1.014
68

PvdA-voorzitter

Hans Spekman zit sinds 2006 voor de PvdA in de Tweede Kamer. Daar voert hij onder meer het woord over asiel- en migratiebeleid, armoedebestrijding en de WSW en Wajong. Daarvoor was hij ruim vijf jaar wethouder in Utrecht. In december 2011 is hij verkozen tot voorzitter.

Laat jonge asielzoeker niet verkommeren

Minister Leers stopt begeleidingsprojecten voor ama's. Hierdoor zullen kwetsbare jongens en meiden op straat terecht komen, met alle vreselijke risico's van dien

De PvdA roept gemeenten op om ex-ama’s (alleenstaande minderjarige asielzoekers) niet op straat te zetten. Dat risico dreigt vanaf vandaag omdat minister Leers plotseling de financiële steun voor een humaan project voor begeleiding en opvang van ex-ama’s in 19 gemeenten heeft stopgezet.

Ik ben zeer bezorgd over de gevolgen van dat besluit. Leers duwt de gemeenten in de problemen. Sommigen lossen het financieel zelf op, maar veel steden ook niet. Het gevolg is dat deze kwetsbare jongens en meiden op straat komen, met alle vreselijke risico’s van dien. Ik roep de gemeenten dan ook op: blijf zorgen voor de ex-ama’s, in elk geval tot de minister het project heeft geëvalueerd.

De PvdA is geschokt over het plotselinge besluit van de minister om de subsidie te stoppen. Leers had eerder juist toegezegd dat de financiële middelen in elk geval zouden doorlopen totdat het project was geëvalueerd. Die evaluatie was voor de zomer gepland, maar heeft twee maanden vertraging opgelopen. Deze jongeren mogen daar niet de dupe van worden.

Zonder dat de minister al weet of het project succesvol is, of niet, doet hij de geldkraan dicht. De gemeenten en de jongeren mogen het daardoor zelf uitzoeken. Leers komt zelf uit het lokaal bestuur. Dit vind ik onbehoorlijk.

In 2008 nam ik het initiatief om het project ‘Perspectief’ landelijk vorm te geven. Ik startte dit project zelf als wethouder in Utrecht. Het is bedoeld om ex-ama’s intensief te begeleiden bij een mogelijke toekomst in Nederland of terugkeer naar het land van herkomst.

Ama’s zitten vaak al vele jaren alleen in Nederland, hebben meestal weinig binding meer met het land van herkomst en zijn zeer kwetsbaar voor uitbuiting en mensenhandel.

Het initiatief in Utrecht resulteerde uiteindelijk in een landelijk experiment van anderhalf jaar, waarbij in 19 gemeenten steunpunten werden opgericht om de jongeren te begeleiden. Die dreigen nu gedwongen hun deuren te moeten sluiten.

Geef een reactie

Laatste reacties (68)