487
18

Laat de damherten in Noord-Holland met rust

Joop-debat: We lijken in Nederland steeds meer moeite te hebben de natuur zijn gang te laten gaan

De Noord-Hollandse SP-statenfractie ziet niets in het afschieten van damherten in de Amsterdamse waterleidingduinen. Daarom heb ik deze week in een spoeddebat de CDA-gedeputeerde hierover de nodige vragen gesteld.

De beste en eenvoudigste manier om verkeersonveilige situaties en schade aan landbouwgewassen in de buurt van de waterleidingduinen te voorkomen is het plaatsen van een goede afrastering rond het gebied. Hier wordt al jaren over gepraat maar tot nu toe is dit nog steeds niet gerealiseerd. Het is dan nogal raar om nu opeens over te gaan tot afschot vóórdat er eerst een goed hekwerk is geplaatst. Probeer eens uit of een afrastering de schade grotendeels helpt voorkomen voordat men naar het jachtgeweer grijpt. Dat zou een uiterste maatregel moeten zijn.

Het voornemen is nu ook om jonge, gezonde dieren af te schieten, in plaats van alleen de oude, verzwakte zieke damherten. Volgens ons is dit dan ook niet de goede vorm van wildbeheer. Als huidige woordvoerder economie en landbouw zie ik dat we in Nederland de laatste jaren steeds meer moeite lijken te hebben om de natuur zijn gang te laten gaan of juist in te grijpen op de momenten dat menselijk ingrijpen juist wel echt nodig is. Een goed voorbeeld is het bijvoederen van dieren in de Oostvaarderplassen. Dat dit gebeurt vind ik helemaal niet raar: je laat die dieren toch niet verkommeren? Aan de andere kant wordt elk stukje natuurterrein waar bos opschiet angstvallig afgegraven en kaal gehouden. Moet je nagaan wat dit kost, en of hiervoor graafmachines de nodige uren en dagen draaien. Ik ben meer voor een nuchtere benadering van natuurbeheer: probeer als mensen niet gelijk bij ieder wissewasje in te grijpen maar voorkom wel onnodig lijden. Benoem bijvoorbeeld een wildbeheerder die ervoor waakt dat er teveel zieke en verzwakte dieren rondlopen.

We moeten ons tegelijkertijd realiseren dat een gezonde hoeveelheid wilde dieren in onze leefomgeving en opschietend bos er ook gewoon bijhoren. Niet alles hoeft te worden afgewogen en gecontroleerd. Ik pleit ervoor om onze emoties hierin een beetje te beheersen en ons gezond verstand te gebruiken. De Provincie speelt hierbij dus ook een belangrijke rol in het landelijk gebied.
Richard de Graaf gaat over de kwestie in debat bij De Gids FM, live op Radio 1. Dinsdag 1 februari om cica 11:45

Geef een reactie

Laatste reacties (18)