350
7

SP-wethouder, politicoloog

Arjan Vliegenthart is wethouder voor de portefeuilles Werk, Inkomen en Participatie en Stadsdeel Nieuw West. Hij was sinds 2007 lid van de Eerste Kamer voor de SP en woordvoerder Buitenlandse Zaken, Defensie, Ontwikkelingssamenwerking en Binnenlandse Zaken. Vliegenthart was tevens lid van het landelijk partijbestuur en directeur van het Wetenschappelijk Bureau van de SP. Bij het bureau deed hij met name onderzoek naar de sociaal-economische hervormingsagenda en internationale ontwikkelingen. Arjan Vliegenthart woont met zijn vrouw en drie kinderen in Amsterdam Nieuw West.

Lof voor minister in actie tegen gruwelbommen

Regering luistert naar Eerste Kamer: Geld verdienen aan clustermunitie moet afgelopen zijn

Zo kan het ook: een minister die lovende woorden spreekt over een activistisch Kamerlid en gaande een Kamerdebat zijn positie bijdraait. Het gebeurde allemaal vandaag in de Eerste Kamer. Daar ratificeerde de senaat het internationale verdrag tegen clustermunitie maar droeg tegelijk de ministers Rosenthal en Hillen op meer actie te ondernemen tegen banken en beleggers die investeren in bedrijven die deze gruwelbommen bouwen en verhandelen.

Tot nu toe had de regering geen aandrang om een vergelijkbare opdracht van de Tweede Kamer uit te voeren. Na de confrontatie in december over de BTW oppodiumkunsten leek het kabinet echter weinig trek te hebben in een nieuwe botsing met de senaat. Dus koos het kabinet eieren voor zijn geld. Vanaf nu noemen de ministers Rosenthal en Hillen de wens van de Eerste Kamer om investeringen in clustermunitie in de ban te doen, ‘ondersteuning van het regeringsbeleid’. Het kan verkeren.

Eenzelfde flexibiliteit lieten beide bewindslieden zien waar het gaat over de doorvoer van clustermunitie over ons grondgebied. Wie dit soort moordtuig verbiedt, moet anderen geen vrij spel geven erin te handelen, was een breed gedragen uitgangspunt van de senatoren. Dat geldt ook voor de Amerikanen, die, net als de Russen, tot nu toe weigeren dit belangrijke verdrag te ratificeren. Waar minister Rosenthal aanvankelijk beweerde dat doorvoer van clustermunitie door NAVO-bondgenoten niet belemmerd mag worden, ook niet naar niet-NAVO-lidstaten, wist een bijna kamerbrede senaat hem en zijn collega Hillen gaande het debat te overtuigen dat zo’n houding al te passief is en er wel degelijk actief optreden van de Nederlandse regering, ook richting Amerikanen, mogelijk en nodig is. En dat was een tweede stap in de goede richting.

Pikant detail was de openlijke lof van minister Rosenthal had voor het pionierswerk van voormalig Tweede Kamerlid Krista van Velzen. Zij was niet alleen nationaal maar ook internationaal een van de voortrekkers van het in de ban doen van de clustermunitie, die bovenmatig veel kinderen verminkt en vermoordt, vaak lang nadat de munitie uitgeworpen is. Rosenthal roemde Van Velzens inzet en sprak de hoop uit dat ook andere landen, waaronder NAVO-bondgenoot Verenigde Staten, tot ratificatie overgaan. Een opmerkelijke, maar mijns inziens plezierige, gang van zaken.


Laatste publicatie van Arjan Vliegenthart

  • Onder Amsterdammers

    Vier jaar wethouder in 020

    2018


Geef een reactie

Laatste reacties (7)