722
19

Voorzitter Humanistisch Verbond

Boris van der Ham is de voorzitter van het Humanistisch verbond. Eerder was hij tien jaar lang Tweede Kamerlid voor D66. Hij studeerde geschiedenis in Amsterdam en doorliep de Toneelacademie in Maastricht. Vanaf zijn vijftiende werd hij politiek actief bij de Jonge Democraten, de jongerenorganisatie van D66, waar hij tussen 1998 en 2000 landelijke voorzitter van was. Hij was acteur bij verschillende toneelgezelschappen, werkte voor de Europese fractie in Brussel en de Tweede Kamerfractie in Den Haag. In 2002 werd hij gekozen tot Kamerlid en in 2006 met voorkeurstemmen herkozen. Hij voert onder meer het woord over economische zaken, onderwijs, vrijheden en milieu. In 2007 werd Van der Ham uitgeroepen tot internetpoliticus van het jaar. Boris' stukken schrijft hij op persoonlijke titel.

Met kleine mensen bereik je niets groots

Vierde vrijzinnige schriftlezing: 'Over Vrijheid' van John Stuart Mill

In deze vierde vrijzinnige schriftlezing leest Boris van der Ham uit ‘Over Vrijheid’ van John Stuart Mill.


In deze tijden van verkiezingen en grootse plannen voor de samenleving, zijn de woorden van Mill nog steeds erg nuttig. “Met kleine mensen kan niet werkelijk iets groots tot stand komen.”

Sinds 1 januari 2010 publiceert D66-Kamerlid Boris van der Ham regelmatig ‘vrijzinnige schriftlezingen’ op internet. Met de vrijzinnige schriftlezing wil hij de geschiedenis schetsen van het vrije denken. Wat zeggen oude teksten over de vraagstukken over onze tijd, en kunnen ze verdieping geven aan onze vrije samenleving?


Laatste publicatie van Boris van der Ham

  • De koning kun je niet spelen

    Toneelwetten voor kiezers en politici

    2014


Geef een reactie

Laatste reacties (19)