1.220
27

Literatuurwetenschapper, onderzoeker

August Hans den Boef is literatuurwetenschapper en onderzoeker. Hij werkte tot 2011 aan de Hogeschool van Amsterdam. Hij is schrijver van onder andere Nederland seculier!, 'God als hype' en [Haat] als deugd.

Leg haatimams niet het zwijgen op, maar spreek hen tegen

Waarom zouden wij die controversiële imams en jihadi's niet eens duchtig confronteren met onze vrijheid van meningsuiting?

Steeds vaker protesteren moskeebestuurders en andere organisatoren van islamitische evenementen tegen de manier waarop door hen uitgenodigde conservatieve, dan wel radicale islamitische sprekers in de media worden afgeschilderd. Inderdaad zou veel toleranter moeten worden omgesprongen met deze buitenlandse sprekers. In plaats van buitensluiting echter zouden zij veel effectiever vanwege hun opvattingen in een serieus publiek debat kunnen worden bestreden.

Onlangs gelastte een moskeebestuur in Den Bosch een conferentie af vanwege: “de felle (haat)campagne van de media in acht nemende jegens de moslims en ons in het bijzonder”. Genuanceerd is anders: ‘felle’, ‘haatcampagne’, ‘de media’. Maar dit moskeebestuur heeft – misschien onbedoeld – een punt jegens de media als het gaat om de vrijheid van meningsuiting. Media staan voor deze vrijheid vooral op de bres – net als veel politici en ook terecht – voor bedreigde islamofoben en cartoonisten aan wie moslims zich ergeren omdat die hun profeet afbeelden. Wanneer echter controversiële buitenlandse imams worden uitgenodigd om hier hun opvattingen uit te venten, lijkt het land te klein en is het woord ‘haatimam’ niet van de lucht. Soms weigert de overheid deze lieden een visum, andere keren worden ze door organisatoren zelf geweerd met argumenten als bovenstaande.

Gevaarlijk
Waarom is men in ons land niet zelfbewust genoeg om deze geestelijken gewoon hun gang te laten gaan? Indien werkelijk gevaarlijk, dan worden ze heus wel door diensten als de AIVD in de gaten gehouden en bij strafbaar gedrag zullen ze vanzelfsprekend gerechtelijk worden vervolgd. Mutatis mutandis geldt dit ook voor de Nederlandse jihadisten die zich bij IS aansluiten, voor wier terugkeer onze overheid zo hevig vreest.

Steeds meer moslims zetten zich zelfbewust af tegen hun radicalistische geloofsgenoten. Waarom nemen andere Nederlanders niet een voorbeeld aan hen? Dus discussie in plaats van repressie. Kritiek op de opvattingen en praktijken van radicale imams en geleerden. Of zij de sharia met geweld willen invoeren, dan wel via zending, demografie en verkiezingen, maakt hierbij weinig verschil. Anderen de eigen levensstijl willen opleggen staat immers als onderdrukkend principe al haaks genoeg op dat van een pluralistische democratische rechtsstaat, zonder dat daarbij nog het geweld nodig is.

Politiek incorrect
Maar religiekritiek op orthodoxen en fundamentalisten stuit in de praktijk op veel verzet. Vrouwenhaat, homohaat en racisme worden in het algemeen beschouwd als abjecte en ook strafbare verschijnselen, maar wanneer er sprake is van een religieuze motivatie (of zelfs legitimatie) vanuit geopenbaarde, heilige geschriften, ‘dan is het wat anders’. Helaas blijkt religiekritiek in brede kringen als politiek incorrect te worden beschouwd. Zoals wanneer men bijvoorbeeld jonge moslims sukkels noemt, omdat zij zich via islamistische loverboys laten overhalen om in Syrië/Irak als (seks)slaafjes, dan wel kanonnenvoer voor de Arabische heren te fungeren. Omdat de motieven van die jonge moslims religieus en idealistisch zijn geframed, moeten wij hen respect betuigen.

Waarom zouden wij die controversiële imams en jihadi’s niet eens duchtig confronteren met onze vrijheid van meningsuiting? En hen daarbij ook uitleggen dat die vrijheid iets anders is dan de vrijheid van godsdienst die hun geloofsgenoten en andere religieuzen zo graag misbruiken om deze zelfde vrijheid te fnuiken? En dat zelfs wanneer hun religieuze opvattingen haaks staan op de fundamenten van onze pluralistische democratische rechtsstaat, wij hen vanuit ons idee van tolerantie niet vervolgen.


Laatste publicatie van August Hans den Boef

  • Onbegonnen werk

    De ontvangst van het oeuvre van F. Harmsen van Beek, een casestudy (met Joost Kircz)

    2015


Geef een reactie

Laatste reacties (27)