2.888
79

Bestuurder FNV

Leo Hartveld zit sinds 2006 in het bestuur van de FNV. Daarvoor werkte hij onder meer bij vakbond FNV Bouw en in het onderwijs. Hartveld gaat over de financiën en komt samen met de FNV-leden en de FNV-collega’s op voor goede afspraken om mensen die werkzoekend zijn aan koopkracht en echte banen te helpen. Kernwoorden: solidariteit en rechtvaardigheid.

Laat miljonairs en multinationals hun fair share betalen

DagobertDuckTaks is een grote stap in de goede richting

De kleine spaarder betaalt drie keer zoveel belasting als de miljonair. Terwijl iedereen in Nederland meebetaalt voor goede zorg en onderwijs, weet de miljonair de dans grotendeels te ontspringen.

In Nederland is het een goed gebruik dat diegene die meer verdient, ook meer meebetaalt. De gedachte is dat als je meer verdient, je ook meer kan missen. Niemand stelt dit ter discussie; van SP tot VVD, iedereen staat achter dit principe.

Maar er is één belasting die zich hieraan onttrekt; de belasting op spaargeld, aandelen of een tweede huis, ofwel vermogen. Iedereen betaalt 1,2% belasting over zijn vermogen boven de €21.000. Dat is volstrekt in tegenstelling met de gedachte dat mensen die meer hebben, relatief ook meer betalen. En datzelfde geldt voor de inkomsten die mensen binnenkrijgen uit hun vermogen.

Dagobert Duck
Projekt52-wertvollVoorbeeld. Laten we eens kijken naar een miljonair, die we bijvoorbeeld Dagobert noemen. En een kleine spaarder die we voor het gemak even Katrien noemen. Katrien ontving over haar spaargeld van €50.000 de afgelopen jaren gemiddeld 1,6% rente, dus €800. De belasting over haar vermogen was €350. De rente wordt zodoende belast tegen een tarief van 43%. En dan Dagobert die €1 miljoen aan aandelen heeft. Hij ontving een veel hoger gemiddeld rendement, namelijk 8,25%. Jaarlijks kon Dagobert dus €82.500 aan rendement bijschrijven. Hierover betaalde hij €11.750 belasting, een tarief van 14%. Conclusie: Katrien betaalt 3x zoveel belasting als Dagobert!

Gelukkig constateert het kabinet dat de huidige vermogensbelasting niet eerlijk is. Daarom stelt het voor dat gezinnen met vermogens boven de €480.000 meer belasting gaan betalen. Gezinnen die minder bezitten gaan minder betalen. De gedachte hierachter is dat mensen met veel geld vaker beleggen en een hoger rendement behalen dan de kleine spaarder. De FNV vindt deze dagobertducktaks een grote stap in de goede richting. Laat echte rijken, net als hardwerkende Nederlanders, meebetalen aan politie, wegen en goed onderwijs. Wie meer kan missen, kan ook meer bijdragen.

Nederland
Deze week komt ook de OESO met aanbevelingen om het belastingstelsel eerlijker te maken. Daarmee willen zij de belastingontwijking van multinationals aanpakken. En dat is hard nodig. Jaar in jaar uit maken multinationals meer winst, maar opbrengst van de winstbelasting blijft ver achter. Sterker nog, in Nederland neemt de winstbelasting af, terwijl de winsten naar recordhoogtes stijgen. Uit CBS-cijfers blijkt dat bedrijven in 2014 maar 11% belasting betaalden, terwijl het belastingtarief ruim 2 x zo hoog ligt, op 25%. Dat kost onze samenleving €13 miljard op jaarbasis. Een onvoorstelbaar bedrag, waarmee wij 250.000 extra politieagenten, onderwijzers en verpleegkundigen kunnen betalen. Dat resulteert in minder criminaliteit, kleinere klassen en extra handen aan het bed en lost de werkloosheid in één klap op. Onze overheid heeft dus een inkomstenprobleem, geen uitgavenprobleem.

Met de oplossingen die de OESO aanreikt wordt een begin gemaakt om de belastingontwijking van multinationals aan te pakken. Maar er is meer nodig. Multinationals moeten publiekelijk inzichtelijk maken in welk land zij winst maken en hoeveel belasting zij daar betalen. Ook zou er een Europese winstbelasting van minimaal 25% moeten te komen. Dat stopt de internationale race to the bottom die gaande is om het bedrijfsleven aan te trekken.

In 15 jaar tijd is de winstbelasting gedaald van 35% naar 25% onder het mom van: wat goed is voor het bedrijfsleven is goed voor de economie. Die verlaging had extra banen moeten opleveren, maar sinds 2000 is de werkgelegenheid in de marktsector met 400.000 fte’s gedaald. En tegelijkertijd zijn de inkomsten voor de overheid dus met miljarden afgenomen. Het is de hoogste tijd om deze trend te stoppen. Juist multinationals hebben veel baat bij goede infrastructuur, een goed opgeleide bevolking en een functionerende rechtsstaat. Die kan alleen bestaan als ook multinationals hun fair share betalen. 

cc-foto: Marco Facci

Geef een reactie

Laatste reacties (79)