2.561
24

Oud-ambassadeur Albanië en Kosovo

Robert Bosch is voormalig diplomaat, actief CDA-lid en laatstelijk Hoofd OVSE missie in Albanië en vervolgens NL Ambassadeur in Kosovo

Madeleine van Toorenburg plaatst Albanezen collectief in het verdomhoekje

De regering van Albanië doet er alles aan om misdaad en corruptie terug te dringen. Helaas wordt flink met modder gegooid om dat proces te frustreren. Van Toorenburg zou daarom zo maar eens geprezen kunnen worden door criminelen

Donderdagavond 11 april vond in de Tweede Kamer een debat plaats over ‘Albanese bendes in het criminele circuit in Nederland’; aangevraagd door het CDA in november 2017. Woordvoerder van het CDA kamerlid Madeleine van Toorenburg trok flink van leer en zij vroeg op een manier die de PVV waardig was impliciet om minder Albanezen.

Het werd een wonderlijk debat. Wat de gerespecteerde CDA-minister van Veiligheid en Justitie Grapperhaus ook antwoordde, zijn partijgenote had daar geen boodschap aan. Zij toonde zich horende doof voor de door hem gepresenteerde cijfers, Cijfers die mevrouw Van Toorenburg ook nog eens in twijfel trok, evenals de gegevens uit kamerbrief 2557317 van diezelfde dag.

Toorenburg
Madeleine van Toorenburg | cc-foto: Wikipedia

Toen de Minister nog eens onderstreepte dat het hier weliswaar over ernstige zaken gaat, maar dat het aantal daarvan beperkt is, schoot ze uit haar slof en stelde dat Albanezen ons land destabiliseren (sic).

De werkelijkheid leert dat er inderdaad sprake is van enige Albanese criminele bendes in ons land. Bendes die geweld niet schuwen, maar ook is helder dat hier effectief tegen wordt opgetreden en dat hierbij goed wordt samengewerkt met de Albanese autoriteiten. Afgelopen weekend werd bijvoorbeeld een bende opgerold met behulp van onder meer de Albanese politie en Europol.

Zowel Minister Grapperhaus als Minister Harbers zijn vorige week naar Tirana geweest om deze samenwerking nader te bespreken en kwamen terug met een positieve indruk.

De huidige regering van Albanië voert namelijk een ongekende hervorming door van het justitie-systeem. Hierbij worden rechters en aanklagers doorgelicht en als ze hun professionele integriteit niet kunnen waarmaken en/of rijkdommen niet kunnen verklaren, dan worden ze afgezet. Buitenlandse experts (ook uit Nederland) zien erop toe dat dit op een objectieve wijze plaatsvindt. In geen van de andere kandidaat EU-landen is, tot op heden, zo’n rigoureuze hervorming doorgevoerd.

De regering van Albanië doet er alles aan om misdaad en corruptie terug te dringen. Helaas wordt flink met modder gegooid om dat proces te frustreren. Van Toorenburg zou daarom zo maar eens geprezen kunnen worden door criminelen, die de modernisering tegen elke prijs willen tegenhouden, doordat de huidige hervormingsgezinde regering hierdoor een knauw krijgt. De echte criminelen geven niet om visa-vrij reizen, want hebben geen visum nodig en kunnen makkelijk aan andere paspoorten komen. Het is de gewone Albanees, de ondernemer, de toerist en de student, die de dupe zullen zijn van het opnieuw invoeren van een visumplicht.

In het debat werd onder meer gezegd dat Albanese criminelen hier veel minder actief zijn in vergelijking met het Verenigd Koninkrijk en dat terwijl ze daar wél een visa regime hebben. Mevrouw Van Toorenburg gaf verder aan niet precies te weten wat visa vrijheid betekent. Ze beweerde dat de politie niets kan doen tegen Albanezen die in Hoek van Holland of Moerdijk rondzwerven op zoek naar een manier om de oversteek naar Engeland te maken als die Albanezen bij aanhouding zeggen ‘slechts’ toerist te zijn. Dat is dus onjuist: als iemand geen geld heeft, geen verblijfplaats en geen geldige ziektekostenverzekering mag men het Schengengebied niet betreden. Dat men hier dan toch is, betekent dat de EU-buitengrens onvoldoende wordt gecontroleerd en is er voldoende reden om betrokkene subiet het land uit te zetten.

In eerder genoemde Kamerbrief  wordt verder gesteld dat de Europese Commissie jaarlijks onderzoekt of landen met ‘visa vrijheid’ nog steeds aan de daarbij behorende criteria voldoen. In het EC-rapport van december 2018 staat duidelijk dat dit voor Albanië het geval is. Ook daar had Mevrouw Van Toorenburg, en inmiddels enige anderen kamerleden, geen boodschap aan. Het maakte het debat eigenlijk een parodie op een debat. De mening was daar en wat de eigen minister ook zei, geluisterd werd er niet. Laat staan dat de voorstanders van de herintroductie van een visumplicht voor Albanezen voor rede vatbaar bleken.

En zo heeft deze Albanese kwestie het in zich Nederland inderdaad wat te destabiliseren, omdat enkele leden van de Tweede Kamer feiten gewoon ter zijde te schuiven, wat slecht is voor het aanzien van het parlement.

Het was een slechte avond voor de Nederlandse democratie, maar er is nog tijd voor bezinning. De motie kan nog worden teruggetrokken of worden aangehouden. Echter kleine kans dat dit gebeurt, want dat zou leiden tot gezichtverlies. Plus de sterke drang om vlak voor de Europese verkiezingen op populistische wijze scoren.

Geef een reactie

Laatste reacties (24)