854
53

Oud-Kamerlid GroenLinks

Kees Vendrik (1963) was van 1998 tot in 2010 lid van de Tweede Kamer. Hij is politicoloog en afgestudeerd in internationale economische betrekkingen en hij stond aan de wieg van de Economische Commissie van GroenLinks. Van 1993 tot 1998 werkte hij bij politiek-cultureel centrum De Balie en van 1988 tot 1993 was Vendrik medewerker van de Tweede Kamerfractie van GroenLinks. Vendrik is lange tijd de financiële woordvoerder van de fractie geweest. Sinds 2008 was hij ook woordvoerder op het gebied van milieu.

Maxime Verhagen, geef ruim baan aan zonne-energie!

Verhagen kan in  deze crisistijd extra bezuinigen als hij álle - o.a. fiscale - subsidies op stroom uit bijvoorbeeld kolencentrales afschaft, zodat eindelijk een gelijk speelveld met duurzame vormen van opwekking ontstaat

Minister Maxime Verhagen heeft onlangs besloten de bestaande subsidieregeling voor duurzame energie op de schop te nemen. Burgers en ondernemers die dachten met steun van de overheid zonnepanelen op hun dak te plaatsen moeten het voortaan zelf uitzoeken.

Voor de goede orde: dat deden de meesten al. Zo’n succes was de oude subsidieregeling voor zonnepanelen ook niet. Het gros van de aanvragers greep elk jaar naast de pot en zag – zonder subsidie – nogal op tegen de hoge marktprijzen voor panelen en bijbehorende installatie.  Voordat de boel op je dak goed en wel stroom levert ben je wel even bezig. Nederland loopt inmiddels ver achter bij andere landen op het gebied van zonne-energie.
 
Gelukkig is de markt in beweging. Als initiatiefnemers van de Stichting Wij Willen Zon hebben wij sinds een maand  offertes in handen van grote Chinese fabrikanten die bereid zijn komend jaar voor een zeer lage prijs zonnepanelen van A-kwaliteit te leveren. Op voorwaarde dat we minimaal 10 MW -ca. 50.000 panelen- afnemen. Dat kan alleen als we dat samen doen. Velen hebben zich inmiddels al via onze website gemeld. De actie loopt tot eind januari, dan moeten de 50.000 panelen op papier in Nederland zijn aangekocht. Ons aanbod leidt ertoe dat burgers in 13 jaar – dat is conservatief berekend, zie voor uitleg www.wijwillenzon.nl – hun investering zonder subsidie kunnen terugverdienen. Daarna is alle opgewekte stroom gratis. Deze terugverdientijd is spectaculair, nooit eerder was zonne-energie zo goedkoop.
 
Maxime Verhagen verwees in de Tweede Kamer ter verdediging van zijn besluit naar ons initiatief en hij vroeg zich openlijk af of subsidie dan nog wel nodig is . Wij zijn de minister zeer erkentelijk dat hij onze actie promoot, maar zijn vermoeden dat zonne-energie het nu wel kan stellen zonder subsidie verdient een paar forse kanttekeningen.
 
Want de terugverdientijd is nog steeds tamelijk lang vergeleken bij andere investeringsopties waarmee bijvoorbeeld energie kan worden bespaard. Bovenal moet minister Verhagen weten dat wij deze relatief lage prijs alleen weten te realiseren omdat we deelnemende partijen hebben gevraagd zo laag mogelijke tarieven te hanteren.  Wij Willen Zon is immers een maatschappelijk en geen commercieel initiatief. Wijzelf als initiatiefnemers werken gratis. Bij commerciële tarieven zouden kosten en terugverdientijd als snel met een kwart toenemen. Het blijft nu flink duwen en trekken om de prijs van zonne-energie naar beneden te krijgen en stilstand op de markt na afschaffing van het laatste beetje subsidie te voorkomen.
 
Met andere woorden: voor niks gaat de zon op, Maxime! Er is werk aan de winkel, ook voor de minister. Wij nemen aan dat Verhagen graag ruim baan wil geven aan maatschappelijk en particulier initiatief. Wellicht is hij te porren voor een paar baanbrekende maatregelen.
 
Verhagen kan in  deze crisistijd extra bezuinigen als hij álle – o.a. fiscale – subsidies op stroom uit bijvoorbeeld kolencentrales afschaft, zodat eindelijk een gelijk speelveld met duurzame vormen van opwekking ontstaat. Deze subsidies bedragen een veelvoud van de subsidie op duurzame energie en zijn ook een doorn in het oog van de  wereldleiders. Zij besloten op de G-20 top in Pittsburgh ruim een jaar geleden om alle fossiele subsidies af te schaffen. Als dat gebeurt wordt duurzame energie vanzelf rendabel en daalt de terugverdientijd van zonnepanelen fors.
 
Wij vragen minister Verhagen tevens snel een einde te maken aan alle lokale vergunningen voor het plaatsen van panelen in tuinen en aan wanden, met uitzondering van monumenten. Zo ook kan hij regelen dat álle burgers en ondernemers snel, met voorrang en zonder gedoe of extra kosten geholpen worden door de netbeheerders met het aansluiten van hun zoninstallatie op het net.
 
En kan de minister ervoor zorgen dat de belastingdienst stopt met het heffen van belasting op alle stroom die burgers zelf opwekken? Mensen betalen ook geen belasting als zij zelf groente verbouwen of hun huis opknappen. Het is van de gekke om burgers die schone zonnestroom opwekken te belasten, terwijl fossiele stroomfabrikanten die vuile stroom produceren worden gesubsidieerd.  Zo komt een duurzame toekomst niet van de grond.
 
Tenslotte had Wij Willen Zon graag 50.000 goede en goedkope panelen besteld bij een Nederlandse fabrikant. Dat we in China terecht konden is niet alleen een kwestie van ondernemerschap. Het is vooral de Chinese overheid geweest die het verschil maakt en de fabrikanten fors heeft gesteund. Daar profiteren wij nu van. Het lijkt ons een mooie missie voor een innovatieve minister van Economische Zaken om ervoor te zorgen dat we de volgende keer bij een Nederlands cluster van fantastische groene bedrijven onze panelen kunnen kopen.

Aanmelden voor sets van 3, 6, 12 en 16 zonnepanelen zonder subsidie, met fikse korting kan nog tot eind januari op de website www.WijWillenZon.nl

Dit artikel verscheen dinsdag 21 december ook in Trouw.

Geef een reactie

Laatste reacties (53)