3.316
48

Student Nederlands

Jordi Lammers is student Nederlands

Mag ik mij schamen, dominee?

Ik schaam me voor sommige vragen die op Refoweb worden gesteld

Plaatsvervangende schaamte overmande mij vandaag. Regelmatig verschijnen er in mijn timeline op Twitter linkjes naar Refoweb.nl. Vooral de vraagrubriek is het slachtoffer van satire. ‘Christengekkies’ worden ze genoemd. In de vragenrubriek beantwoorden dominee’s en andere mensen die verstand hebben van gristelijke zaken vragen van bezorgde refo’s.

Waarom ik me schaamde? Wel, dit was één van de vragen die gesteld werd:

Mag ik eigenlijk wel een tampon in doen? En is het erg om door te duwen als je erg veel pijn hebt bij het inbrengen van een tampon (ongeveer halverwege de vagina)?

Je kan er hard om lachen of hard om huilen. Ik ben eerder geneigd het tweede te doen. Het is namelijk geen grap: het is bloedserieus. Mensen vragen zich oprecht af of hetgeen ze doen wel verantwoord is. Waarom al deze vragen? Zou hun God zich er echt om bekommeren het inbrengen van een tampon, of ze wel of niet een tv in huis hebben, de Donald Duck lezen of hun kinderen naar een christelijke basisschool sturen? Ik denk van niet.

Nog zo’n vraag:

Kan/mag een dominee van de Ger. Gem. weigeren een kindje te dopen als er een televisie in het gezin aanwezig is?

Tenenkrommend, me dunkt. Wat zegt de aanwezigheid van een televisie over de doop? Maar nee: daar wordt geen antwoord op gegeven. Het antwoord van B.S van Groningen luidt namelijk:

Persoonlijk heb ik er moeite mee dat een kind de doop ontzegd wordt, al heb ik ook grote moeite met ouders die hun kind willen laten dopen in een kerkverband, waar op grond van Schrift en belijdenis ook gelet wordt op dergelijke zaken, maar zich bewust daar niet aan willen houden. Waarom wil je dan je kind in dat kerkverband laten dopen? Ik zeg het nu heel scherp.

Het is jammer dat mijn vraag niet wordt beantwoord. Ik stoor me vooral aan de zin: ‘Waarom wil je dan je kind in dat kerkverband laten dopen?’ Om terug te komen op de vraag zegt van Groningen dus eigenlijk: Waarom wil je gedoopt worden als je nog bewust de zonde begaat vantelevisie kijken.

De vragenrubriek op Refoweb staat vol met ‘mag dit, mag dat’-vragen. Van mijn, ook christelijke opvoeding, heb ik veel andere waarden meegekregen. Ik ben mijn ouders daar ontzettend dankbaar voor. Zij hebben mij meegegeven dat het niet gaat over dingen wel of niet mogen. Naastenliefde, eerlijkheid en oprechtheid zijn dingen waar je later veel meer aan hebt dan oordelen en afkeuren. Ik zelf ben agnost, maar leef onbewust wel volgens de waarden die mijn ouders mij uitdragen. 

Op Refoweb wordt ook de vraag ‘waarom geloven mijn vrienden niet?’ gesteld. Mijn antwoord: Kijk eens goed naar de mensen op deze site. Met regels en wetten kom je geen moer verder. Het werkt slechts averechts en het schrikt mensen af.

Geef een reactie

Laatste reacties (48)