Laatste update 10:55
23.954
86

Universitair docent en onderzoeker

Dr. Karim Bettache is gepromoveerd in de cross-culturele psychologie en werkt als universitair docent en onderzoeker.
Hij houdt zich voornamelijk bezig met zaken als moraliteit en racisme.
Zijn doel: een inclusieve samenleving.

Links is dood

Partijen als de PvdA kunnen niet hard genoeg afgestraft worden voor de dolksteek in de rug van onze sociaal democratie

Foto: ANP

Het begon met de Democraten in de Verenigde Staten, daarna volgde de Britse Labour party en bij ons de PvdA en GroenLinks: de omarming van de vrijemarkteconomie door de politiek linkse elite. Of beter gezegd, de omarming van het neoliberalisme. Kenmerkend voor de tweede helft van de afgelopen eeuw was namelijk een herstructurering van de manier waarop men over de maatschappij is gaan denken, en, in het bijzonder, over de economie. Het idee van de linkse welvaartsstaat, de sociaaldemocratie, die zich ontfermt over haar burgers en de zwakkeren onder hen in bescherming neemt, heeft langzaam plaats gemaakt voor een geloof in de rechtse vrijemarkteconomie. Een economisch stelsel waarbinnen de overheid een zo’n klein mogelijke rol speelt middels privatisatie en deregulatie ten faveure van het bedrijfsleven, en burgers volledig verantwoordelijk worden gesteld voor hun eigen succes of falen. Het gevolg is een weerzinwekkende afbraak van de sociale welvaartsstaat. Oftewel, het neoliberalisme is de verwezenlijking van de natte droom van het grootkapitaal: een groeiende economie waarvan de winst naar de rijkste toplaag van de bevolking gaat ten koste van de gemiddelde burger.

De VVD maakte het al glashard duidelijk, we leven nu in de participatiesamenleving. De term beschrijft precies waar het neoliberalisme voor staat: ‘Als overheid gaan we de gewone burger niet meer helpen, je redt jezelf maar. We bestaan enkel nog ten dienste van het grootkapitaal’. Neoliberalisme wordt niet voor niets het socialisme voor de rijken genoemd: hogere inkomens worden lager belast, terwijl het bedrijfsleven wordt gesubsidieerd en gedereguleerd. Bovendien mag het grootkapitaal nu politiek lobbyen (een deftig woord voor omkopen) ten gunste van beleid dat goed is voor de portemonnee. Dat dit laatste geresulteerd heeft in een opportunistische politieke elite, die er enkel nog is voor big business in plaats van de gewone burger, kan men zien aan de dikke baantjes die voor haar klaarliggen wanneer ze de politiek verlaat (denk aan Wim Kok [PvdA] of Gerrit Zalm [VVD]).

Het feit dat in Nederland de discussie over het vernietigende effect van het neoliberalisme nog niet is losgebarsten geeft aan hoe ongeïnformeerd een groot deel van onze bevolking is. Een bevolking die nog steeds op koelbloedige neoliberalen als Mark Rutte en Geert Wilders stemt omdat ze gelooft in de geraffineerde woorden die de schuld bij de allerzwaksten neerleggen: werkelozen zijn uitvreters en allochtonen de schuld van alle sociale ellende. Het is werkelijk stuitend hoe zij die ons uitknijpen en jaarlijks tonnen of miljoenen rijker worden, het voor elkaar krijgen alle blaam toe te schrijven aan de minder bedeelden. Verslaafd aan reality-tv en showbizzidolen, laten Nederlanders zich overtuigen door gladde teflon-praatjes van politici en stemmen zodoende voor een verdere afbraak van hun eigen leven. Feiten tellen niet meer mee.

Het gevolg is een intens gepolariseerd land. En niet zonder reden. Onze neoliberale politieke elite weet dondersgoed dat het ze de kop zal kosten wanneer zwart, wit, religieus en niet-religieus Nederland zich bewust worden van hun gedeelde identiteit. Namelijk een sociale klasse die gedupeerd is door het grootkapitaal en in de toekomst alleen maar meer gedupeerd zal worden. Polarisatie voorkomt saamhorigheid en daarmee de sterke vuist van het collectief dat het grootkapitaal van de troon kan stoten. Het verklaart waarom neoliberaal rechts het tegen elkaar opzetten van mensen zo machtig is. Zolang het plebs elkaar bestrijdt, kan zij doorgaan met graaien. Mensen wordt wakker.

Ondertussen worden de laatste overgebleven linkse geluiden afgedaan als knettergek. Roemer werd tijdens de vorige verkiezingen geportretteerd als een achterlijke econoom, te vergelijken met een bloedige slager die de kettingzaag zou zetten in onze economie. Ja mensen, stel je voor dat de SP, in plaats van miljoenen door te sluizen naar managers middels exorbitante salarissen en gouden handdrukken, het geld van de staat wat eerlijker had verdeeld. Wat een absurditeit!

Kijk, dat neoliberaal rechts tegen gelijkheid strijdt, is te begrijpen. Haar bestaansrecht is hier op gebaseerd. Zij is van oudsher beschermer van de macht en het grootkapitaal. Echter, dat linkse partijen als de PvdA of GroenLinks hard hebben meegewerkt aan de totale afbraak van linkse waarden, is iets waar ze niet hard genoeg voor afgestraft kunnen worden. Een stem op deze partijen bleek namelijk een stem vóór de privatisering van ons onderwijs, ons publieke transport en onze gezondheidszorg. Maar ook voor de rigoureuze afbraak van ons uitkeringsstelsel, of beter gezegd, onze welvaartsstaat. De algehele privatisering van onze samenleving is funest gebleken voor de kwaliteit die de burger ervaart. Ieder jaar stijgen de kosten van onze zorgverzekering, terwijl steeds minder medicijnen en medische behandelingen worden vergoed. Daarnaast holt ook de kwaliteit van het onderwijs, dat totaal geëconomiseerd is, achteruit. Examens worden versimpeld om het winstgevende slagingspercentage op te krikken, terwijl leraren worden onderbetaald. En, uiteraard is ook de kwaliteit van ons publieke transport onderhand van een abominabel slecht niveau. Het is peperduur, terwijl bussen en treinen overvol zijn. Winst is heilig geworden, kwaliteit een tweede.

Kortom, er heeft een grove afbraak plaatsgevonden van ons mooie land. Een sociale afbraak gekenmerkt door de extreme polarisatie en individualisering van onze samenleving: ieder voor zich en schijt aan de ander. Maar ook een economische afbraak omdat onze welvaartsstaat volledig is uitgekleed met grote inkomensongelijkheid als gevolg. Jawel mensen, lobbyen en privatisatie hebben bedrijven, niet de overheid, de baas gemaakt van ons land. Zij bepalen ons beleid dat enkel nog als doel heeft meer winst te maken, nog rijker te worden, ten koste van u en ik. Ten koste van de gewone burger. En dan heb ik het niet enkel over het type ‘gewone burger’ zoals polariserend rechts u probeert wijs te maken: de boze witte man. Neen, ik heb het over de boze witte, bruine of zwarte burger. De boze vrouw, atheïst of moslim. De boze hoog- of laagopgeleide. De échte boze burger. Namelijk, wij allemaal.

 

Met het ijskoude besluit om een mes te zetten in gelijkheid en sociale rechtvaardigheid, hebben de PvdA en GroenLinks hun ziel aan de duivel verkocht. Echter, net als de Democraten in Amerika en Labour in Groot-Brittannië, snapt onze linkse elite tot op de dag van vandaag niet waarom ze aan de verliezende hand is. Maar dat komt nog wel. Mensen zijn de dubbele tong namelijk zat. Ze walgen van rechts in een links jasje. Enkel de SP blijkt nog enige strijd te leveren tegen de verdere neoliberalisering van onze samenleving. Echter, ook deze partij heeft aan geloofwaardigheid ingeboet door niet of nauwelijks op te treden tegen de polarisatie van rechts, en de PVV in het bijzonder. De SP profileert zich niet voor alle arbeiders, enkel nog voor de witte arbeider.

Links is dood. Een stem op Lodewijk Asscher is een stem voor de macht. De man die de afgelopen jaren het één na het andere rechtse besluit er doorheen heeft gedrukt, de man die Nederlanders met een migratieachtergrond niet alleen in de steek liet maar samen met rechts tot zondebok heeft gebombardeerd, houdt nu pal voor de verkiezingen een links praatje tegen rechts beleid en fascistisch populisme. Maar de burgers ontwaken. De mensen openen langzaam hun ogen en de gevestigde politiek huivert. Met het oog op een onvermijdelijke opstand tegen de sociale afbraak, is ze hard bezig haar macht tot de tanden te bewapenen. Wetten worden aangenomen die het herkenbaar filmen van gewelddadige politieagenten verbieden, terwijl geheime diensten de totale vrijheid krijgen om ons te bespieden.

Het begint de mensen te dagen dat de rechtse succespraat over de zogenaamde goede staat van onze economie, al jaren slecht nieuws is voor de gewone burger. Vergis u niet, onze huidige verloren politieke generatie, die haar ziel heeft verkocht aan het grootkapitaal, zal de hedendaagse sociale afbraak ongehinderd voortzetten. Het is daarom wachten op een nieuwe politiek die beïnvloeding door het grote geld verbiedt, de mensen weer verbindt en opkomt voor de minder bedeelden. Het is wachten op een nieuw anti-neoliberaal, radicaal progressief geluid in Nederland.

Geef een reactie

Laatste reacties (86)