7.099
117

Schrijver, journalist en activistisch ondernemer

Foto: Lenny Oosterwijk

Laat ze maar komen die migranten

Een minuut leestijd: Het is onvermijdelijk dat we dat goede voorbeeld gaan geven want anders moeten ouderen straks tot hun 80ste doorwerken

Burger en gezin in Afrika

Nog even terugkomend op mijn column van vorige week over de vage cijfers van het CBS. Het rapport van het CBS en Nidi heb ik inmiddels ook doorgeploeterd en vooral de kop is blijven hangen want die vat alles wel aardig samen. Bevolking 2050 in beeld. Drukker, diverser en dubbelgrijs. Wat er volgens mij heel duidelijk uit naar voren komt is hoe dringend we om migratie verlegen zitten. Dat was natuurlijk al in de zestiger jaren toen we arbeiders verwelkomden uit Turkije en Marokko om het vuile werk voor ons op te knappen. Maar dat moet ook in de toekomst omdat we straks bijna 5 miljoen 65-plussers hebben op een beroepsbevolking van circa 10 miljoen. Daarvan is minder dan de helft autochtoon.

Ikzelf geloof dat overbevolking in de toekomst vanzelf uit de taboesfeer komt. De explosieve bevolkingsgroei die in Afrika en Azië wordt verwacht zal tot een gigantisch mondiaal probleem leiden. Men zal op den duur inzien dat bevolkingsgroei alleen maar geremd kan worden door de welvaart omhoog te brengen in deze werelddelen. Beter onderwijs, gezondheidszorg en voorlichting. Meer en beter werk. Een sociaal vangnet voor als je werkeloos, gehandicapt of oud bent. Want dat zijn de zaken waarmee wij uiteindelijk in Nederland de bevolkingsgroei ook hebben afgeremd.

Die miljoenen meer of minder in Nederland is niet echt een probleem, die drie, vier, vijf miljard meer burgers wereldwijd is dat wel.

Ongelijkheid in de wereld en het mondiale klimaatprobleem dat droogte, overstroming, zeespiegelstijging en vernietiging van de biodiversiteit tot gevolg heeft moet worden gestopt omdat we anders in 2050 met een veel groter probleem zitten.

In feite kan Nederland een goed voorbeeld geven. Met meer migratie, delen we welvaart met mensen uit andere landen. We geven ze een betere kans op onderwijs, gezondheidszorg en andere welvaartsaspecten. En het is onvermijdelijk dat we dat goede voorbeeld gaan geven want anders moeten ouderen straks tot hun 80ste doorwerken.

Geef een reactie

Laatste reacties (117)