2.271
121

Freelance journalist

Mercita Coronel is freelance journalist. Ze was hoofdredacteur van onder meer Contrast en Wereldjournalisten.nl. Auteur van 'Van Janmaat tot Jahjah. 20 jaar migranten en media'.

Mag een columnist antisemitisch zijn?

Holman zijn column afpakken lijkt me een goed idee. Niet vanwege zijn uitlatingen over moslims en de islam maar vanwege zijn cynisme en naargeestigheid

Louis Ferdinand Céline was een groot schrijver, maar een antisemiet. De tekenaar van Suske en Wiske, Willy van der Steen tekende antisemitische spotprenten in WO II. Als de componist Richard Wagner iemand niet mocht dan veronderstelde hij dat deze wel joods moest zijn of anders wel zijn moeder… Zijn wij de boeken, de stripverhalen en de muziek van deze kunstenaars daardoor minder gaan waarderen? Nee. Maar dat komt omdat hun antisemitisme amper een vertaling vond in het werk waarmee ze beroemd zijn geworden. Een Suske die bijvoorbeeld de Holocaust ontkent in ‘Suske en Wiske en de zes miljoen leugens’ heeft Van der Steen gelukkig nooit getekend en geschreven. Céline schreef tijdens WO II overigens wel antisemitisch getinte pamfletten, maar zijn romans zijn niet vergiftigd geraakt door deze aberratie. Was dit wel gebeurd dan denk ik dat dit toch ten koste van zijn roem zou zijn gegaan. Haat en rancune betonen zich echter doorgaans niet als muzen die kunstenaars tot het maken van grote kunstwerken brengen.

Het publiek maakt veelal onderscheid tussen de man privé en de man en zijn werk. Toch zijn gedachtes niet altijd vrij en privé. Wanneer de persoon een politicus is bijvoorbeeld. Een politicus die discrimineert en dit gedachtegoed in beleid wil omzetten, is aan te spreken op zijn ideologie. Zoals Pim Fortuyn. Fortuyn wilde artikel 1, het non-discriminatieartikel afschaffen om daarmee zijn handen vrij te hebben om alles over moslims te kunnen zeggen en te beslissen als hem goeddunkte ter bescherming van volk en vaderland. Want moslims vormden in Fortuyns gedachtenwereld een vijfde colonne die de macht in Nederland wilde overnemen. Het willen afschaffen van dit grondwetsartikel betekende weliswaar het einde van zijn lijsttrekkerschap voor Leefbaar Nederland maar tegelijkertijd het begin van zijn politieke verovering van Nederland. Uitgekookte Geert trad in zijn voetsporen. Nee, Wilders is niet tegen moslims, maar tegen de islam die hij niet als een religie ziet maar als een fascistische ideologie. Net zoals Theodor Holman, de columnist van Het Parool, dat vindt. Alleen hoeft Holman zich niet zo strikt aan die kunstmatige scheiding tussen religie en gelovigen te houden.

Zo kan Holman het volgende zeggen in een interview op dedagelijksestandaard.nl (16/3/2012) naar aanleiding van zijn toneelstuk over Breivik en Wilders:

Breivik stelt: er kan geen gematigde islam bestaan. Ik geloof ook wel dat je andere moslims hebt, zoals je ook snoepjes gevende fascisten hebt gehad. Maar het is natuurlijk wel zo dat de islam in principe niet gematigd is.” En in Het Parool van 17/3/2012: “[…] Breivik stelt – en dat ben ik met hem eens – dat moslims gebruik maken van twee wapens: bevolkingsaanwas en immigratie.”

Holman steekt zijn bewondering voor massamoordenaar Breivik niet onder stoelen of banken. De columnist ziet Breivik als een psychopaat maar wel een met ‘doordachte en heldere opvattingen’. Holman veroordeelt de ondemocratische gewelddadige weg die Breivik heeft gekozen. De redenering doet mij denken aan de Contrast-enquête vlak na 9/11 waaruit bleek dat moslims weliswaar de aanslag veroordeelden maar dat een deel daarvan wel begreep waar de aversie tegen de VS vandaan kwam. Het land was toen te klein. Moslims zijn voor soortgelijke redeneringen zelfs ontslagen. Nu vragen sommige mensen ook het hoofd van Holman als columnist van Het Parool. Met als bijkomend argument dat Het Parool als voormalig verzetskrant een zekere naam heeft hoog te houden.

Holman voelt zich bij uitstek thuis bij de voormalige verzetskrant. Immers, Holman vindt net als Breivik en Wilders dat Nederland zich in een oorlog bevindt met de moslims, o nee, met de islam. De drie zien zichzelf als ‘verzetstrijders’. De tweedewereldoorlogstaal met woorden als verzet, wapens, fascisme en nazisme wordt één op één op getransponeerd op het islamdebat, met de moslims in de rol van de fascisten, de bezetter. De omkering is pervers. Zeker gezien de discriminatoire uitlatingen die deze drie musketiers over moslims doen en de feiten op de grond, zeg maar. Maar, ‘ik discrimineer de islam, de religie, Niet de mensen’, nuanceert Holman dan weer vroom in Het Parool-interview. Je doet alsof moslims een homogene groep vormen, merkt de interviewer op. Holman antwoordt: ‘Dat doen ze inderdaad niet, maar de ideologie die ze allen aanhangen, is een fascistische. Die bindt hen.’ De stellingname lijkt weinig ruimte te laten voor debat, maar ik geloof steeds meer dat Holman, net zoals Breivik en Wilders, helemaal niet geïnteresseerd is in het voeren van een dialoog. Diep in zijn hart wil hij Nederland gewoon ‘moslimvrij’ hebben. Holman stelt in Het Parool dat moslims niet welkom zijn in Nederland, alleen als ze hun geloof achterlaten, ‘maar ze moeten niet komen, tenzij ze politieke vluchtelingen zijn.’ Dat is dan wel weer aardig.

Na dit interview gaan er dus geluiden op om Holman zijn dagelijkse column in Het Parool te ontnemen. Lijkt mij geen goed plan. Niet vanwege deze privé-uitlatingen, vrije meningsuiting uiteraard. Maar wèl vanwege die dagelijkse dosis naargeestigheid en cynisme in zijn columns. Het wachten is op het moment dat Holman zijn islamofobe denkbeelden indringend in zijn columns gaat verwerken. Dan wordt het heikel. Een columnist geniet in Nederland immers een grote ideeënvrijheid. Een originele denker noemen sommigen Holman. Ik zie hem meer als een dwaallicht op zoek naar de spotlight.

Geef een reactie

Laatste reacties (121)