1.374
50

Historicus

Han van der Horst (1949) is historicus. Hij schreef onder meer The Low Sky: understanding the Dutch', Nederland: de vaderlandse geschiedenis van de prehistorie tot nu, Een bijzonder land, het grote verhaal van de Vaderlandse geschiedenis, Onze Premiers en Schep Vreugde in het Leven, Levenslessen uit de grote depressie. Op elke laatste zondag van de maand is hij om elf uur in de ochtend te horen als boekbespreker in het VPRO-radioprogramma over geschiedenis OVT.

Leren is voor de dommen in een corrupter Nederland

Kampioen word je nooit op eigen kracht. Daarvoor heb je een steuntje in de rug nodig, zoals al die renners in de tour

Sander Dekker, staatssecretaris voor Onderwijs, vindt het jammer dat zo weinig examinandi gebruik hebben gemaakt van de inkeerregeling en daarmee eerlijk toegeven dat zij hun eindexamenopgaven van te voren in handen hebben gekregen. De leerlingen volharden daarentegen in de boosheid en klampen zich vast aan een diploma dat zij ten onrechte zullen verkrijgen. Daardoor schaden zij al hun medeleerlingen die wél door hard blokken hun papiertje konden halen. Dat niet alleen: het verliest ook nog aan waarde omdat een werkgever niet meer weet waar het voor staat.

Is dat het ergste? Nee, want de gevolgen van deze examenfraude gaan verder. Je bent een sukkel en een loser als je niet van te voren inzage weet te krijgen in de opgaven. Dan ken je de wegen niet. Dan ben je naïef. Dan weet je niet hoe een mens zich in deze kwaadaardige wereld dient te bewegen. Leren is voor de dommen.

Maandagavond waren Marcel Wintels, voorzitter van de wielerbond en de sportcommentator Maarten Ducrot te gast bij Knevel en van den Brink.

Uit hun woorden viel op te maken dat doping in hun sport altijd de regel is geweest en niet de uitzondering. Ducrot gaf grif toe dat ook hij in zijn wielercarrière op de primitieve wijze van de oude tijd het nodige had gebruikt. Hij sprak over ‘vergeving’.

Wintels blonk uit in bestuurderstaal. Ondertussen bleek zonneklaar dat het niet aangaat om Michel Boogerd uit te roepen tot zondebok en dat het afgelopen decennium haast geen enkele zege – in de Tour, de Giro of gewoon op de kermis –  éérlijk is behaald. Dat het publiek stond te juichen voor de chemisch of hormonaal meest opgepompte renner.

Dit alles paste naadloos bij wat de gemiddelde burger de afgelopen jaren nog méér geleerd heeft over de aard van de samenleving: gerenommeerde verzekeringsmaatschappijen verkochten woekerpolissen alsof het niks was. Bestuurders van woningbouwverenigingen verspeculeerden de hun toevertrouwde gelden en de primus inter pares in deze, de voormalige baas van Vestia, bewoont een elegante villa op het tropische eiland Bonaire. Dat bolwerk van integriteit en zuiverheid, de RABO, blijkt de Libortarieven te hebben gemanipuleerd. Enzovoorts.

Om terug te keren naar het onderwijs: verleden week werd bekend dat kapitaalkrachtige studenten zich voor het schrijven van hun eindscriptie kunnen laten ondersteunen en begeleiden door commerciële bureaus.

Hier ontstaat een patroon. De Nederlandse samenleving stond zich altijd voor op zijn eerlijkheid. Corruptie, vriendjespolitiek en gemanipuleerde wedstrijden – letterlijk en figuurlijk – hoorden bij het corrupte zuiden of Latijns-Amerika. Hier waren wij aan dat treurig niveau ontstegen.

Dat trotse besef wordt keer op keer onderuit gehaald. Welhaast elke maand komen onfrisse feiten naar voren over bedrog en manipulatie. Kampioen word je nooit op eigen kracht. Daarvoor heb je een steuntje in de rug nodig, zoals al die renners in de tour.

Je bent dan gek als je de kans laat lopen om eindexamenopgaven van te voren in te zien. En helemaal van de pot gerukt als je het daarna  bekent.

Een heleboel duurt het langst in het Nederland van de eenentwintigste eeuw maar eerlijk niet meer.

Daarom heeft staatssecretaris Dekker geen enkele reden om verbaasd te zijn over het grote zwijgen waarmee op zijn inkeerregeling is gereageerd.

Volg Han ook op Twitter

Het laatste boek van Han van der Horst is: Nederland, de vaderlandse geschiedenis van de prehistorie tot nu


Laatste publicatie van Han van der Horst

  • Zwarte Jaren

    Nederland in de Tweede Wereldoorlog

    2020


Geef een reactie

Laatste reacties (50)