Laatste update 25 oktober 2019, 11:27
15.064
189

Historicus

Han van der Horst (1949) is historicus. Hij schreef onder meer The Low Sky: understanding the Dutch', Nederland: de vaderlandse geschiedenis van de prehistorie tot nu, Een bijzonder land, het grote verhaal van de Vaderlandse geschiedenis, Onze Premiers en Schep Vreugde in het Leven, Levenslessen uit de grote depressie. Op elke laatste zondag van de maand is hij om elf uur in de ochtend te horen als boekbespreker in het VPRO-radioprogramma over geschiedenis OVT.

KOZP geeft blank Nederland een koekje van eigen deeg

De KOZP-aanhangers leggen uit dat Zwarte Piet, die held van de onwetende inboorlingen, in werkelijkheid een racistisch verschijnsel is en aldus een manifestatie van het kwaad.

Dat briefje van Kick Out Zwarte Piet aan de sponsors van Sinterklaas in Den Haag leidt nog steeds tot confrontatie en opwaaiing van stof. Het gaat daarbij vooral om het actiemiddel: hebben we hier te maken met geoorloofde druk of is er sprake van chantage? Daardoor blijft een belangrijk aspect van de hele actie buiten beschouwing. Jerry Afriyie trakteert met KOZP blanke Nederlanders op dezelfde behandeling die zijn voorouders in de tijd van het kolonialisme voor de kiezen kregen: ze krijgen te horen dat ze onbeschaafd zijn en dat ze primitieve en slechte gewoontes achter zich moeten laten.

Blanke Nederlanders denken vaak dat hun koene voorouders al vier eeuwen geleden begonnen met het veroveren van een wereldrijk. Dat viel nogal mee: het kwam in de meeste gevallen neer op het vestigen van steunpunten van waar dan werd geprobeerd de handel te controleren. Er bestonden wel plantagekoloniën in Noord-Amerika en het Caribisch gebied maar die hadden een beperkte omvang. Pas na 1850 begonnen een aantal Europese mogendheden met geweld en goede woorden tegelijk serieuze wereldrijken te veroveren. Dit bereikte zijn hoogtepunt in het laatste kwart van de negentiende eeuw en het begin van de twintigste.

Emilio Aguinaldo, een van de grote vrijheidsstrijders van de Filipijnen.

De veroveraars rechtvaardigden die expansie voor zichzelf met de gedachte dat zij licht, beschaving en vrijheid kwamen brengen. De bestrijding van de slavernij behoorde expliciet tot de doelstellingen. In Nederland werd het bezetten van weer een eiland in de Indonesische archipel vaak gemotiveerd met de strijd tegen ¨de kneveling door de hoofden¨. Toen de Verenigde Staten besloten de Filipijnen te annexeren in plaats van de macht over te dragen aan de bevrijdingsbeweging onder leiding van de grote held Emilio Aguinaldo schreef Rudyard Kipling vanuit Engeland een groot gedicht met goede raad: take up the white man´s burden.

Take up the White Man’s burden —
Send forth the best ye breed —
Go bind your sons to exile
To serve your captives’ need;
To wait in heavy harness,
On fluttered folk and wild —
Your new-caught, sullen peoples,
Half-devil and half-child.
Rudyard Kipling, de grote dichter van het kolonialisme.

Let op dat ¨half duivel, en half kind¨. Er staat in het gedicht ook nog min of meer dat je dan stank voor dank krijgt.

In Nederland noemden wij overigens wat in dit gedicht van Kipling besloten ligt ethische politiek.

Hoe dan ook, de rechtvaardiging van het kolonialisme werd gezocht in de plicht die de beschaafde Europeanen zouden hebben om de rest van de wereld op te voeden. Het bleef niet bij woorden alleen. De blanke overheersers beoordeelden de cultuur, de levenswijze en de denkbeelden van de onderworpen volkeren op grond van hun eigen normen en waarden. Zij deden met wisselend succes pogingen om die over te dragen op de door hen beheerste gebieden. Ze bestreden de in hun ogen kwade gebruiken tot criminalisering aan toe. Weerwoord werd zelden geaccepteerd. Dat kwam immers uit de mond van onwetenden. De koloniale machthebbers gaven daarnaast een selectie van de onderworpenen toegang tot westers onderwijs. Mede daardoor ontwikkelde zich in de koloniën een intelligentsia, die de geestelijke wapens van de blanken tégen hun overheersers wist te keren. In westerse zin opgeleide inheemsen namen het Europese nationalisme over. Zij construeerden vervolgens een eigen bevrijdingsideologie met elementen van westerse politieke stromingen: liberalisme, socialisme, christendemocratie, fascisme, nationaalsocialisme.

Hoe de Verenigde Staten een onwillig China de vooruitgang brengen: met geweld zo noodzakelijk.

Kick Out Zwarte Piet is een vrucht van dit kolonialisme. De aanhangers gebruiken een koloniale methode om een traditie van inheemsen te veroordelen en te bestrijden. Zij leggen uit dat Zwarte Piet, die held van de onwetende inboorlingen, in werkelijkheid een racistisch verschijnsel is en aldus een manifestatie van het kwaad. Zij nemen dat de liefhebbers van deze kindervriend niet kwalijk. Zij wandelden tenslotte in duisternis maar nu steken nieuwkomers het licht aan. Verscheidene sympathisanten van KOZP zeggen het ook letterlijk: natuurlijk zijn Sinterklaasvierders geen racisten. Ze wisten niet beter. Maar nu ze op de hoogte zijn gebracht, kunnen ze tijdig ophouden met hun kwade en onbeschaafde gewoonte.

Wie in zijn tradities volhardt ondanks de uitleg van KOZP wordt daardoor wél racist. Het is exact wat de koloniale machthebbers op Curaçao meer dan een eeuw geprobeerd hebben te doen met het Afrikaanse culturele complex Tambú. Tevergeefs natuurlijk ondanks alle vervolging, bestraffing en donderpreken.

Zo krijgt blank Nederland een koekje van eigen deeg. Het leert nu hoe het voelt als er een zogenaamd beschavingsoffensief over je heen rolt en jij je maar hebt aan te passen.


Laatste publicatie van Han van der Horst

  • Zwarte Jaren

    Nederland in de Tweede Wereldoorlog

    2020


Geef een reactie

Laatste reacties (189)