3.964
42

Historicus

Han van der Horst (1949) is historicus. Hij schreef onder meer The Low Sky: understanding the Dutch', Nederland: de vaderlandse geschiedenis van de prehistorie tot nu, Een bijzonder land, het grote verhaal van de Vaderlandse geschiedenis, Onze Premiers en Schep Vreugde in het Leven, Levenslessen uit de grote depressie. Op elke laatste zondag van de maand is hij om elf uur in de ochtend te horen als boekbespreker in het VPRO-radioprogramma over geschiedenis OVT.

Leve Kno’Ledge Cesare! Maar Zwarte Piet forever…

De burger kan zich veiliger voelen met Kno'Ledge Cesare in zijn uniform met zo'n V erop voor de deur dan met de agenten die een regeltje zochten en vonden om hem een lesje te leren

Hij was misschien wel om het bijbels te zeggen de vlieg die de zalf bederft maar hij noch zijn medestanders hebben op enigerlei wijze het goede verloop van de Sinterklaasintocht verhinderd.

Kno’Ledge Cesare vindt Zwarte Piet een racistisch verschijnsel dat uit het straatbeeld moet worden geweerd. Dit is een vervelende misvatting die niet gebaseerd is op de feiten en een averechtse uitwerking heeft op de strijd tegen discriminatie in Nederland maar het is zijn heilig en onvervreemdbaar recht om zulke opvattingen naar voren te brengen en ook zichtbaar te maken. Dat kost hem nu zijn baan.

Kno’Ledge Cesare kan niet leven van zijn artistieke activiteiten en verdient daarom de kost als beveiliger. Daar heb je een bewijs van goed gedrag voor nodig en je mag niet door de politie zijn opgepakt. Dat laatste is hem wel overkomen en daarom is nu zijn vergunning om als beveiliger werkzaam te zijn ingetrokken. Dat is het zoeken en vinden van een stok om een hond te slaan. Dat is het zoveelste bewijs van de histerische tucht-en-orde-sfeer die Nederland steeds meer in zijn greep krijgt.

De feiten liggen gelukkig vast want er waren camera’s bij het gebeuren dat Kno’Ledge Cesare nu de professionele kop dreigt te kosten.

Nerveuze autoriteiten
Toen duidelijk was dat een aantal Zwarte Piet-niet activisten van plan was om de intocht van de Sint in Gouda met hun aanwezigheid op te luisteren, kondigden de nerveuze autoriteiten van de kaasstad voor veel wijken een demonstratieverbod af. De anti-Zwarte Piet activisten wilden door een stil protest een daad stellen en laten zien waar zij voor stonden, door letterlijk te staan. Dat heeft weinig zin in een of ander industriegebied en daarom voerden zij hun actie op de markt vlakbij het historische stadhuis, waar dat inderdaad eigenlijk niet mocht. Te midden van de algemene vrolijkheid vielen zij behoorlijk uit de toon. Maar voor het overige was er niets aan de hand. Tot de politie optrad. De beelden van RTL4 laten zien dat ze wel probeerden op hun plaats te blijven staan, maar niet sloegen of schopten. Dan gaat de eigentijdse politie – niet voor niets sinds een half jaar uitgerust met vechtpet – over tot tegen de grond werken en boeien en meer van dit alles. Kno’Ledge Cesare beweert dat hij geen verzet bood. Toch heeft een agent aangifte tegen hem gedaan wegens geweldpleging. Alleen die aangifte al heeft hem zijn vergunning gekost om als beveiliger werkzaam te zijn.

Standvastigheid
Kijk als Kno’Ledge Cesare  nu gearresteerd was als deelnemer aan supportersrellen, als hij stenen had gegooid naar de ME, vernielingen had aangericht in het winkelcentrum, of aan het hoofd van zijn motorbende slaags was geraakt met de concurrentie, dan was het iets anders geweest. Hij nam echter deel aan een rustig  protest. Hij toonde standvastigheid te midden van een massa die absoluut niet van zijn denkbeelden gediend was. Hij was misschien wel, om het bijbels te zeggen, de vlieg die de zalf bederft. Maar hij noch zijn medestanders hebben op enigerlei wijze het goede verloop van de Sinterklaasintocht verhinderd. Chaos en angst ontstonden pas toen de politie ingreep.

Meningsuiting
Het recht op demonstratie – om op straat openlijk met geestverwanten een standpunt te verkondigen – hangt nauw samen met de vrijheid van meningsuiting. Daarom zijn aan het eind van de jaren zestig en zeventig ook allerlei verordeningen die dit recht inperkten, verzacht of ingetrokken. Het kwam er in de meeste gemeentes op neer dat organisatoren demonstraties van te voren aan moesten kondigen. Die mooie tijden zijn al lang voorbij. Maar al te vaak moet er van te voren een vergunning worden aangevraagd en dan nog kan men met allerlei onverwachte problemen te maken krijgen, zoals Rotterdamse betogers ooit merkten toen de politie hun protestborden in beslag wilde nemen, zogenaamd omdat deze als slagwapen gebruikt konden worden. Het beroepsverbod voor Kno’Ledge Cesare staat in deze nieuwe traditie: het intimideren van burgers die op een door de autoriteiten niet gewenste plek een minder populaire mening naar voren brengen waarbij men dan de regels oprekt of op bizarre wijze interpreteert.

Rotstreek
Deze tactiek is ook op Kno’Ledge Cesare toegepast. Het is duidelijk dat de regelgeving rond de toelating tot het beroep van beveiliger, niet de bedoeling heeft om deelnemers aan een politiek protest zoals dat tegen Zwarte Piet uit dit vak te jagen. Zij richt zich tegen mensen die inherent gewelddadig zijn en door hun mentaliteit en door hun gebrek aan zelfbeheersing een gevaar vormen voor hun omgeving. Kno’Ledge Cesare heeft daarentegen letterlijk gestaan voor zijn mening. Hij is niet veroordeeld voor geweldpleging. Er is alleen door een agent aangifte tegen hem gedaan. Hij is zelfs (nog) niet voor de rechter gedaagd. Het is een rotstreek om iemand zo in zijn broodwinning te treffen. Gewoon omdat het kan. Ik denk dat de burger zich veiliger kan voelen met Kno´Ledge Cesare in zijn uniform met zo’n V erop voor de deur dan met de agenten die een regeltje zochten en vonden om hem een lesje te leren. Zwarte Piet forever! Leve Kno’Ledge Cesare.

Beluister dit opiniestuk hier


Volg Han ook op Twitter

Het nieuwste boek van Han is De Mooiste Jaren van Nederland (1950-2000)


Laatste publicatie van Han van der Horst

  • Zwarte Jaren

    Nederland in de Tweede Wereldoorlog

    2020


Geef een reactie

Laatste reacties (42)