naar zijn proces heeft opgeroepen. Het godsdienstig verschil tussen de Rooms- en de oosters of Grieks-katholieken beperkt zich tot de filioque-kwestie. Gaat de H. Geest uit van God de vader en God de Zoon of gaat deze uit van God de Vader dóór God de zoon? Het is haarkloverij en een buitenstaander zegt: dat katholicisme is één pot nat. Die zogenaamde verschillen bestaan  alleen om de ongelovigen zand in de ogen te strooien, zegt de traditionele papenhater.

Zal daarom de PVV na de islam het katholicisme in de ban doen? Als een gevaarlijke geesteshouding die alleen maar tot overlast, dronkenschap en inbraken leidt? Zal men de zaken eens diepgaand bekijken om vervolgens tot de conclusie te komen dat rooms katholieken gehoorzaamheid verschuldigd zijn aan de paus, een buitenlands staatshoofd met een wereldomspannend netwerk? Hoe staan die katholieken trouwens ondanks al hun mooie praatjes écht tegenover de IRA?

De Roemenen en de Bulgaren aan de andere kant maken deel uit van autocephale kerken. Dat wil zeggen: ze zijn zelfstandig, maar de hoofdkwartieren moet je wel in Boekarest en Sophia zoeken, niet binnen onze dijken. Wat voor een hand strekt zich daar uit over ons geplaagde Nederland?

Het zou wel van consequentie getuigen als de PVV de Poolse zondebokken ook aanpakte via hun godsdienst, zoals ze het nu al met mensen van oriëntaalse, met name Marokkaanse afkomst doen. Dan keert het antipapisme weer terug in de Nederlandse politiek. Het katholicisme heeft wél dit: de heilige Michael, Sint Joris en Jeanne d’Arc


Laatste publicatie van Han van der Horst

  • Zwarte Jaren

    Nederland in de Tweede Wereldoorlog

    2020


Geef een reactie

Laatste reacties (68)