2.702
59

Schrijver en eerwraakdeskundige

Celal Altuntas (1972) is schrijver en eerwraak-specialist. Celal is geboren in Diyarbakir (Turkse Koerdistan) kwam als vluchteling op zijn twintigste naar Nederland. Zijn debuut "Het dorp van zeven broers" is recentelijk ook in het Turks uitgebracht. Celal is vooral betrokken bij de maatschappelijke en cultureel gerelateerde ontwikkelingen in Nederland.

Land van angst

De politiek moet een luisterend oor hebben voor mensen die in angst leven en met hen in gesprek gaan

Aan wie asiel moet worden verleend en welke rechten aan de – al dan niet als vluchteling erkende – asielzoeker worden toegekend is in 1951 bij de Conventie van Genève door de Verenigde Naties vastgesteld. Dat internationale verdrag over de status van vluchtelingen geldt nog steeds.

De begrippen asielzoekers en vluchtelingen worden nogal eens door elkaar gehaald, terwijl het onderscheid wel belangrijk is. Volgens het Vluchtelingenverdrag is een vluchteling iemand die in zijn thuisland gegronde vrees heeft voor vervolging vanwege zijn ras, godsdienst, nationaliteit, politieke overtuiging of seksuele voorkeur. De vluchteling kan in eigen land geen bescherming krijgen tegen deze vervolging. Een asielzoeker roept de bescherming van een ander land in. Hij vraagt daarmee in dat land asiel aan. Mensen die nog geen verblijfsvergunning hebben zijn asielzoekers.
De komst van asielzoekers heeft veel losgemaakt in Europa en niet in het minst in het land van de tolerantie. In het land van 16 miljoen mensen.

Afgelopen weken is er behoorlijk veel over geschreven. De ene groep vindt dat gevluchte mensen het recht hebben om hun veiligheid in Nederland te zoeken. De andere groep is bang dat asielzoekers/vluchtelingen een bedreiging zijn voor de Nederlandse cultuur en economie. Die vrees negeren lost niets op. Luister naar die mensen, zie hun angsten onder ogen. Hetzelfde geldt voor de angsten van de vluchtelingen. Zij weten niet of ze hier mogen blijven, ze weten niet of ze terug moeten naar het land van herkomst. Ze zijn bang opgepakt te worden door de regimes waarvoor ze gevlucht zijn. Kortom, het draait allemaal om angst. Het is belangrijk dat beide kanten eerst proberen de ander te begrijpen voordat ze zelf begrepen wil worden.

De politiek moet een luisterend oor hebben voor mensen die in angst leven en met hen in gesprek gaan. Niet met de harde kern maar vooral met de meelopers. Die groep moet het gevoel hebben dat ze gehoord en begrepen wordt. De angst vanuit rechtse hoek komt mede door de gepolitiseerde islam. De reputatie van de islam en moslims is niet vlekkeloos, door de oorlog in Syrië en de terroristische aanslagen binnen en buiten Europa. Maar het is onterecht de vluchtelingen en asielzoekers daar de schuld van te geven want de meeste van hen vluchten juist zelf voor de gepolitiseerde islam.
Feit is dat de asielzoekers/vluchtelingen hier zijn en dat de meeste van hen hier zullen blijven. Zij kunnen of willen niet meer teruggaan. Met andere woorden: de baby is geboren en het heeft geen enkele zin om te blijven vragen waarom de moeder seks heeft gehad, waarom zij geen pil heeft geslikt om haar zwangerschap te voorkomen, of te willen weten wie de vader van het kind is. Dus zorg ervoor dat het kind geregistreerd staat en de nodige hulp krijgt.
De politiek moet twee plannen maken. Eén voor de mensen die hier blijven en één voor de mensen die terug moeten. Zorg ervoor dat degenen die hier blijven de Nederlandse taal leren en op een gezonde manier integreren. Laat mensen daarom niet jaren nutteloos bungelen terwijl ze wachten op een beslissing over hun asielaanvraag. Wellicht ligt hier ook voor de kerken en moskeeën een rol om deze mensen te helpen met Nederlands leren en hun integratie en aanpassing aan de samenleving. Zorg ervoor dat ze productief worden voor dit land. Nederland heeft te maken met vergrijzing en waarom niet zorgen voor een verjonging van de maatschappij?
Ga preventief aan de slag en informeer de vluchtelingen die hier willen blijven dat Nederland erg veel waarde hecht aan vrijheid en aan vrijheid van meningsuiting. Dat het hier absoluut niet wordt gepikt dat mensen worden bedreigd omdat ze hun mening geven. Dat getrouwd zijn met minderjarige meisjes niet wordt getolereerd, net zo min als onderdrukking van vrouwen, homo’s, gelovigen en ongelovigen. Dat er zero tolerantie is voor geweld richting andersdenkenden. Zero tolerantie voor discriminatie, racisme en fundamentalisme.

Celal Altuntas schreef het boek ‘Het is je zusje’


Laatste publicatie van CelalAltuntas

  • Regen zonder modder

    Het leven van een asielzoeker in Nederland

    oktober 2016


Geef een reactie

Laatste reacties (59)