267
11

Antropoloog, vredesactivist, publicist

Antropoloog, vredesactivist, publicist en oud-docent Niet Westerse Sociologie aan de Vrije Universiteit. Zijn veldwerkregio’s zijn Zuid-Azie en Afrika. Ook Z-Afrika ten tijde van de 'apartheid', wat leerzaam was, ook door de botsingen met het regime.

Mede-oprichter van GroenLinks

Hij was actief in de christen-radicale beweging in de jaren 70. Tevens is hij initiatiefnemer en adviseur van De Linker Wang. Hij is voorzitter van de gandhiaanse Beweging van Geweldloze Kracht en columnist in onder meer het VredesMagazine.

Meedoen in Kunduz is meedoen aan de militaire bezetting

De protesten in Afghanistan zijn een signaal dat we moeten stoppen met 'civiele' politietrainingsmissie in  Kunduz

Nederland opereert met Kunduz in het kader van een oorlog, die niet werkt en waar niemand meer in gelooft

In 2003 belde president Bush premier Balkenende in verband met zijn invasie in Irak. De Britten hielpen hem al militair, maar of er, zo vroeg hij, door Nederland politieke steun gegeven kon worden aan die bezettingsoorlog. Balkenende geloofde in de rechtvaardiging, dat Saddam Hoessein gevaarlijke wapens had en verleende de gevraagde steun. Vijf jaar later kreeg  hij van een speciaal ingestelde onderzoeks-commissie en ook van bijna de hele Kamer scherpe kritiek. Politieke steun verlenen betekent immers instemmen met en juridische medeverantwoordelijkheid dragen voor de oorlog in en bezetting van Irak.

Het leidde indirect tot zijn vervroegd aftreden, ook omdat de PvdA mede door die commissie doorkreeg, dat Uruzgan van hetzelfde laken een pak was, namelijk het op schoot zitten bij onze grote Atlantische broer via het meedoen aan een westerse bezetting ver weg in een arm land.

Dat laatste geldt ook als je via het trainen van politie in het kader van die bezetting er impliciet steun aan verleent, te meer omdat die training geschiedt ten behoeve van het corrupte regiem van de ‘marionet’ Karzai. Reden dat de PvdA in haar voortschrijdend inzicht vanaf 2010 ook tegen die zogenaamde civiele Kunduz-missie is. Dat er veel Nederlandse militairen meegingen ter bescherming en voorts ook een aantal F16’s (vergeten wordt vaak dat die voluit militair in dienst staan van de Amerikanen), maakt extra duidelijk dat het kabinet-Rutte de facto deelneemt aan de Amerikaanse operatie in Afghanistan. Dat geeft het kabinet een impliciete medeverantwoordelijkheid voor die bezettingsoorlog.

Alles wijst er op, dat premier Rutte en ook de fracties van GroenLinks, D’66 en de ChristenUnie die belangrijke politieke kant van ‘Kunduz’ in 2011 niet goed hebben doordacht. De PvdA vliegen afvangen leek meer het oogmerk in een tijd dat het met de westerse oorlog nog redelijk leek te gaan. Bij uitstek kortzichtig niettemin, nu de Amerikaanse kolonel Daniel Davies er openlijk voor uitkomt dat die oorlog erg slecht verloopt en “niemand er nog in gelooft”. In een militair tijdschrift schrijft Davies: “De hoge militairen bedriegen mijn volk, hoe lang moeten we nog sneuvelen voor een missie die niet werkt?” (NRC 27-2). Nederland opereert dus met Kunduz in het kader van een oorlog, die niet werkt en waar niemand meer in gelooft. Tel uit je winst.

Verder hebben de recente protesten naar aanleiding van de Koranverbrandingen in Bagram ook een grote politieke relevantie voor de Nederlandse missie. Die protesten zijn immers uitgelopen op een massaal protest tegen wat Afghanen noemen ‘de westerse bezettingsmacht in hun land’. Protesten die onthullen dat de Afghanen zoals NOS-correspondent Lucas Waagmeester in Kabul het uitdrukt, ‘slechts willen dat  de Amerikanen met bondgenoten hun cultuur, religie en land zo snel mogelijk met rust laten’. Dat is niet alleen pijnlijk voor Rutte, maar ook voor GroenLinks, D’66 en de ChristenUnie, omdat die steeds het impliciet meedoen aan een bezetting wegduwen en mooi weer spelen over de civiele opbouw van westerse snit, terwijl de Afghanen zich willen ontwikkelen vanuit hun eigen tribale rechtssystemen.

Al vorig jaar doorzagen mensen dit semi-neokolonialisme, maar na deze massale protesten tegen de bezetting, zal het steeds minder gaan lukken dit verborgen te houden. Vooral GroenLinks, D’66 en de ChirstenUniet kan dit gaan opbreken, ook al heeft GroenLinks op het congres van 11 februari terecht het besluit genomen om een verdere uitbreiding van Kunduz te blokkeren. Kunduz zal als een molensteen om de nek van de drie partijen blijven hangen, tenzij zij op korte termijn zich daarvan bevrijden. Het geeft even pijn, maar er eerlijk voor uit komen, dat dit gebeurt vanuit voortschrijdend inzicht en mede naar aanleiding van de recente massale protesten tegen de bezetting, zal indruk kunnen maken. Wie wil er immers mede verantwoordelijk zijn voor een steeds grotere weerstand oproepende bezetting en tevens voor een oorlog die niet werkt? Het kabinet Rutte zal dan voor de voortzetting van de missie een beroep moeten doen op de PVV en als dat niets op-levert geld vrij krijgen wat dan elders te gebruiken is bij de bezuinigingen van nu.
(Dr Hans Feddema is antropoloog, publicist en vredesactivist)


Laatste publicatie van HansFeddema

  • Een keizer zonder kleren, Ken JeZelf, God als Kracht en het Dogma Voorbij

    2016


Geef een reactie

Laatste reacties (11)