Laatste update 11:36
2.089
14

Student internationaal recht in Genève

Benjamin Nolan (1993) is geïnteresseerd in rechtvaardigheid. Hij houdt zich graag bezig met slachtofferschap, ongelijkheid en rechtvaardigheid, met een kritische blik op de (inter-)nationale discussies over deze kwesties.

Mannenproblemen verkwanseld met seksistische praatjes

Peter Lloyd houdt er een bijna paranoïde wereldbeeld op na waarin vrouwen massaal zijn rechten willen ontnemen om hun eigen positie in de samenleving te verbeteren.

cc-foto: The Whisperer of the Shadows

In Trouw stond een interview met journalist Peter Lloyd over genderongelijkheid vanuit een mannelijk perspectief. Lloyd kaart goede punten aan over mannenproblematiek. Er is te weinig of geen aandacht voor geweld tegen mannen, besnijdenis van jongetjes, of mannelijke gezondheidskwesties. Dit ondanks het feit dat deze vraagstukken voor vrouwen vaker hoog op nationale en internationale agenda staan. Waarom is dit, en waarom horen we hier niet meer over?

Een interessant punt, maar gepresenteerd in een seksistisch, denigrerend jasje. Mannenproblematiek wordt gemansplained, en weet u niet wat dat is dan moet u maar eens nadenken of u ook vindt dat “mannen de beschaafde wereld [hebben] opgebouwd” en dat de inkomenskloof een gevolg is van dat “mannen meer uren werken en meer verantwoordelijkheden dragen”.

Lloyd houdt er een bijna paranoïde wereldbeeld op na waarin vrouwen massaal zijn rechten willen ontnemen om hun eigen positie in de samenleving te verbeteren. Hij vindt daarbij ook dat feministen tégen mannen zijn. Echter, wie een definitie van feminisme eens opzoekt in de Oxford English Dictionary weet dat het gaat over het opkomen vóór vrouwenrechten, op basis van gelijke rechten.

Ook beargumenteert Lloyd zijn punt geregeld vanuit een tunnelvisie. Hij oppert bijvoorbeeld dat mannen vaker slachtoffer zijn van geweld, zonder hierbij in te zien dat mannen ook vaker de veroorzakers zijn van geweld. 85-90 procent van alle voor de rechter gebrachte moorden is gepleegd door mannen, om maar een voorbeeld te noemen.

Als kers op de taart kaart Lloyd het glazen plafond nog eens aan, door de lezer ook eens te laten denken aan de ‘glazen kelder’. Hier werken mannen het meest in de onveiligste en onderbetaalde industrieën als bijvoorbeeld vuilnisverwerking en rioolreiniging. Volgens Lloyd is het opmerkelijk dat de samenleving zich wel zorgen maakt over de minderheid van vrouwen in de topposities maar niet over vrouwen in deze ‘bottom’-posities. Hij mist daarbij natuurlijk volledig het punt dat het glazen plafon gaat over de afwezigheid van vrouwen in invloedrijke posities in overlegorganen en bedrijven. Is het u bijvoorbeeld eens opgevallen dat van de 15 vertegenwoordigers in de VN Veiligheidsraad er maar een vrouwelijke ambassadeur is? En die nog wel van de VS…

Zonde is het dat Lloyd zijn visie verliest door zich op te stellen als slachtoffer. Het is inderdaad onwenselijk dat mannen zwaarder gestraft worden dan vrouwen voor dezelfde misdaad, of dat mannenbesnijdenis doorgaans geaccepteerd wordt. Ook mannen hebben kwalen die onderbelicht worden en waar meer geld, hulp, en aandacht voor nodig is. Maar wie een goed punt presenteert in een slecht jasje verkwanselt daarmee de mogelijke waarde van een verhaal. En dat is precies wat Peter Lloyd doet in zijn interview voor Trouw.

Geef een reactie

Laatste reacties (14)