3.818
70

Historicus

Han van der Horst (1949) is historicus. Hij schreef onder meer The Low Sky: understanding the Dutch', Nederland: de vaderlandse geschiedenis van de prehistorie tot nu, Een bijzonder land, het grote verhaal van de Vaderlandse geschiedenis, Onze Premiers en Schep Vreugde in het Leven, Levenslessen uit de grote depressie. Op elke laatste zondag van de maand is hij om elf uur in de ochtend te horen als boekbespreker in het VPRO-radioprogramma over geschiedenis OVT.

Mark Rutte, Hugo de Jonge, kopieer zo veel mogelijk de Duitse maatregelen

Open brief over een effectieve aanpak van de pandemie

Drs. M. Rutte
Minister van Algemene Zaken

Dhr. H.M. de Jonge
Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Excellenties,

ANP LEX VAN LIESHOUT

De nieuwe maatregelen die de Duitse Bondsregering deze donderdag bekendmaakte, zijn ongetwijfeld al op Uw bureaus beland. Er is geen enkele reden het wiel opnieuw uit te vinden. Daarom adviseer ik U met klem ze onverkort over te nemen voor zover relevant voor de Nederlandse situatie. De huidige halve lockdown kan dan vervallen.

Ik  begrijp dat U geen besluiten wilt nemen zonder wetenschappelijk advies. Welnu, het moet een fluitje van een cent zijn binnen een halve dag een spoedvergadering van het OMT bijeen te roepen. Jammer voor de leden die dan ontbreken. Aan hen zou U de stelling van dr. J. Walenkamp, telg uit het beroemde Leidse drogistengeslacht, kunnen voorleggen: “Geen tijd, geen prioriteit”.

Als het OMT zijn advies heeft doorgegeven, houdt U diezelfde middag nog een persconferentie. De volgende ochtend kan de Tweede Kamer dan bijeenkomen. Sputtert de voorzitter, dan haalt U de stelling van Walenkamp er opnieuw bij. De maatregelen gaan zo snel mogelijk in. Nu al is het de gewoonte niet op parlementaire goedkeuring te wachten. Zeker sinds de landing van het omikron virus is de situatie ernstiger dan ooit. Dit stel ik voor:

 1. Er wordt een coronacrisisstaf ingesteld die zich vooral bezig houdt met logistiek. Ook zorgt deze ervoor dat de prikken zo snel mogelijk worden gezet met voorbijgaan aan bureaucratische hinderpalen.
 2. Er komt een landelijke campagne met gebruikmaking van alle sociale en andere media om mensen tot vaccinatie te bewegen. Met zeer frequente spots op de televisie, advertenties in de gedrukte media en affiches, vooral in wijken met een lage vaccinatiegraad. En wel nadrukkelijk ook in de talen die in die wijken worden gesproken als dat niet alleen Nederlands is. Aan voorlichting rond vaccinaties mag niemand nog kunnen ontkomen. Leer van de manier waarop supermarkten hun aanbod onder de aandacht brengen.
 3. Het 2G-beginsel wordt ingevoerd voor horeca, musea, theaters, bioscopen, en de detailhandel met uitzondering van winkels in eerste levensbehoeften. Niet gevaccineerden hebben daar dus geen toegang meer. Het is aan de ondernemers de toegang te controleren. De gemeentes krijgen de aanwijzing hen daarbij naar vermogen te ondersteunen.
 4. Niet gevaccineerden mogen in hun huis slechts twee personen van buiten per dag op bezoek hebben. Kinderen tot veertien jaar zijn hiervan uitgezonderd. Partners in een LAT-relatie gelden als één huishouden. Voor zover gevaccineerden en genezen personen andere mensen ontvangen die ook gevaccineerd en genezen zijn, geldt deze maatregel niet.
 5. Bij voorstellingen in overdekte ruimtes mag 30 tot 50% van de capaciteit worden gebruikt met een maximum van 5000 toeschouwers. Voor bijeenkomsten in de open lucht zoals sportwedstrijden of concerten geldt hetzelfde maar dan met een maximum van 15000 bezoekers. Uiteraard met inachtneming van de 2G-regel. Het is mogelijk daaraan de eis van een recente test toe te voegen. Dit nadrukkelijk niet als vervanging voor vaccinatie.
 6. In gemeentes waar het aantal infecties 0,3% van de totale bevolking overstijgt, worden clubs en discotheken in overdekte ruimtes gesloten tot het getal weer lager is. In dat geval wordt bovendien het maximum aantal bezoekers voor private bijeenkomsten zoals huwelijken, beperkt tot 50 personen in overdekte ruimtes en 200 in de open lucht.
 7. De bestaande regels rond de mondkapjesplicht blijven gehandhaafd.
 8. De beperkte openingstijden worden afgeschaft.
 9. Kinderen tussen 5 en 12 jaar worden zo snel mogelijk gevaccineerd. Dat staat niet in de Duitse maatregelen. Dat voeg ik er zelf aan toe. Argument: kinderen worden nu al gevaccineerd tegen rode hond, een onschuldige kwaal, behalve voor zwangere vrouwen en dat is de reden van de vaccinatie.
 10. Voor Oud- en Nieuwjaar wordt een samenscholingsverbod afgekondigd.
 11. Uiteraard wordt gezorgd voor behoorlijke compensatieregelingen.
 12. Wie op medische gronden geen vaccinatie kan nemen, wordt met gevaccineerden gelijkgesteld. Hiervoor is een medisch attest noodzakelijk.
 13. De anderhalve meter maatregel blijft gehandhaafd.
 14. Datzelfde geldt voor de voorschriften rond zelfisolatie en quarantaine.
 15. Benadruk dat thuis werken de norm is, tenzij absoluut onmogelijk zoals voor verplegend personeel, truckchauffeurs etc. De norm voor kantoorwerk is in ieder geval thuis. De overheid van hoog tot laag geeft het voorbeeld. Een landelijke voorlichtingscampagne ondersteunt dit.

De Duitse regering bereidt verplichte vaccinatie voor. Ik wil dit buiten de discussie houden want ik zou graag zien dat U de bovenstaande regels uiterlijk woensdag doorvoert. Eerder als dat mogelijk is. Sputtert Uw omgeving tegen, dan zegt U eenvoudig: ¨Waar een wil is, is een weg¨.

Mag ik op U beiden rekenen?

Hoogachtend,

Han van der Horst

Vrij heer en ambteloos burger

Bijlage: ten overvloede: hier alle maatregelen die de Bondsregering samen met die van de Länder heeft genomen. Het geheel heet Daad van Nationale Solidariteit. Goed gekozen vindt U niet?

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin.

Beluister Het Geheugenpaleis van Han van der Horst en John Knieriem.


Laatste publicatie van Han van der Horst

 • Zwarte Jaren

  Nederland in de Tweede Wereldoorlog

  2020


Geef een reactie

Laatste reacties (70)