900
41

Journalist, publicist

Uitgever en hoofdredacteur van www.amerika.nl

Lapmiddelen

Liever zag ik dat kinderbijslag helemaal wordt afgeschaft

Minister Kamp wil uitkeringsniveaus voor niet in Nederland wonende rechthebbenden verlagen in verhouding tot het kostenniveau in het land waar ze wonen. De bereikte bezuinigingen van een veel bureaucratie kostende maatregel die met name geldt voor kinderbijslag, zou 30 miljoen opleveren. Ik ben onder de indruk. Liever zag ik dat kinderbijslag helemaal wordt afgeschaft, dan heb je dit probleem niet. Laat kinderen maar fiscaal voordelig zijn in de laagste schalen.

Het is ook een beginsel waar je wel wat kanttekeningen bij kunt zetten. Waarom zou dit principe in Nederland niet gelden? Iemand die in Oost Groningen, Drente of Oost Zuid Limburg woont heeft aanzienlijk lagere levenskosten, met name wat wonen betreft, dan mensen in de rest van het land. Gaan we daar ook op aanpassen? En als je in een duurder buitenland terecht komt dan Nederland, gaan de toelages dan omhoog?

Het is een lapmiddel omdat er niet structureel wordt doorgedacht over de basis van deze uitkeringen. Bühnepolitiek, daar zijn Kamp, Leers en Opstelten goed in. Daar is deze regering goed in. Verder gebeurt er niet veel.

Dit artikel verscheen eerder op de website van Frans Verhagen

Geef een reactie

Laatste reacties (41)