785
21

Opiniepeiler

In 1971 ben ik afgestudeerd als Sociaal Geograaf bij de UvA in Amsterdam. Na een korte periode als wetenschappelijk medewerker ben ik 15 jaar actief geweest als onderzoeker, tussen 1973 en 1975 bij Inter/View, daarna samen met Hedy d’Ancona (Cebeon) en vanaf 1980 als mededirecteur van Inter/View. Vanaf 1976 was ik in de media actief op het terrein van verkiezingsonderzoek. Eerst bij Vara’s In de Rooie Haan. Later o.a. in Achter het Nieuws en NOVA.
In 1984 werd ik assistent van Anton Dreesmann, waarbij onder andere het project Micro Computer Club Nederland werd opgezet en ik directeur werd van Headstart in de Verenigde Staten. Bij de beursgang van Inter/View in 1986 werd ik gevraagd als voorzitter van de raad van commissarissen te functioneren. Dat heeft tot 1999 geduurd. Na vier jaar (1991-1995) te hebben gewerkt bij ITT Gouden Gids op het terrein van marketing en business development was ik drie jaar CIO bij Wegener Arcade. Daarbij onder meer verantwoordelijk voor de interne IT en de internetactiviteiten. Van 1998 tot en met 2001 ben ik CEO geweest van Newconomy.
Sinds 2002 run ik www.peil.nl, een opiniepanel, waarmee actuele ontwikkelingen in de Nederlandse samenleving op de voet gevolgd kunnen worden. En ik ben betrokken bij een aantal vernieuwingsprojecten op het terrein van technologie en media.

Maak een eind aan het geheim stemmen voor de 1e Kamer!

Te beginnen met openheid over de stemming van 23 mei

Op 23 mei 2011 stemmen de 568 Provinciale Statenleden voor de Eerste Kamer. Die stemming is geheim. Zou het niet van democratisch besef getuigen als die Statenleden aankondigen hun stemming openbaar te maken/of in het openbaar te doen? Of vinden zij dat ook dit stemmen hun “eigen verantwoordelijkheid” is en de kiezer daar geen enkele rol bij speelt?

Dat de Eerste Kamer getrapt wordt gekozen was in 1848 niet het plan van Thorbecke. Het is erin gekomen als een soort laatste stuiptrekking van de leden van de toenmalige Eerste Kamer (die benoemd waren door de Koning).

Dat hing samen met de restricties die er waren ten aanzien van degenen die mochten kiezen en gekozen mochten worden. Dit censuskiesrecht (bepaalde eisen werden gesteld, zoals manlijk geslacht, bepaalde opleiding en/of bepaald minimum inkomen) betekende in feite dat circa 15% van de manlijke bevolking toen mocht stemmen. Maar ook dat maar 2% van de manlijke bevolking gekozen kon worden. De rest kwalificeerde niet. Door niet aan de kiezers het recht te geven de Eerste Kamerleden direct te kiezen, zoals Thorbecke het wel wilde, zorgden de leden van de Eerste Kamer ervoor dat zij gekozen konden worden door die Statenleden, die alleen maar gerekruteerd konden worden uit die top-2%.

Nu is het in ieder geval al kenmerkend voor ons politiek systeem en onze politieke partijen dat dit indirect kiezen van de Eerste Kamer anno 2011 nog steeds het geval is. In 163 jaar is er geen poging gedaan om deze laatste stuiptrekking van de fase van voordat de parlementaire democratie werd ingevoerd ongedaan te maken en de kiezers de Eerste Kamer direct  te laten kiezen (of althans is die poging niet geslaagd).  Maar minimaal zou je toch mogen verwachten dat de stemming van de leden van de Provinciale Staten voor de samenstelling van de Eerste Kamer openbaar is. Zodat je ten minste weet wat jouw provinciale vertegenwoordiger(s), die je deels koos op basis van jouw wens ten aanzien van de samenstelling van de Eerste Kamer, gestemd hebben.  Maar ook dat is niet het geval en het staat ze niet alleen vrij om te stemmen wat hen goeddunkt, maar ze hoeven er ook persoonlijk geen verantwoording voor af te leggen, omdat je achteraf  niet weet wat ze gestemd hebben.

Zou het niet van democratisch besef getuigen van onze politieke partijen en de gekozen Statenleden om, ondanks dat de stemming officieel geheim is, de stemming op 23 mei toch openbaar te maken, of minimaal in het openbaar te zeggen op welke partij/kandidaat ze hun stem hebben uitgebracht?

En zouden ze ook niet als de wiedeweerga dit archaïsche systeem moeten veranderen en minimaal het stemmen openbaar maken? Of nog liever gewoon tijdens de Provinciale Kamerverkiezingen de kiezers een tweede stem geven waarbij men direct de Eerste Kamer kiest, zoals Thorbecke het ook al in 1848 bedoeld heeft?

Geef een reactie

Laatste reacties (21)