470
9

Europarlementariër Verenigd Links

Kartika Liotard (1971) is Europarlementslid sinds 2004. Tot juni 2010 was zij dat voor de Socialistische Partij. Na een intern conflict besloot ze toen verder te gaan als onafhankelijk parlementariër. Liotard is lid en ondervoorzitter van de GUE/NGL, de 35 leden tellende fractie van Europees Verenigd Links. Liotard is vicevoorzitter van de parlementaire intergroepen over Ouderen en Dierenwelzijn. Verder is zij lid van de commissie Milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid en plaatsvervanger in de commissies Ontwikkelingssamenwerking en Rechten van de vrouw en gender-gelijkheid. Voor het Europees Parlement verzorgt zij het officiële contact met de EU-voedselveiligheidsorganisatie EFSA. Liotard was tot haar verkiezing teammanager juridische zaken bij Laser (ministerie van LNV). Daarvoor werkte zij voor de wetswinkel in Nuth. Tussen ’96 en ’98 was ze bestuurslid van de SP-Westelijke Mijnstreek en daar verantwoordelijk voor de SP-Hulpdienst. In 2009 verscheen 'Poisoned Spring', een boek van haar en Steve McGiffen over privatiseringen in de watersector.

Leg kerncentrale Borssele stil voor onderzoek

Drie procent van onze stroom komt uit Borssele. Voor dit luttele percentage neemt minister Verhagen een te groot risico met deze kerncentrale

Het inzicht dat kerncentrales te grote risico’s met zich meebrengen, groeit. Vandaag lekten via de commerciële radiozender BNR de conceptresultaten uit van stresstests die de Europese Commissie liet uitvoeren bij kerncentrales in Europa. Uitlekken is een toepasselijk woord voor wat er in Borssele speelt, want er zijn ook zorgen over het overstromingsgevaar. De dijken zijn naar blijkt niet hoog genoeg.

De Duitsers sluiten al hun 17 kerncentrales vóór 2022. Maar dat risico-inzicht leeft niet bij het huidige VVD-CDA-kabinet. De opeenstapeling van nieuwe feiten die zich de laatste tijd voordoet is even schrikbarend als het gemak waarmee ze worden weggewoven. Kerncentrales zijn niet veilig, ook die in België en Nederland niet.
Afgelopen juni, veertien maanden na de kernramp in Fukushima, vonden de Belgische autoriteiten duizenden haarscheurtjes in de kernreactor Doel 3. Die staat op nog geen drie kilometer van Nederland. De Belgische FANC, het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle, schrok zich rot en legde de centrale meteen stil. Het nadere onderzoek loopt.

Ook in Tihange 2, op 60 km van Maastricht, vond de FANC in september scheurtjes in de wand van het reactorvat. Reden genoeg voor de Belgen om ook Tihange 2 stil te leggen voor onderzoek. Uit de Belgische onderzoeken blijkt inmiddels dat de scheurtjes in de reactorvaten vrijwel zeker zijn ontstaan door een constructiefout. De kans dat die fout ook is gemaakt bij de Nederlandse kerncentrale in Borssele is reëel: het reactorvat is namelijk vervaardigd door dezelfde Rotterdamse fabrikant, RDM. Het geruststellende commentaar dat er in Borssele ‘ander’ staal is gebruikt door RDM bevatte niet de mededeling dat dit andere beter is.

Daarom wil ik een onafhankelijk onderzoek, ook in Borssele: zijn haarscheurtjes bij de Zeeuwse centrale uitgesloten? Minister Verhagen wijst een extra veiligheidscontrole resoluut af. Hij baseert zich daarbij op uitspraken van EPZ-hoofd Jan van Cappelle die spreekwoordelijk zijn hand in het reactorvat steekt voor zijn kerncentrale.

Wat we niet mogen vergeten, is dat EPZ als eigenaar van kerncentrale Borssele meer belangen heeft dan uitsluitend de veiligheid van de Nederlandse burger. Voor eenzelfde veiligheidscontrole als in België, moet Borssele tijdelijk worden stilgelegd. Dat kost EPZ uiteraard geld. Van een op winst gerichte stroomproducent is het nog enigszins begrijpelijk dat deze economische belangen verkiest boven veiligheid. Maar een minister zou beter moeten weten.

Vorige week heb ik met mijn Vlaamse collega Bart Staes en met mijn Duitse collega in het Europees Parlement Sabine Wils een brief aan minister Verhagen gestuurd om Borssele stil te laten leggen voor nader onderzoek. Ik hoop dat hij als minister van Economische Zaken ook eens het voordeel van de twijfel laat uitrekenen.

Geef een reactie

Laatste reacties (9)