1.625
48

Historicus

Han van der Horst (1949) is historicus. Hij schreef onder meer The Low Sky: understanding the Dutch', Nederland: de vaderlandse geschiedenis van de prehistorie tot nu, Een bijzonder land, het grote verhaal van de Vaderlandse geschiedenis, Onze Premiers en Schep Vreugde in het Leven, Levenslessen uit de grote depressie. Op elke laatste zondag van de maand is hij om elf uur in de ochtend te horen als boekbespreker in het VPRO-radioprogramma over geschiedenis OVT.

Martelen kost meer levens dan het redt, John Brennan!

Folteren zaait angst ... Maar naast gehoorzaamheid levert het ook verzet op

John Brennan, directeur van de CIA, heeft met zijn recente toespraak de strategische positie van het Westen een nieuwe slag toegebracht. Dat komt omdat hij het eigenlijk opnam voor de folteraars in zijn organisatie. Het was misschien hier en daar allemaal wel een klein beetje te ver gegaan, zei hij, maar er was toch informatie verzameld waarmee levens werden gered?

Er is de laatste dagen op internet veel verzet tegen de geldigheid van dat argument. Velen zijn van mening dat een verdachte op den duur maar wat verzint om van de folteringen af te zijn, vooral als hij of zij werkelijk geen antwoord weet op wat gevraagd wordt. Daardoor zet de CIA zichzelf op het verkeerde spoor.

Het is jammer dat de discussie nu die kant op gaat, want ze brengt ons net zo goed op het verkeerde spoor. De waarheid is slechts een bijproduct van het moderne folteren, dat vooral angst moet zaaien. Wie weet dat afwijken van het voorgeschreven gedrag een ontmoeting met de beul op kan leveren, houdt zich gedeisd en doet wat er gezegd wordt. Niet voor niets behoort folteren tot het instrumentarium van dictaturen en terreurorganisaties.

Vlag van vrijheid, democratie en mensenrechten

Althans, dat is de theorie. Want folteren levert naast gehoorzaamheid ook verzet op. ‘Het bloed der martelaren is het zaad der christenen’, constateerde men reeds in de nadagen van het Romeinse Rijk. Daarom zullen de martelpraktijken van de CIA en het Westen veel meer extra levens kosten dan dat ze redden.

Het westerse bondgenootschap opereert onder de vlag van vrijheid, democratie en mensenrechten. Dat geeft het een enorme morele kracht, die van het grootste belang is voor het motiveren van de eigen mensen en het vinden van bondgenoten bij vijandelijke landen en bewegingen die onveranderlijk een dictatoriaal karakter dragen. Wie voor het Westen kiest, kiest voor bevrijding.

Nu blijkt dat allemaal weinig uit te maken. Het Westen martelt net zo goed. Dat maakt de boodschap van bevrijding hypocriet en ongeloofwaardig.
Het blijft niet bij folteren alleen. Sinds de gedenkwaardige dag van 9/11 is de controle en surveillance van de westerse regeringen op de bevolking sterk toegenomen. Brief- en telefoongeheim zijn in feite opgeheven. Veiligheidsdiensten en politie luisteren vrijelijk af, hebben voor zich het recht bedongen om al het elektronisch verkeer te kopiëren en te analyseren. Zo gaan de westerse landen steeds meer lijken op de ondemocratische controlestaten die ze zeggen in naam van de vrijheid te bestrijden. Tot nog toe valt het redelijk mee wat overheden met die controlemechanismes doen, maar dat zal snel anders worden als types van het slag Bosma, Wilders of Le Pen op ministerszetels plaatsnemen. Niet voor niets kijken zij met nauw verholen bewondering naar het rijk van Vladimir Poetin.

Presenteerblaadje

De tegenstanders van democratie en mensenrechten beweren sinds jaar en dag om strijd dat de vrijheid van het Westen vals is. De regeringen van onze landen -van de Verenigde Staten tot en met Nederland- geven ze daar keer op keer goede argumenten voor in handen. Ze krijgen die op een zilveren presenteerblad aangereikt door mensen als Bush jr. of CIA-directeur Brennan die met zijn vergoelijkende opmerkingen de veiligheid van de Verenigde Staten alleen maar meer in gevaar bracht.

Dat een volstrekte maniak als kalief Abu Bakr al Bagdhadi zoveel gehoor vindt -zelfs bij jongeren in Nederland- laat zien hoe zwaar de nederlaag is die ons momenteel wordt toegebracht. Naarmate het Westen de eigen geloofwaardigheid meer afbreekt, neemt het aantal rekruten dat zich bij de vijanden meldt toe. De zo gegroeide vuurkracht kost veel meer levens dan er misschien gered zijn vanwege dat folteren.

Beluister dit opiniestuk hier.


Laatste publicatie van Han van der Horst

  • Zwarte Jaren

    Nederland in de Tweede Wereldoorlog

    2020


Geef een reactie

Laatste reacties (48)