519
18

Tweede-Kamerlid PvdA

Mariëtte Hamer is Tweede Kamerlid voor de PvdA en specifiek belast met onderwijs, de kinderopvang en wetenschapsbeleid.

Langer zwangerschapsverlof goede zaak

Nederland kent op dit moment negen kindregelingen, dat is onnodig complex

Ik ben ingenomen met het voornemen van het Europees Parlement om het zwangerschapsverlof naar twintig weken uit te breiden, en het vaderschapsverlof naar twee weken.

Dat zou niet alleen de participatie van vrouwen op de arbeidsmarkt stimuleren, maar ook de tijd die jonge vaders aan de zorg voor hun kind kunnen besteden. Dat is goed voor de emancipatie. In het spitsuur van het leven bieden wij mensen graag wat extra rust, zeker bij zo’n overweldigende gebeurtenis.
Nederland kent op dit moment negen kindregelingen, dat is onnodig complex. Het kabinet hanteert nu de kaasschaaf, zonder hierin orde te scheppen of keuzes te maken. Wij willen hierover zo snel mogelijk het gesprek met de minister aangaan en wij verwachten dat hij snel met voorstellen zal komen. Ik ben heel blij met dit zetje in de rug dat Europa ons nu geeft. Dit voornemen past bij onze bredere opvatting over meer ontspannen arbeidspatronen in combinatie met langer doorwerken.
Ook onze woordvoerder in het Europees Parlement (EP) Emine Bozkurt steunt de uitbreiding: ‘Wij zijn van mening dat moeders én vaders werk en privé beter moeten kunnen combineren. Het voorstel garandeert een minimum van 16 weken volledig betaald verlof, voor de overige vier weken is het aan de lidstaten om de betaling in te vullen. Dit voorstel komt daarbij tegemoet aan de eisen van de Wereld Gezondheidsorganisatie en van de Internationale vakbondsorganisatie ILO.’
Een meerderheid van het Europees Parlement stemde woensdag in met uitbreiding van het minimum aantal weken zwangerschapsverlof en vaderschapsverlof. Als het aan het EP ligt, wordt dit uitgebreid naar 20 weken zwangerschapsverlof en twee weken vaderschapsverlof. In Nederland hebben vrouwen op dit moment nog recht op 16 weken verlof, mannen op twee dagen. De bestaande richtlijn ging uit van een minimum van 14 weken.

Geef een reactie

Laatste reacties (18)