2.187
91

publicist

Jaap Hamburger is voorzitter van Een Ander Joods Geluid. Een Ander Joods Geluid is een actiegroep, die zich - juist uit verbondenheid met het lot en het voortbestaan van Israël - het politieke debat en de kritische meningsvorming over Israël en de bezette gebieden ten doel stelt. Dit zonder te tornen aan het bestaansrecht van de staat Israël.

Leve Tel Aviv, de moederstad van destructieve oorlogen?

Waarom Amsterdam geen stedenband of 'samenwerking' aan moet gaan met Tel Aviv

Meretz geldt als Israëls ‘links-liberale’ politieke partij, maar is amper minder nationalistisch-zionistisch dan vele andere. Op uitnodiging van de geïnstitutionaliseerde Israëllobby – het CIDI, ongetwijfeld met hulp van de Israëlische ambassade – kwam partijlid Gitzin 28 juni in Nederland pleiten voor het aangaan van betrekkingen tussen Amsterdam en Tel Aviv.

Fractievoorzitster Marjolein Moorman van de Amsterdamse PvdA refereerde aan Gitzins woorden toen zij over de stedenband Amsterdam Tel Aviv opmerkte (NRC 1 juli): “Amsterdam kan ook daten met Tel Aviv, we hoeven niet te trouwen.” Anders gezegd: een stedenband van Amsterdam met Tel Aviv is niet per se nodig, maar samenwerken ‘moet kunnen’. CIDI en de Israëlische ambassade zullen hier stil maar tevreden nota van hebben genomen. Mevrouw Moorman had zich ontvankelijk betoond voor hun inspanningen en beriep zich voor een ommezwaai in het standpunt van de PvdA-fractie op dit last-minute georganiseerde propagandabezoek.

De ambtelijke stukken over de stedenband Amsterdam-Tel Aviv spreken vergelijkbare taal. Daarin lezen we dat ambtenaren en bestuurders van Amsterdam niet hechten aan een formele benaming als ‘stedenband’ voor samenwerkingsovereenkomsten. Op de inhoud van de samenwerking komt het aan, staat er. Stuit de term ‘stedenband’ op verzet uit publiek of politiek, dan verandert het apparaat dat eenvoudigweg in ‘samenwerking’. ‘We trouwen niet, we daten slechts.’ Maar ook daten doe je niet met Jan en alleman.

Precies tegen die misleiding komt Een Ander Joods Geluid op, samen met vele andere organisaties en Amsterdammers. Omdat wij niet onder het mom van ‘samenwerking’ een materiële stedenband met Tel Aviv in gerommeld willen worden, die opeens niet zo meer heten mag. En om duidelijk te maken dat wij niet de naïevelingen zijn waarvoor men ons op het stadhuis kennelijk houdt. Wat denken ze daar wel, om ons met woorden te willen bedotten!

Tot de vergaderstukken van de Raadsvergadering in Amsterdam van 1 juli behoort ook een brief van de burgemeester waarin hij het presidium verzoekt om in te stemmen met een ‘bestuurlijk werkbezoek van hem aan Tel Aviv en Ramallah met als doel de mogelijkheden voor samenwerking met beide steden nader te verkennen’. Tevens verzoekt de burgemeester in te stemmen met zo’n werkbezoek van wethouder Ollongren aan Tel Aviv van 5 tot 8 september met als belangrijkste doel deelname aan het aan technologie gewijde DLD Innovatiefestival in Tel Aviv, aansluitend bij het werkbezoek van mevrouw Kroes, ‘speciaal gezant Start-up Delta’.

Met die verzoeken, heb ik begrepen, is iets vreemds aan de hand. De burgemeester mag namelijk zijn reizen naar eigen behoefte en inzicht plannen, hij heeft daar geen toestemming voor nodig. Daar kòn de Raad dus geen ‘nee’ tegen zeggen. Maar let op de formulering: “…met als doel de mogelijkheden voor samenwerking met beide steden nader te verkennen”. Zo wordt de Raad via een onverplichte ‘toestemming’ de samenwerking met Tel Aviv – en Ramallah – binnengetrokken.

Eerst wordt het Amsterdamse publiek met een kluitje het riet ingestuurd, dan wordt de Raad gepaaid op weg naar die samenwerking.

Waarom wil Een Ander Joods Geluid (EAJG) noch de stedenband van Amsterdam met Tel Aviv, noch de ‘samenwerking’ met die stad? Naast vele andere redenen hierom niet: omdat in Tel Aviv het belangrijkste ministerie van Israël staat, het Ministerie van Defensie, waar al de oorlogen, invasies en veldtochten ‘made in Israël’ zijn uitgedacht, die de Libanezen en de Palestijnen over zich heen gekregen hebben, oorlogen met cynische namen, als Peace for Galilea, Grapes of Wrath, Defensive Shield, Summer Rains, Operatie ‘Juiste Beloning’, Cast Lead en Protective Edge, bij elkaar goed voor tienduizenden doden, gewonden en levenslang geïnvalideerden. Leve het creatieve Tel Aviv, de moederstad van destructieve oorlogen!

En ook hierom niet: omdat Tel Aviv volgens het CIDI en anderen zo’n leuke, levendige, innovatieve, creatieve, artistieke, blije en links-liberale stad is. Zo leuk, levendig, innovatief, creatief, artistiek en blij dat men zich daar, uitzonderingen daargelaten, vooral niet wil bezighouden – en niet van de wijs wil laten brengen – door wat er dertig kilometer verderop gebeurt in bezet Palestina, waar Israël dagelijks alle levendigheid, innovatie, creativiteit, artisticiteit en vooral levensblijheid smoort onder de matglazen kaasstolp van de bezetting.

Laat mij, op grond van bedoelde uitzonderingen, een alternatief bezoekprogramma langs in Tel Aviv gevestigde NGO’s samenstellen, voor Van der Laan, wethouder Ollongren en Neelie Kroes, voordat zij in september afreizen.

Laat hen dan eerst langsgaan bij Zochrot, ‘herinneren’ betekent die naam. Zochrot wil de Nakba, de gedwongen verdrijving van de Palestijnen van 1947 tot 1949, terugbrengen in het collectieve Israëlische bewustzijn, en onderzoekt ook de mogelijkheden voor vestiging van Palestijnse vluchtelingen in Israël. Dat, mevrouw Ollongren, mag met recht innovatief heten.

Bezoekt u daarna gedrieën de Coalition of Women for Peace, die zich onder andere keert tegen de militarisering van de Israëlische samenleving en het machismo en de verering van het militaire rolmodel. Mevrouw Kroes, die zoveel keurig feminisme in haar uitspraken doet, zal zich aangesproken voelen.

Dan op naar ACRI, de Association for Civil Rights in Israel, die zich toelegt op het bevorderen van de mensenrechten en de burgerlijke vrijheden voor allen. ACRI heeft, gegeven de vele schendingen een barstensvolle agenda, maar wil vast tijd vrijmaken voor een college ‘Palestijnse mensenrechten onder druk’. De jurist en advocaat Van der Laan is daar op bekend terrein.

Het wordt een intensief programma: U gaat de volgende dag naar Gisha, dat betoogt dat Israël Gaza onwettig isoleert en dat het een complex systeem van regels en sancties in het leven heeft geroepen om de bewegingsvrijheid van Palestijnen te frustreren, met verreikende consequenties voor alle aspecten van hun leven.

Ga een dag mee met Artsen voor Mensenrechten (Physicians for Human Rights) dat medische hulp biedt aan Palestijnen op de Westelijke Jordaanoever en bezoek tenslotte Kav LaOved, de hotline voor Palestijnse en migrantenarbeiders, die handenvol werk heeft aan de schending van economische basisrechten.

In uw hotel wil voor uw terugreis vast Gush Shalom wel langskomen, het vredesblok, opgericht en geleid door de nestor van de Israëlische vredesbeweging, Uri Avnery. Hij zal u op welsprekende wijze uitleggen hoe Israël er alles, maar dan ook alles, aan doet om elke rechtvaardige oplossing van het conflict met de Palestijnen te frustreren. Dat staat haaks op wat de burgemeester beweerde tijdens de commissievergadering van 18 juni: ‘Het gaat goed in Israël’, suggereerde hij. Goed? Avnery denkt daar heel anders over, en trouwens Zochrot, Coalition of Women for Peace, ACRI, Gisha, Artsen voor Mensenrechten en Kav LaOved evenzeer, niet minder dan Een Ander Joods Geluid.

En komt u dan terug naar Amsterdam en doe vooral verslag, aan uzelf, aan de Raad, en aan ons. Want weet u, we’re Amsterdam en wij zijn kritisch, net als de NGO’s die ik u noemde, en wij willen die stedenband niet, en die samenwerking met het stadsbestuur van Tel Aviv en het zakenleven daar, die willen wij ook niet. En ik denk zomaar: ook u hebt daarvan, als u het bezoek achter de rug hebt, hartgrondig uw bekomst.

Maar wat let u om Avnery en vertegenwoordigers van Zochrot, Coalition of Women for Peace, ACRI, Gisha, Artsen voor Mensenrechten en Kav LaOved uit te nodigen naar Amsterdam, en de ambtenaren en de Raad en de Amsterdammers te vertellen hoe het daar nou werkelijk is, in Israël en Tel Aviv?

Geef een reactie

Laatste reacties (91)