1.802
56

Kamerlid PvdA

Roelof van Laar is directeur van stichting Stop Kindermisbruik, die strijdt tegen kinderprostitutie. Hij is woordvoerder Wonen van de PvdA in de Leidse Gemeenteraad. Van 2006 tot 2010 was hij woordvoerder werk en inkomen. Voor de komende verkiezingen staat Van Laar op plaats 43 van PvdA kandidatenlijst

Mark Rutte doet wat hij belooft

De hardwerkende Nederlander krijgt de rekening van de crisis voor zijn kiezen

In april 2010 schreef ik dat de hardwerkende Nederlander bij de VVD niets te zoeken had. De voorstellen in het VVD-verkiezingsprogramma zouden hen hard treffen. De begroting voor 2012 toont de harde realiteit. De hardwerkende Nederlander krijgt de rekening van de crisis voor zijn kiezen.

Alleenverdieners

In 2012 gaan we er met zijn allen 1% op achteruit. Zoals verwacht gaan uitkeringsgerechtigden er wat meer op achteruit dan anderen, maar opvallend genoeg zijn het degenen die het hardst werken die er het meest op achteruit gaan. De alleenverdieners (niet te verwarren met alleenstaanden) met een laag tot redelijk inkomen leveren minimaal 2% in. Met een gezin rondkomen van één inkomen was al niet makkelijk en dat wordt volgend jaar dus weer een stukje moeilijker.

CDA

Het CDA lijkt de onderhandelingen verloren te hebben. Niet alleen de eenverdieners gaan er fors op achteruit, ook de grote gezinnen leveren flink in. Beide groepen zijn zwaar oververtegenwoordigd binnen de CDA-achterban. Ook andere voor het CDA belangrijke terreinen, zoals ontwikkelingssamenwerking, worden niet ontzien.

Ontzien

Vooral diegenen die gebruik maken van de zorgtoeslag, kinderbijslag, kinderopvang en huurtoeslag worden door de bezuinigingen getroffen. Juist mensen met een modaal inkomen zullen de gevolgen daarvan voelen. De renteniers met een koopwoning worden natuurlijk ontzien. De hardwerkende Nederlander heeft bij de VVD dus nog steeds niets te zoeken.

Geef een reactie

Laatste reacties (56)