2.072
37

Directeur Rutgers, kenniscentrum seksualiteit

Ton Coenen (1963) is directeur van Rutgers, kenniscentrum seksualiteit. Daarvoor was hij 12 jaar directeur van het Aids Fonds, Soa Aids Nederland en STOP AIDS NOW!

Laten we het weer eens hebben over abortus

Ik juich het maatschappelijk debat over abortus en de aandacht voor ongewenste zwangerschappen toe. Al was het maar om het taboe te doorbreken

cc-foto: Kiyo_Tatsu

De SGP wil de discussie over abortus heropenen, net als het Nederlands Dagblad. Ook de ChristenUnie wil dit onderwerp op de agenda zetten tijdens de aankomende Tweede Kamerverkiezingen. Moeten we opnieuw kijken naar de abortus-wetgeving?Rutgers vindt het goed dat deze discussie plaatsvindt, maar dan wel op basis van feiten, zo betoogt Ton Coenen van Rutgers.

Nederland is één van de landen met de laagste abortuscijfers van de wereld. Onder tieners daalt het aantal abortussen gestaag. Dit is te danken aan onze goede voorlichting en aan goede toegang tot betrouwbare anticonceptie. Onder andere door ontwikkelingen in het prenataal testen en de neonatologie komen er nieuwe vraagstukken naar boven over abortus. Bovendien lijken de ChristenUnie en zeker de SGP de huidige abortuswetgeving tot verkiezingsthema te willen maken, onder meer door te pleiten voor ‘eerlijkere voorlichting’. Wanneer met eerlijke voorlichting neutrale en complete voorlichting wordt bedoeld, is Rutgers vóór.

Het is een groot goed dat we in Nederland toegang hebben tot veilige abortus, en een abortuswet die vrouwen het recht geeft zelf te kiezen een zwangerschap uit te dragen of af te breken. Zowel een kind krijgen als een zwangerschap afbreken zijn ingrijpende gebeurtenissen in een mensenleven. Het is om die reden een keuze die alleen de vrouw zelf, met haar eventuele partner, kan maken. Hierover kan en mag de overheid niet beslissen.

De abortuswetgeving is in 2005 uitgebreid geëvalueerd. Het onderzoek liet zien dat de wet goed functioneert en dat er geen aanleiding was om de wetgeving te herzien. Wel zijn er nog steeds zorgen over de voorlichting en hulpverlening aan kwetsbare groepen. De huidige abortuswet lijkt al met al prima te functioneren en er is weinig reden die te veranderen. Wat ons wel zorgen baart, is dat er een taboe lijkt te rusten op abortus. Uit een onderzoek dat we uitvoerden onder 46 tienermeiden en tienermoeders over hun ongewenste zwangerschap bleek dat de meiden het moeilijk vonden om hierover te praten. En het viel ons op dat abortus voor een aantal van deze meiden überhaupt geen optie was. Vaak ook omdat ze verwachtten dat de omgeving dit zou afkeuren. De meiden durfden vaak met niemand over hun zwangerschap te praten en moesten de beslissing helemaal alleen maken.

Dat er veel aandacht moet zijn voor de begeleiding bij ongewenste of onbedoelde zwangerschap, daarop kunnen Rutgers en de christelijke politieke partijen elkaar de hand schudden. Uit onderzoek blijkt dat vrouwen die ongewenst zwanger zijn, behoefte hebben aan neutrale en objectieve informatie, met aandacht voor de gevolgen van een keuze. Ook is het belangrijk om in het besluitvormingsproces met mensen uit de omgeving over een ongewenste zwangerschap of de verwerking van een abortus, te kunnen praten. Een taboe rond abortus staat dat in de weg.

Rutgers is niet vóór abortus; elke abortus is er één teveel. Met goede voorlichting en goede toegang tot anticonceptie, kunnen we ongewenste zwangerschappen voorkomen. We leren in onze voorlichting jongeren al in een vroeg stadium nadenken over wat ze wel en niet willen op seksueel gebied, en als ze besluiten om seks te hebben, dat veilig en verantwoord te doen. Dit betekent dat we de voorlichting altijd op peil moeten houden voor nieuwe generaties en moeten intensiveren bij de groepen waar dat nodig is.

Dus ja, wij juichen het maatschappelijk debat over abortus en de aandacht voor ongewenste zwangerschappen toe. Al was het maar om het taboe te doorbreken. Want daar is niemand bij gebaat.

Geef een reactie

Laatste reacties (37)