611
6

Europarlementariër Verenigd Links

Kartika Liotard (1971) is Europarlementslid sinds 2004. Tot juni 2010 was zij dat voor de Socialistische Partij. Na een intern conflict besloot ze toen verder te gaan als onafhankelijk parlementariër. Liotard is lid en ondervoorzitter van de GUE/NGL, de 35 leden tellende fractie van Europees Verenigd Links. Liotard is vicevoorzitter van de parlementaire intergroepen over Ouderen en Dierenwelzijn. Verder is zij lid van de commissie Milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid en plaatsvervanger in de commissies Ontwikkelingssamenwerking en Rechten van de vrouw en gender-gelijkheid. Voor het Europees Parlement verzorgt zij het officiële contact met de EU-voedselveiligheidsorganisatie EFSA. Liotard was tot haar verkiezing teammanager juridische zaken bij Laser (ministerie van LNV). Daarvoor werkte zij voor de wetswinkel in Nuth. Tussen ’96 en ’98 was ze bestuurslid van de SP-Westelijke Mijnstreek en daar verantwoordelijk voor de SP-Hulpdienst. In 2009 verscheen 'Poisoned Spring', een boek van haar en Steve McGiffen over privatiseringen in de watersector.

Leg rekening 3%-eis niet bij ouderenzorg

Waar Brussel zich vooral niet mee moet bemoeien, is ons pensioenstelsel

Ouderen die afhankelijk zijn van zorg, moeten daar onvoorwaardelijk op kunnen rekenen. Een 3%-eis uit Brussel mag nooit invloed hebben op de basisbehoeften en de waardigheid van mensen.

Een ruime meerderheid van het Europees Parlement steunt deze opvatting en stemde afgelopen woensdag voor mijn initiatiefrapport voor de bescherming van ouderen. Doel van de plannen is om gemiddeld twee gezonde levensjaren aan onze levens toe te voegen.

Ik pleit ervoor om volksgezondheid een topprioriteit te maken in EU-beleid. Dat kan ondermeer door te zorgen voor een gezondere leefomgeving. Bij politieke keuzes over bijvoorbeeld verbetering van de luchtkwaliteit of het verbieden van omstreden stoffen in onze voeding, wordt te vaak gekozen voor economische kortetermijnbelangen. Dat geldt overigens ook bij andere milieu-gerelateerde beslissingen. Door ervoor te zorgen dat volksgezondheid écht voorop staat, blijven mensen langer gezond en dat levert pas een echte besparing op. Gezond ouder worden, begint immers al bij je geboorte. Ook meer aandacht voor preventief gezondheidsonderzoek is in dit licht belangrijk.

E-Health
Kritisch dienen we te zijn op zogenaamde E-Health programma’s. Brussel laat momenteel onderzoek doen naar de mogelijkheden om ouderen via elektronische weg te verzorgen. Computers zijn goedkoper dan menselijke verzorgers, maar ze kunnen een mens niet vervangen. Persoonlijk contact is belangrijk voor ouderen. Daar hoort ook het contact met zorgverleners bij.

Leeftijdsdiscriminatie van ouderen is een ander punt dat beter moet worden aangepakt. Als je van mensen vraagt om langer door te werken, dan moet je ze daar ook de kans voor geven. Gelijke toegang tot werk, onderwijs, gezondheidszorg – maar ook bijvoorbeeld tot verzekeringen – draagt bij aan een actief en gezonder leven op hogere leeftijd.

Waar Brussel zich vooral niet mee moet bemoeien, is ons pensioenstelsel. Pensioenstelsels zijn een nationale aangelegenheid, maar onder druk van de Europese Commissie moet hier steeds meer op bezuinigd worden. Iedereen moet op zijn oude dag fatsoenlijk kunnen leven, maar helaas heerst er nog steeds armoede onder veel ouderen, vooral onder vrouwen. Veel vrouwen werken nu eenmaal niet hun hele leven in loondienst en bouwen daardoor minder pensioen op. Mensen die werk verrichten dat niet als zodanig wordt erkend – bijvoorbeeld voor het gezin of als mantelzorger – mogen daar niet voor gestraft worden op hogere leeftijd. Brussel moet daarom stoppen met druk te zetten op lidstaten om staatspensioenen als de AOW te verlagen en de oudedagvoorziening enkel te laten leunen op bedrijfs- en derde pijler pensioenen.

Doordat een meerderheid van het Europees Parlement mijn voorstellen woensdag steunde in Straatsburg, moet de Europese Commissie hier bij toekomstig beleid rekening mee houden. Het is voor het eerst dat het Europarlement zich expliciet uitspreekt voor bescherming van ouderen in tijden van crisis. Dat is maar goed ook, want van het kabinet Rutte-Asscher hoeft de Nederlandse oudere vooralsnog weinig te verwachten.

Geef een reactie

Laatste reacties (6)