1.240
25

Economisch onderzoeker en journalist

Alexander Beunder (1987) heeft een Msc in economie (Universiteit Utrecht), is momenteel als onderzoeksjournalist verbonden aan Platform Authentieke Journalistiek, en publiceerde onder andere in Follow The Money, Joop, De Volkskrant en De Groene Amsterdammer over diverse politieke en economische vraagstukken.

Mensen willen een strijdbare vakbond

Steeds meer Nederlanders willen dat vakbonden 'veel hardere politiek voeren'. Abvakabo zou te activistisch zijn, maar in Nederland bestaat veel draagvlak voor een veel hardere vakbondskoers

In de media is een discussie gaande over de koers van de Nederlandse vakbonden. Vooral Abvakabo FNV wordt ervan beschuldigd een ‘radicale’ en ‘militante’ koers te varen, waar veel medewerkers van de vakbond zelf het oneens mee zouden zijn. Maar onder de bevolking van Nederland lijkt aardig wat draagvlak te bestaan voor een ‘veel hardere politiek’ van vakbonden, blijkt uit een peiling van LISS.

In de laatste peiling uit december 2012 van LISS (een project waarbij jaarlijks de mening van zo’n 8000 willekeurig gekozen Nederlanders wordt gepeild) is bijna de helft van de respondenten (46,4 procent) het eens met de stelling “De vakbonden moeten een veel hardere politiek voeren willen zij de belangen van de werknemers kunnen behartigen”. Nog maar een kleine minderheid (12 procent) is het uitgesproken oneens met deze stelling. En vergeleken met 2007 is de steun voor een “veel hardere politiek” van vakbonden duidelijk toegenomen.

Discussie over ‘activistische koers’ van Abvakabo
Momenteel is in de media een grote discussie gaande over de koers van de vakbond. Vooral de koers van Abvakabo FNV – de grootste vakbond van de publieke sector – wordt soms ‘radicaal’ en ‘militant’ genoemd. Waar andere vakbonden akkoorden sluiten met werkgevers en overheid, slaat Abvakabo voorstellen af. Zo sloegen ze bijvoorbeeld in april het ‘zorgakkoord‘ af.

Volgens verschillende media stuit deze “activistische koers die het bondsbestuur in 2010 inzette” op “grote weerstand binnen de organisatie” (Vrij Nederland, 11 juni 2013). Ook het NRC schreef dat binnen de Abvakabo het verzet groeit tegen de “de radicale koers van de bond”. “Militante bezettingsacties zijn contraproductief en vormen grote afbreukrisico’s voor de bond, zo schreef de ondernemingsraad van de Abvakabo eind vorig jaar aan de top van de bond”, zegt NRC.

Er zijn ongetwijfeld interne conflicten binnen de vakbonden, maar wat voor vakbondskoers wil de bevolking van Nederland eigenlijk zelf?

De laatste LISS peiling uit december 2012 hierover suggereert dat bijna de helft van de bevolking in Nederland (46,4 procent) het eens is met de stelling “De vakbonden moeten een veel hardere politiek voeren willen zij de belangen van de werknemers kunnen behartigen”. En vergeleken met 2007 is de steun voor een “veel hardere politiek” van vakbonden duidelijk toegenomen.

Groeiende steun voor “veel hardere politiek” van vakbonden sinds 2007
Deze eerste tabel (ruw geëxporteerd uit het Stata computerprogramma) toont de resultaten uit de laatste peiling, gecollecteerd in december 2012, over de vraag “De vakbonden moeten een veel hardere politiek voeren willen zij de belangen van de werknemers kunnen behartigen”.

 
Dus in december 2012…

●    was nog maar 13 procent van de respondenten het oneens met de stelling “De vakbonden moeten een veel hardere politiek voeren willen zij de belangen van de werknemers kunnen behartigen”. Dit is zo’n 5 procentpunt minder dan in 2007 (toen was dit nog 18,3 procent, zie tabel hieronder).
●    was 30,4 procent het met deze stelling “eens” en 16 procent was het “helemaal eens”. Dus opgeteld was bijna de helft van de respondenten (46,4 procent) het eens of helemaal eens met deze stelling, meer dan in 2007 (40,3 procent).
●    zei 26,7 procent het “niet eens, niet oneens” te zijn met de stelling en zei 14 procent er “nooit over nagedacht” te hebben. Oftewel; opgeteld zo’n 40,7 procent zwevenden, nagenoeg hetzelfde als in 2007 (41,4).

Zie in de tabel hieronder de resultaten uit de eerste peiling (gecollecteerd in december 2007):

Geef een reactie

Laatste reacties (25)