564
5

Medewerker rijksoverheid

Geboren en getogen in een troosteloze gemeente in de Oostelijke Mijnstreek. Na, of door, twee jaar fabrieksarbeid overtuigd van de meerwaarde van een universitaire opleiding, Nederlands recht gestudeerd. Via de route Middelburg, Rotterdam en Utrecht weer afgedaald naar, en thans wonend in, Den Bosch. Daar verdient hij ook zijn boterham, in dienst van de Rijksoverheid. In zijn vrije tijd wordt hij steeds meer bezocht door de behoefte zijn gedachten via het toetsenbord te verwoorden.

Maak de Sint maar zwart

'Hoe symbolisch! De voormalig onderdrukte die de teugels strak aanhaalt om de blanke viervoeter over de daken des hoogmoeds te leiden in het Avondland'

Nederland is al weken in de ban van een verhit debat over de racistische lading van het Sinterklaasfeest en Zwarte Piet in het bijzonder, maar zien we de eenvoudige oplossing niet gewoon over het hoofd? Han Knols denkt dat dit best weleens het geval zou kunnen zijn:

Zoals zoveel mensen, ben ik een roker. Voor een deel zal ik van binnen dus een zwart kleurtje hebben. Dat bedoel ik objectief, als constatering. Als roker moet ik tegenwoordig onder werktijd mijn heil buiten zoeken. Afdakje, mede-rokers, als u rookt, kent u dat wel. Bij een grotere organisatie heeft dat als voordeel dat je in een informele lotgenotensfeer collega’s uit alle geledingen en van alle afdelingen treft. Er wordt informatie uitgewisseld over de gang van zaken op alle verdiepingen en de bijbehorende lieden.

Arbitraire dwalingen
Ook de actualiteiten worden regelmatig besproken. Veel forensen, dus de prestaties van de Nederlandse Spoorwegen staan vaak met stip op één. Morgen zullen het de uitslagen in de Europa League, de daarbij behorende onvermijdelijk arbitraire dwalingen en de individuele verrichtingen van de diverse sterren zijn.

Vandaag ging het even over Sinterklaas. Ik herstel: over Zwarte Piet. Een collega opperde een mogelijke, naar mijn idee, over het hoofd geziene oplossing. Als we de Sint nu eens zwart zouden maken, zou dat niet dé oplossing zijn? Let wel, ze bedoelde het zwart maken in de letterlijke zin, niet in de figuurlijke. Dus niet dat we hem gaan beschuldigen van slavendrijverij, maar dat we ook recht gaan doen aan zijn oorsprong. We hebben het tenslotte over de bisschop van Myra, daar zetelde Nicolaas.

Waardeoordeel
Ik zie daar inderdaad enorme voordelen in. Op de eerste plaats is hij in het historische spraakgebruik, denk ik, een Moor. Net als de pieten. Moren werden zwart afgeschilderd, zonder waardeoordeel. Dat lijkt me dus prachtig. Dat iedere december een boot vol Zwarte Pieten en een zwarte Sinterklaas in raciale gelijkheid Nederland aandoet om hier de kinderen te verblijden met cadeaus en snoepgoed (Veel vijgen zou ik zeggen. Nee, niet van het paard!).

Daarbij aansluitend: vervolgens blijft Sint uiteraard gezeten op een witte schimmel. Hoe symbolisch! De voormalig onderdrukte die de teugels strak aanhaalt om de blanke viervoeter over de daken des hoogmoeds te leiden in het Avondland. Zijn getrouwen worden ook weer uitgerust met de, slechts vermanende, en even symbolische roe.

Vaandeldrager
Ook mag u niet vergeten dat men al jaren snakt naar een Afrikaanse paus. Welnu, ons land zal als vaandeldrager van deze wens en de haalbaarheid daarvan worden beschouwd. Zelfs kinderen van protestante gezindte juichen de gekleurde goedheiligman immers toe. Wij zijn er in dat geval wel klaar mee, dacht ik. De VN – commissie kan Schiphol benutten als overstap om naar Azië en Afrika door te vliegen om daar hedendaagse slavernij te onderzoeken. De boterletter, met veel boter, als hoofdbedekking krijgen ze gratis mee tijdens het overstappen. Zwarte Sint is immers de beroerdste niet.

P.S.: eventuele bezwaren van Noord-Korea en Cuba over de verheerlijking van de kapitalistische meester/knechtverhouding weerleggen we door aan te tonen dat de Pieten aandelen hebben in de BV Sint.

Geef een reactie

Laatste reacties (5)