1.680
106

Historicus

Han van der Horst (1949) is historicus. Hij schreef onder meer The Low Sky: understanding the Dutch', Nederland: de vaderlandse geschiedenis van de prehistorie tot nu, Een bijzonder land, het grote verhaal van de Vaderlandse geschiedenis, Onze Premiers en Schep Vreugde in het Leven, Levenslessen uit de grote depressie. Op elke laatste zondag van de maand is hij om elf uur in de ochtend te horen als boekbespreker in het VPRO-radioprogramma over geschiedenis OVT.

Kunduz-coalitie heeft een hekel aan ouderen

Politici die je ooit voor verantwoordelijk hield, beginnen de basis te leggen voor een generatieconflict

De Kunduz-coalitie heeft een hekel aan ouderen. Zoveel wordt wel duidelijk uit de officiële tekst van het akkoord. Alle maatregelen om werkgevers te steunen die ouderen in dienst te nemen of te houden worden afgeschaft.

Wie een vervroegd pensioen is ingeluld, kan over het algemeen het gat tussen het eind van dat vervroegd pensioen en de aanvang van de AOW zelf financieren. Zijn er geen liggende gelden, dan kan een voorschot worden aangevraagd. Dit moet dan binnen twee jaar worden terugbetaald. Zo trakteert de coalitie een groot aantal ouderen op een schuld. Besef daarbij dat in de meeste regelingen rond vervroegd pensioen bijverdiensten worden afgetrokken. De post rondbrengen en zo is dus geen optie. Wie vervroegd pensioen heeft, is in de val gelokt. Besef ook dat nog dit jaar de gemiddelde feitelijke pensioenleeftijd 63,1 jaar is. De maatregel raakt dus bijna iedereen van die leeftijd.

Dat is nog niet alles. Ontslagvergoedingen worden onder meer beperkt om te voorkomen dat die gebruikt worden als een overbrugging naar het pensioen. Dat staat er letterlijk.

Krijgt de oudere werknemer er iets voor terug? Ja, de vereenvoudiging van de ontslagprocedure wordt als zodanig gepresenteerd. Werkgevers zullen ‘immers’ sneller geneigd zijn ouderen aan te nemen, als ze die er even zo gemakkelijk weer uit kunnen flikkeren. In de woorden van de Kunduz-coalitie: dan gaan ze er sneller toe over een vast contract aan te bieden. Dat vastigheid weinig meer betekent, wordt er natuurlijk niet bij gezegd. Bovendien is er geen enkele reden om aan te nemen dat werkgevers nu wél ouderen in dienst zullen nemen. Dat doen ze al decennia niet. Dat vinden ze lastig. Dan krijg je allerlei gelazer, denken ze, met eigenwijsheid en ziektekosten. Daar komt dus niets van terecht.

De kans is groot dat ouderen nu op grote schaal geloosd zullen worden, gewoon omdat het kan. Dan zijn zij behoorlijk in de aap gelogeerd, kansloos als zij zijn op de arbeidsmarkt en verplicht als ze worden om allerlei idiote cursussen en opleidingen te doen die er op geen enkele wijze aan bijdragen dat hun marktwaarde wordt verhoogd.  Er is maar een redding: dat werkgevers terugschrikken voor het feit dat zij een half jaar WW moeten betalen voor elke ontslagen werknemer. Dat is overigens een heel goede reden om geen ouderen in dienst te nemen, als je zo vol zit van vooroordelen ten opzichte van iedereen boven de vijftig.  Bijstand, huis verkopen, dat is het feitelijke voorland dat dit kabinet biedt aan werkende ouderen.

Alles bij elkaar valt dit totaal maar op één manier te kwalificeren: een lage streek.
Het gekke is; van CDA of VVD valt dit te verwachten. Verschijnt die maniakale bezuinigingsideoloog van een Wouter Koolmees op de televisie, dan haal je de schouders op. Maar dat triomfantelijke overwinnigslachje van Jolande Sap, dat is op de een of andere manier het symbool geworden van deze en dergelijke maatregelen. Daar wordt een mens pas echt woedend van.

En ook aan het feit dat politici die je ooit voor verantwoordelijk hield, de basis beginnen te leggen voor een generatieconflict.

Aanvulling;  de spin-doctors van de Kunduz-coalitie houden inkomensverschillen tussen Nederlanders zoveel mogelijk buiten de discussie als zij hun plannen verdedigen. Toch zijn die van belang voor het goed begrip van de maatregelen en voor het bereiken van het verhoopte doel – de hersenschim van de drie procent.  Helderheid over die verschillen biedt de zogenaamde Parade van Pen. Lees dit artikel van het CBS waarin gegevens worden gebruikt uit 2007, maar de informatie is nog steeds bruikbaar.


Laatste publicatie van Han van der Horst

  • Zwarte Jaren

    Nederland in de Tweede Wereldoorlog

    2020


Geef een reactie

Laatste reacties (106)