1.534
40

Oud-minister van Milieu

Jacqueline Cramer (Amsterdam, 1951) werd in de jaren 1970 gegrepen door het rapport van de Club van Rome en heeft zich sinds die tijd sterk gemaakt voor een duurzame samenleving. In 1976 studeerde Cramer af als biologe aan de Universiteit van Amsterdam. Daarna was zij als medewerkster verbonden aan de Universiteit van Amsterdam, waar ze in 1987 promoveerde.

Tot 2007 was Cramer hoogleraar duurzaam ondernemen aan het Copernicus Instituut van de Universiteit van Utrecht. Daarvoor was ze achtereenvolgens hoogleraar milieumanagement aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam, hoogleraar aan de Katholieke Universiteit Brabant en bijzonder hoogleraar milieukunde aan de Universiteit van Amsterdam. Ook werkte ze als adviseur bij TNO. Vanaf 1999 heeft ze naast haar wetenschappelijke activiteiten een eigen adviesbureau op het gebied van duurzaam ondernemen geleid. Zij heeft vele nevenfuncties gehad, waaronder kroonlid van de Sociaal Economische Raad en diverse commissariaten.

Jacqueline Cramer maakt zich al haar leven lang sterk voor een beter milieu. Als milieuactivist, als wetenschapper, in het bedrijfsleven, en de laatste jaren in de politiek. Haar motto is ‘duurzaamheid is van iedereen’. Op Joop.nl zal ze opiniestukken schrijven over duurzaamheid, energie en politiek.

Mark Rutte heeft duurzame ondernemers heel wat uit te leggen

Onbegrijpelijk dat de VVD tot het kamp van de klimaatsceptici is gaan behoren. Krap een jaar geleden kwam Mark Rutte nog met zijn pamflet "Groen Rechts"

Climategate nadert haar ontknoping. De afgelopen tijd is er veel te doen geweest om het klimaatrapport van het IPCC: het Internationale Panel voor Klimaatverandering van de Verenigde Naties. In het rapport waren een paar irritante fouten geslopen. Het ging om slordigheden die waren ontstaan door onvoldoende zorgvuldige procedures. Een voorbeeld: in plaats van het jaartal 2350 was 2035 genoemd als jaartal waarop de gletsjers van de Himalaya zouden zijn gesmolten. In het samenvattende rapport was de fout wel gecorrigeerd maar in de achterliggende documenten niet.

Ik heb hier vorige maand een punt van gemaakt. Dergelijke slordigheden leiden af van de hoofdconclusies van het klimaatrapport: de aarde warmt op en dat wordt zeer waarschijnlijk veroorzaakt door de uitstoot van broeikasgassen.

Om te zorgen dat de controle op de procedures verbetert, heb ik de baas van het IPCC, de heer Pachauri een brief geschreven met het verzoek om een onafhankelijk onderzoek naar de werkwijze van de IPCC. En een afschrift van de brief had ik naar alle EU milieuministers gezonden. Gisteren kwam het nieuws dat mijn verzoek wordt opgevolgd.  Dat is goed nieuws. Laat een onafhankelijke groep experts maar eens goed door alle duizenden bladzijden gaan op zoek naar resterende slordigheden. Als dat gebeurd is, kunnen we ons weer concentreren op de hoofdzaken die in het klimaatrapport staan vermeld.

1200 wetenschappelijke instituten hebben hun bijdrage geleverd aan dit rapport. Hun onderzoek dat gepubliceerd is in hoog aangeschreven wetenschappelijke tijdschriften, maakt duidelijk dat hoogstwaarschijnlijk de mens de opwarming van de aarde versnelt. Ik schrijf hoogstwaarschijnlijk, omdat wetenschappelijk onderzoek altijd te kampen heeft met onzekerheden. 100% zekerheid over zo’n complex onderwerp als klimaatverandering krijgen we nooit. Maar als die zekerheid 95% ingeschat wordt, zegt dat mij genoeg. Dan moeten we in actie komen. We kunnen onze kinderen en kleinkinderen toch niet opzadelen met een gigantisch probleem als het risico daarop zo groot is?

Ik wil niet gaan doemdenken. Dat is mijn aard niet. Ik blijf optimist. We kunnen het tij keren door energie te besparen en meer duurzame energie te gaan toepassen: wind, zon, bodem en getijde energie. Daarmee maken we ons ook onafhankelijker van grillige olie- en gas staten.

Onbegrijpelijk vind ik het daarom dat de VVD de laatste maanden ineens tot het kamp van de klimaatsceptici is gaan behoren. Krap een jaar geleden kwam Mark Rutte nog naar me toe met zijn pamflet “Groen Rechts”. Een klein citaat: “Nederland zal zich moeten realiseren dat de fossiele brandstoffen, olie; gas en steenkool, eindig zijn. Andere energievormen zijn nodig om niet afhankelijk te worden van Poetin of de Ayatollahs. Daar ligt een grote kans voor ons land: als Nederland de economie moderniseert, innovatie centraal stelt en nieuwe energietoepassingen uitvindt heeft het een ijzersterk exportproduct in handen.” En even verderop schrijft Rutte: “Groei en groen zijn geen tegenstelling, maar kunnen elkaar versterken.” Prachtige woorden en grote ambities!

Inmiddels is het aan de kant van de VVD oorverdovend stil geworden als het gaat om de groene ambities. Onder invloed van de PVV is de VVD de laatste maanden radicaal een andere weg in geslagen. Het klimaatprobleem wordt door Kamerlid Helma Neppérus openlijk in twijfel getrokken. Als de overheid innovatie wil stimuleren door duurzame producten en diensten voorrang te geven bij aanbestedingen, klaagt de VVD ineens over administratieve lasten. En misschien nog wel het meest onthutsende voorbeeld betreft duurzame energie. Dat ziet Mark Rutte niet langer als een economische kans. Integendeel.

Zo serveerde hij deze week de ontwikkeling van windenergie af. De stem van Richard de Mos van de PVV klinkt er in door. “Dat is alleen maar subsidiegeld over de balk gooien”, hoor ik hem zeggen! Maar in een verstikkende combinatie van opportunistisch klimaatscepticisme en een stoere houding van zuinig aan met belastinggeld schuift de VVD op deze manier een onverantwoord grote rekening door naar onze kinderen en kleinkinderen.

Let wel: ik ben het met de heren Rutte en De Mos eens dat we af moeten van subsidie. Daarom moeten we alle energiebedrijven een verplicht percentage duurzame energie opleggen. Gewoon een harde wettelijke verplichting. Dan zullen we zien hoe snel duurzame energie concurrerend wordt met grijze energie uit olie, kolen en gas en kernenergie. En reken maar dat we dan enorm veel nieuwe werkgelegenheid en bedrijvigheid scheppen. Alle reden dus voor de VVD om zo´n verplicht percentage duurzaam te steunen.

Maar helaas, daar is de VVD ook niet voor. Liever gaan zij door met het steunen van de oude industrie van de kolenboeren en oliebaronnen. Terwijl er nu juist duizenden en duizenden kleine ondernemers bezig zijn met duurzame initiatieven. Laat Mark Rutte maar eens uitleggen aan al die duurzame ondernemers waarom ze voorlopig van hem niks te verwachten hebben.

Geef een reactie

Laatste reacties (40)