371
3

Filosoof

Mihai Martoiu Ticu is in Utrecht afgestudeerd in de wijsbegeerte en internationaal recht. Hij is op 7 februari 1968 in Roemenië geboren en is sinds 1990 in Nederland.

Laat je in het integratiedebat niet dicteren door Wilders

Verrijking en gelijkheid zijn botsende criteria in integratiedebat … Een reactie op Sander Terphuis’ artikel: 'Nederlandse moslim, gevlucht uit Iran'

Sander Terphuis – Nederlandse moslim, ontvlucht uit Iran – schrijft een open brief aan Mark Rutten in de Volkskrant. Maar hij haalt zijn eigen argument onderuit. Eerst zegt hij dat een liberale rechtsstaat alle burgers gelijk behandelt. Daarna vraagt hij Rutte om bij Wilders te lobbyen om Sander te zien als een ‘verrijking’ voor de samenleving. Wat Sander niet weet is dat deze twee criteria – gelijkheid en verrijking – met elkaar botsen.

Verrijking
Gelijkheid betekent dat we burgers volgens dezelfde criteria beoordelen. Dat betekent dat niet alleen Sander mag blijven als hij een verrijking is, of vertrekken als hij dat niet is, maar dat we verrijking als criterium voor alle andere burgers gebruiken. Wie niet verrijkt, vertrekt.

Het eerste probleem is: wie bepaalt of een mens een verrijking is voor de rest? Sommigen vinden voetballers geen verrijking. Sommigen vinden kunstenaars parasieten en zien het nut niet van theoretische wetenschappers. Filosofen voeren ook geen flikker uit. Sommige SGP’ers vinden homo’s geen verrijking. En sommige homo’s – en misschien ook sommige vrouwen – vinden de SGP’ers geen verrijking. En sommigen hebben niks aan de joden, zwarten, gelovigen, atheïsten, bankieren, werklozen, gehandicapten, chronisch zieken.

En als mijn mening telde, dan is Wilders zelf zelfs een verarming voor het land. Wij betalen zijn dure huur, pensioen en zijn bewaking, terwijl hij slechts af en toe een spitsvondige oneliner produceert. En zelfs die is vaak door zijn hulpje Martin Bosma bedacht. Wilders heeft ons prestige in het buitenland verpatst en is schadelijk voor onze export. Hij is immoreel want zijn voorstellen schenden het Kantiaanse imperatief: “Beschouw de ander nooit alleen als middel, maar altijd ook als doel op zich.” Nou weet ik dat zijn groupies Wilders als groot denker vereren, maar waarom zouden zijn fans beslissen en niet ik? En ik heb hem op geen enkele coherente gedachte tussen zijn sofismen betrapt. Dus als verrijking het criterium zou zijn, dan zou men Wilders urgent denaturaliseren.

Ongelijkheid
En hier komt de ongelijkheid. Want Wilders wil niet iedereen volgens dit criterium beoordelen, maar slechts de migrant. Daarom heeft hij onderzoek gedaan naar de kosten van de allochtoon en niet naar de kosten van de Nederlander of naar de schade die hij zelf aanricht.

Deze ongelijkheid zien we ook in de integratienota. Daar staat dat de helft van de Nederlanders buitenlanders geen verrijking vindt. Dus het feit dat sommige Nederlanders de buitenlanders als een verarming zien, kan gevolgen hebben voor het beleid. Het is ongelijkheid, want de regering zou geen beleid bedenken om bijvoorbeeld iets met de homo’s te doen, mocht de helft van de Nederlanders hen een verarming vinden.

En wat als de moslims in de toekomst de meerderheid zullen zijn en ze zullen de judeo-christelijke Nederlanders een verarming voor het land vinden? Zouden de judeo-christelijke Nederlanders verrijking een goed criterium vinden? Nee.

Dus slechts allochtonen worden op verrijking gekeurd, maar niet de rest van de mensen. En slechts de blanke judeo-christenen mogen de allochtonen keuren, maar niet andersom. Beste Sander, hiermee heb je Artikel 1 van de Grondwet al afgeschaft.

Verdinging
Verrijking: wie zo denkt, ziet de mens als een ding. Een wegwerpding. Is het voor iets te gebruiken? Zo ja, dan wordt het getolereerd. Zodra zijn nut is vergaan, mag het weer op de vuilnisbelt.

Breivik denkt zo in zijn manifest. Behalve een blank Europa, wil Breivik donkeren importeren, als ‘knechtklasse’ (‘servant class’). Hij wil hen na 12 maanden alweer terug verschepen, om hechting te voorkomen. Hij ziet hen als een verrijking voor Europa want ze mogen slechts 20% van het Europese loon krijgen voor 12 uur per dag werken, als poetsers, tuiniers, taxichauffeurs, bouwvakkers en aspergetellers. Met deze verrijking wil Breivik Europa’s concurrentiepositie versterken, van Europa ‘het lichtbaken voor de hele mensheid’ maken.

Gerd Leers bedoelt met verrijking hetzelfde, in zijn beruchte uitspraak. Hij wil migranten op bruikbaarheid schiften: wie ‘onze’ portemonnee niet dikker maakt, mag thuis gestenigd worden.

Als we deze mentaliteit slikken, dan gooien we gelijkheid, mensenrechten en de rechtsstaat overboord. Want met deze mentaliteit ontpopt de rasechte Nederlander zich als de eigenaar van de allochtoon. De eigenaar mag alles met het ding doen wat hij wil; mits hij netjes een verwijderingsbijdrage betaalt.

Gelijkheid betekent echter twee dingen: Dat zodra je Nederlands burger bent, je in de grijze massa verdwijnt, met dezelfde rechten en plichten – zonder extra privileges voor een groep. En dat als jij niet mag dromen dat Wilders verdwijnt, Wilders ook niet mag dromen dat jij verdwijnt. Gelijke burgers mogen elkaar noch dwingen te vertrekken, noch verleiden. Als moslims judeo-christelijke Nederlanders geen oprotpremie mogen geven, dan mag Wilders moslims ook geen oprotpremie geven. Ook niet via een wet.
Dit betekent dat Sander zijn eigen argument onderuit haalt als hij de verrijking als criterium in het integratiedebat pikt. Want verrijking en gelijkheid zijn botsende criteria. Sander laat zijn denken door Wilders dicteren. Zijn denken is de dhimmi van Wilders geworden.

Lees het stuk van Sander Terphuis in de Volkskrant
Volg Mihai Martoiu Ticu ook op Twitter

Geef een reactie

Laatste reacties (3)