2.714
36

Schrijver, journalist en activistisch ondernemer

Foto: Lenny Oosterwijk

Melk en het einde van de dierenmishandeling

Een minuut leestijd: Het is geen namaakmelk zoals soja- of havermelk. Het is bijna niet van echt te onderscheiden. Het werkt ongeveer als het brouwen van bier.

Veel aandacht voor melk deze week. Boeren, met hun gezeur, laat ik vandaag maar links liggen. Die krijgen al veel te veel en onterecht aandacht. De brief van de ex-veearts Nico Hoogland in de Volkskrant van dinsdag zou eigenlijk die aandacht moeten hebben. Hij beschrijft hoe kalfjes met hun dieet de eerste maanden worden mishandeld om tot maximale melkproductie te komen. Verdraaide lebmagen, diarree, uierontstekingen en klauwproblemen worden genoemd als gevolg van de manier waarop veel melkboeren hun koeien behandelen. Dierenmishandeling die je de lust in een lekker glas melk doet vergaan. Fijntjes vermeldt Hoogland ook nog de andere problemen: de te lage grondwaterstand, de schade aan de grond door de zware tractoren en het mestprobleem. Eigenlijk wilde de man zijn naam niet vermeld hebben vanwege de doodsbedreigingen van de boze boeren. We mogen hem dankbaar zijn voor dit kijkje in de keuken.

Melkgigant en coöperatie Campina kwam met beter nieuws. Het is met technologische oplossingen mogelijk de stikstof en broeikasgassen van melkkoeien in de nabije toekomst naar nul te brengen. Dat meldde CEO Schumacher in het interview met het Financieele Dagblad. Helaas geeft hij slechts in algemene termen aan hoe hij die stik- en broeikasgasneutraliteit wil bereiken: voerefficiëntie, stalaanpassingen, duurzame energiebronnen en mestbewerking. Wie weet krijgen we daar nog eens uitgebreider uitleg over.

Vooralsnog was het beste nieuws dat koeien in de toekomst helemaal overbodig worden. De uitvinding uit 2017 om melk te maken zonder koeien heet Perfect Day. Het bedrijf kreeg deze maand als start up 300 miljoen dollar van diverse grote investeerders. Het is geen namaakmelk zoals soja- of havermelk. Het is bijna niet van echt te onderscheiden. Het werkt ongeveer als het brouwen van bier. Gist wordt gefermenteerd tot melkeiwitten. In Californië is het al in de supermarkten verkrijgbaar. Milieuproblemen, boerenprotest, mestoverschot worden allemaal in een keer opgelost en de kievit en de grutto mogen weer terugkeren naar de Nederlandse weilanden.

Geef een reactie

Laatste reacties (36)