Laatste update 22:36
2.485
53

Adviseur, jurist

Een door de wol geverfde in oorsprong juridische generalist met als specialiteit sociaal recht (Participatiewet, Wmo en ook Jeugdwet). Heeft een grote algemene en historische kennis en daarom een grote belangstelling voor wat er zich in de samenleving afspeelt. Politiek betrokken en breed ontwikkeld, waaronder ook op het terrein financiën.

Media moeten mensen vertellen wat ze juist niet willen horen

De ware gedaante van Amerika wordt zichtbaar en stemt me niet vrolijk

cc-foto: ep_jhu

De wierheit hat in skel lûd. (De waarheid heeft een schel geluid). Hoe is het mogelijk dat op de huidige Nederlandse publieke zenders mensen worden uitgenodigd die een politieke stroming verdedigen waar de waarheid ondergeschikt is aan macht en waar de leugen als een valide en doeltreffende vorm van communicatie wordt gebruikt? Waarom worden ze niet stante pede als leugenaars bestempeld en aangesproken?

One of man’s oldest exercises in moral philosophy is the search for a superior moral justification for selfishness. Ik zou deze zin, in het licht van de opkomst van rechts en ultrarechts/fascisme in Europa, als volgt vrij willen vertalen: De zoektocht van rechts naar een filosofisch kader om een klootzak te mogen zijn is in volle gang.

Hoe moet ik nu bijvoorbeeld de stroming van Trump en de GOP (Republikeinse partij) maar ook Forum voor Demagogie en andere rechtse uitlaatkleppen in ons land duiden, dat wil zeggen een benaming geven. Amerika heeft niet veel keuzes.
Main street
Wall street
Dead End street. Oftewel Trump street

Te beginnen bij Trump, antidemocratisch is hij zeker. Zijn opkomst en die van ultrarechts wordt aangejaagd door denktanks en zenders die door rijke rechtse mensen of bedrijven worden gefinancierd. Hoe kon dit gebeuren? Het is een gevolg van de ophemeling en het niet disciplineren van het bedrijfsleven en het kapitaal, opgebouwd door winsten verborgen te houden of buiten bereik fiscus te houden.

Het bedrijfsleven is per definitie ondemocratisch, iets wat veel mensen niet willen zien. Toch is dat logisch, immers winst is het doel, niks anders, en dat leidt tot kortzichtigheid. Maar er wordt ook macht nagestreefd om de winst tot in lengte van dagen te borgen. De verwerpelijke kenmerken van deze stroming: nepotisme, autocratisch, plutocratisch en niet te vergeten corruptie. Alles is toegestaan en moreel geoorloofd om de communisten en socialisten tot vijand te bestempelen. Geen genade met de vijand, noch met de concurrent. Dit is al bizar, maar er is nu nog een groter en acuter probleem.

Ik betwijfel of de ruim 70 miljoen kiezers van Trump op andere gedachten kunnen worden gebracht. Hij laat niet af de geldigheid van de verkiezingen in twijfel te trekken. Ik zou daar als Democraat dan ook niet op mikken, dat kost teveel energie. Ontmaskering heeft geen nut want alles wat jij als niet-Republikein beweert is in hun ogen toch gelogen. Kortom, verspilde moeite.

De ware gedaante van Amerika wordt zichtbaar en stemt me niet vrolijk, sterker dat geeft aanleiding tot grote bezorgdheid voor onze toekomst. Boze mensen die bedonderd zijn, willen worden gehoord en zijn niet zomaar te kalmeren. Jo Biden kan zonder substantiële senaatsmeerderheid niks doen, en het binnenhalen van die meerderheid lijkt nog zeer onzeker. De democratie in Amerika is “kaputt und zerstört”.

Ik denk dat je moet beginnen met de mensen de naam te geven die bij ze past en de dingen die Trump doet juist en helder duiden en benoemen. Deze stroming der klootzakken, zoekt ideologische onderbouwing en denkt die bij Trump en de Republikeinen te vinden. Nu is het woord klootzak beladen dus zal ik het vervangen door Balsac met een grote letter.

Trump heeft volgens de Washington Post factcheckers reeds meer dan 20.000 keer gelogen. Dat is hilarisch als het een ‘bananenrepubliek’ zou zijn maar we hebben het hier over de voorheen leider der vrije wereld, de grootste kernmacht. Tussen ons en volledige catharsis staat het streven naar de waarheid als vlag en ijkpunt.

Dat ik in de jaren 70 tegen het communisme was heeft alles te maken met de vrijheid van meningsuiting en persvrijheid en de vrijheid te mogen doen wat je wil. De vrijheid om voor vrijheid te kiezen, heet dat geloof ik.
Maar de vrijheid om te mogen kiezen lijkt in Amerika verdwenen, je moet een Balsac zijn anders tel je niet mee. Huiveringwekkend.

Amerika legt het op dit moment al af tegen China met zijn langetermijnvisie en diplomatie. Zie de onlangs gesloten handelsakkoorden waar Amerika langs de zijlijn stond. En dat zal niet veranderen als de GOP aan de macht blijft en het Amerikaanse politieke klimaat blijf vergiftigen.

In Amerika zijn de “alternative facts” opgedoken en worden onwelgevallige journalisten als “activists” afgedaan. Een directe aanval op de persvrijheid en de pers zelf. Dat is ernstiger dan je denkt. Naar mijn stellige overtuiging is het niet van belang wat mensen willen horen, maar juist dat wat zij niet willen horen, als het de waarheid is. Vandaar het Friese spreekwoord in de aanhef.

Zo u ziet, ik doe m’n best.


Laatste publicatie van Harry Bleeker

  • Homo Vanus

    Waarover men spreken kan, daarover moet men niet zwijgen

    september 2020


Geef een reactie

Laatste reacties (53)