3.210
181

Kamerlid PvdA

Roelof van Laar is directeur van stichting Stop Kindermisbruik, die strijdt tegen kinderprostitutie. Hij is woordvoerder Wonen van de PvdA in de Leidse Gemeenteraad. Van 2006 tot 2010 was hij woordvoerder werk en inkomen. Voor de komende verkiezingen staat Van Laar op plaats 43 van PvdA kandidatenlijst

Mark Rutte pakt vooral de gewone man

De hardwerkende Nederlander, die Rutte vaak aanhaalt, heeft bij de VVD niets te zoeken.

André Rouvoet verwijt de VVD een ‘omgekeerde Robin Hood-benadering’. Daarmee vergeleek hij Mark Rutte eigenlijk met de oude adel die belasting hief van de armen, en daar niets anders mee deed dan in luxe leven en oorlog voeren. Die vergelijking is terecht.

De VVD stelt onder meer voor om de WW te verkorten tot één jaar, alle jonggehandicapten uit de Wajong en in de bijstand te plaatsen, het eigen risico in de zorg te verhogen tot 300 euro, de salarissen van iedereen in de collectieve sector alleen met de inflatie te laten stijgen, ouders weer te laten betalen voor schoolboeken, ontwikkelingshulp te halveren en de overdraagbaarheid van de heffingskorting af te schaffen.

Het geld dat deze maatregelen oplevert, gebruikt de VVD niet alleen om de staatsschuld af te lossen, maar ook voor lastenverlichting. Zo gaat iedereen die werkt een procent minder belasting betalen, worden erfenissen minder belast, de tarieven van de vennootschapbelasting verlaagd en gaan rijke ouderen ook minder belasting te betalen. De hypotheekrenteaftrek laat de VVD natuurlijk in stand.

De VVD laat de lastenverzwaring dus neerkomen op de meest kwetsbare schouders, en de lastenverlichting komt op de sterkste schouders terecht. Dat is een moderne variant van wat Jan zonder Land (John Lackland), de prins waar Robin Hood het tegen opnam, honderden jaren geleden al in de praktijk bracht.

In het hele VVD-programma staat geen enkele maatregel die mensen met een hoger inkomen om een proportionele bijdrage vraagt om de financiële crisis op te lossen. Integendeel, mensen die het al moeilijk hebben gaan er verder op achteruit. Lasten verzwaren doet de VVD door rijk en arm voor hetzelfde bedrag extra te belasten, lastenverlichting komt in procenten.

Met dit programma richt de VVD haar pijlen niet alleen op de armen. Bij mensen met een modaal inkomen hakt de verdubbeling van het eigen risico in de zorg er goed in als ze zorg nodig hebben. Hardwerkende leraren, agenten, verpleegkundigen, vuilnismannen en schoonmakers krijgen er geen cent bij, zien hun lasten stijgen en de overheid stappen terug doen. De gewone man moet betalen om de rijken er nog meer geld bij te geven. En natuurlijk om oorlog te voeren, want op het leger wordt bij de VVD ook niet bezuinigd.

De Telegraaf kopte de dag na de presentatie van het PvdA-verkiezingsprogramma met chocoladeletters ‘PvdA pakt de gewone man’. Een dag na het VVD-programma schreef de krant ‘Rutte presenteert ‘degelijke aanpak’.’ Daarmee heeft de Telegraaf het niet begrepen. André Rouvoet heeft gelijk. Het is Mark Rutte die als een onvervalste Jan zonder Land vooral de gewone man pakt. De hardwerkende Nederlander, die Mark Rutte vaak aanhaalt, heeft bij de VVD niets te zoeken.

Geef een reactie

Laatste reacties (181)