1.162
19

PvdA-Tweede Kamerlid

Jacques Monasch heeft een eigen bedrijf gespecialiseerd in Strategie & Communicatie (www.jacquesmonasch.nl). Hij was betrokken bij diverse campagnes in binnen- en buitenland. Hij werkte ondermeer voor het ANC, het buitenland instituut van de Amerikaanse Democrtaten (NDI). Sinds 2010 is Monasch Tweede Kamerlid voor de PvdA. Hij is tevens eigenaar van een galerie gespecialiseerd in Russische kunst met vestigingen in Moskou en Amsterdam.

Maak korte metten met huisjesmelker

Huisjesmelkerij is een ware plaag voor buurten. Het tast de leefbaarheid en veiligheid aan van buurtbewoners

De PvdA wil dat huisjesmelkerij bij wet strafbaar wordt. Ook stellen we voor dat malafide verhuurders kunnen worden aangepakt met een verhuurverbod, een verkoopplicht of onteigening. Huisjesmelkerij hoort niet thuis in ons land. Namens onze fractie in de Tweede Kamer presenteer ik vandaag een zespuntenplan om een einde te maken aan deze schandalige vorm van uitbuiting en fraude.

Huisjesmelkerij is een ware plaag voor buurten. Het tast de leefbaarheid en veiligheid aan van buurtbewoners. Gemeenten en bewoners in buurten waar veel overlast is vragen keer op keer op een voortvarende aanpak. De slachtoffers van huisjesmelkerij doen dat evenzeer, maar worden vaak monddood gemaakt door de malafide verhuurders. Huisjesmelkers moeten de wijk uit.

Het aanpakken van malafide verhuurders zal moeten gebeuren via generieke wetgeving, deels via de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (de zogenoemde Rotterdamwet) en deels door in overleg te treden met de hypotheekverstrekkers.

Wat we nu doen is niet genoeg. Rotterdam ontmantelde vorig jaar ruim driehonderd hennepkwekerijen en pakte evenzoveel overbevolkte woningen aan. Ook werd gericht ingezet op de bestrijding van malafide pandeigenaren. Een energieverslindende inzet en volgens onze wethouder Hamit Karakus neemt het jaarlijks aantal overtredingen niet af.

Er is meer nodig om huisjesmelkerij en illegale verhuur daadwerkelijk een halt toe te roepen. Wij zien daarvoor de volgende mogelijkheden:

1. Maak huisjesmelkerij strafbaar
Artikel 273f van het Wetboek van strafrecht bepaalt dat degene die ‘door misbruik van een kwetsbare positie’ iemand uitbuit strafbaar is. De PvdA wil dat duidelijk wordt dat dan wel onder dit artikel, dan wel onder een nieuw artikel ook uitbuiting door huisjesmelkers moet worden begrepen.

2. Wettelijk Keurmerk voor bemiddelingsbureaus
Er zijn veel bemiddelingsbureaus die bemiddelen tussen verhuurder en huurder. Deze bureaus regelen voor de verhuurder de verhuur van woningen. Hier gaat veel mis. Onderverhuur, verhuur aan illegalen, teveel huurders in een woning etc. De PvdA wil een wettelijk keurmerk voor deze bureaus, zodat huurders en verhuurders weten dat zij met een goed bemiddelingsbureau in zee gaan.

3. Verhuurverbod voor slecht verhuurderschap
Eigenaren zijn altijd verantwoordelijk voor hun pand en het beheer daarvan. Goed verhuurschap kan onvoldoende worden afgedwongen en slecht verhuurderschap niet worden bestraft. De bestuurlijke boete is ingevoerd maar dat is onvoldoende om recidive te voorkomen. De PvdA vindt dat verhuurders die andermaal de regels overtreden een verhuurverbod opgelegd moeten krijgen. De malafide verhuurder wordt verplicht de verhuur van panden te staken totdat er garantie zijn gegeven dat herhaling van de overtreding niet meer plaats zal vinden. Bijvoorbeeld door beheer uit handen te geven aan een andere beheerder. Verhuur van het pand blijft mogelijk, maar niet door de eigenaar zelf en alleen onder de voorwaarden die de gemeente stelt.

4. Verkoopplicht na structureel slecht verhuurschap
De conclusie kan ook zijn dat bij een herhaalde overtreding de bewuste Eigenaren-verhuurders niet geschikt als eigenaar. De PvdA wil de mogelijkheid scheppen deze eigenaren definitief uit steden te weren en te voorkomen dat panden voor de verhuur bezitten of nieuwe panden voor de verhuur aankopen. Dit kan worden gerealiseerd met een rechterlijke machtiging tot verkoop waarmee een derde in naam van de eigenaar het pand gaat verkopen. De eigenaar heeft geen invloed op de verkoop en ontvangt na aftrek van kosten en openstaande vorderingen het restant van de opbrengst van de pand(en).

5. Eenvoudiger procedure onteigening
Het is mogelijk een woning te onteigenen. Dit is geregeld in de wet Victor. In de opbouw van de wet moet eerst het beheer van het pand worden overgenomen, alvorens te kunnen onteigenen. Dit levert problemen op. De procedure is lang, ingewikkeld, arbeidsintensief en kostbaar. Ook is het niet eenvoudig een beheerder te vinden. De PvdA wil dat deze fase uit de wet wordt gehaald, zodat onder bepaalde voorwaarden direct over gegaan kan worden tot onteigening

6. Banken moeten hypotheken huisjesmelkers intrekken. Nationale Hypotheek Garantie NIET voor huisjesmelkers
De PvdA verwacht van banken dat zij hun maatschappelijke rol beter waarmaken. Banken kunnen een belangrijke rol spelen in de aanpak van malafide eigenaren, bijvoorbeeld door middel van het opeisen van de hypotheek. Criminele activiteiten in een verhypothekeerd pand en aflossing van de hypotheek met uit strafbare feiten verkregen geld moet altijd aanleiding zijn voor financiers om een hypotheek op te eisen. Doen zij dat niet dan stellen wij voor de eventueel hierop afgesloten Nationale Hypotheek garantie te laten vervallen.

Geef een reactie

Laatste reacties (19)