1.437
46

Voormalig Tweede Kamerlid SP

Harry van Bommel (1962) was tot 2017 tweedekamerlid voor de SP. Sinds 1986 is hij lid van de partij. In 1990 werd hij voor de SP lid van de deelraad Amsterdam Oost en voorzitter van de afdeling Amsterdam Oost. In 1994 werd Van Bommel het eerste SP-gemeenteraadslid in Amsterdam. Sinds de entree van de SP in de Tweede Kamer is Van Bommel beleidsmedewerker Onderwijs en Defensie voor de nieuwe fractie. Hij werkte onder andere mee aan het spraakmakende rapport over (het gebrek aan) kansen voor jongeren "Alles Kids?".

Van Bommel studeerde politieke wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam (afgestudeerd in 1994) en doceerde hij enkele jaren Nederlands en Engels op een MBO-school.

Koninklijk water in Israël

Heeft de toekomstige koning Willem-Alexander zijn naam verbonden aan een organisatie die betrokken is bij het onteigenen van Palestijnse grond?

Het Joods Nationaal Fonds Nederland is een actie begonnen om geld in te zamelen voor een waterproject in het zuiden van Israël. Dit is niet zomaar een project, want het is ter ere van de inhuldiging van Koning Willem-Alexander. De prins zou toestemming hebben verleend om zijn naam hieraan te verbinden. Ik waardeer de grote, internationale betrokkenheid van prins Willem-Alexander bij het onderwerp water zonder meer, maar dit project roept bij mij wel de nodige vragen op.

Berichten wijzen er bijvoorbeeld op dat het JNF betrokken is bij onteigening van grond van Palestijnen en dat het de niet-Joodse bevolking van Israël discrimineert. Ook zou het actief zijn in de illegale nederzettingen. Daarnaast zou het maar zo kunnen dat het water voor dit project uit (deels) Palestijnse bronnen komt. Dat zou mogelijk illegaal en dus onacceptabel zijn. Daarom heb ik de minister-president en de minister van Buitenlandse Zaken de volgende vragen gesteld:

1. Bent u bekend met het Koning Willem-Alexander Waterproject van het JNF Nederland in Mitspe Ramon, in het zuiden van Israël?

2. Is het juist dat prins Willem-Alexander toestemming heeft gegeven om zijn naam te verbinden aan dit waterproject? Indien neen, wat zijn dan de feiten?

3. Bent u bekend met de campagne van Palestina activisten en NGO’s hiertegen? Wat is uw reactie op de kritiek dat het JNF betrokken is bij onteigening van grond van Palestijnen en de niet-Joodse bevolking van Israël discrimineert? Kunt u uw antwoord toelichten?

4. Is het JNF ook betrokken bij projecten in de illegale nederzettingen in bezet Palestijns gebied? Indien ja, kunt u een indicatie geven op welke schaal dit gebeurt? Kunt u uw antwoord toelichten?

5. Kent u het rapport ‘Water for one people only’? Deelt u de conclusie uit het rapport dat:

‘Israel has extensively and unlawfully appropriated Palestinian water resources in the OPT for the sole benefit of those residing in Israel and Israeli colonies, while maintaining a practice of extensive destruction of Palestinian water infrastructure’

en dat

‘as such, Israel is in violation of Articles 43, 46, 53 and 55 of the Hague Regulations and Articles 49 and 53 of the Fourth Geneva Convention’?

Indien neen, waarom niet? Kunt u uw antwoord toelichten?

6. Kunt u aangeven welke waterbronnen voor het JNF project gebruikt zullen worden? Betreft het hier water dat juridisch (deels) de Palestijnen toebehoort? Indien ja, acht u uitvoering van dit project in strijd met het internationaal recht? Kunt u uw antwoord toelichten?

Volg Harry van Bommel ook op Twitter

Geef een reactie

Laatste reacties (46)