Laatste update 18 december 2017, 10:29
54.845
89

Historicus

Han van der Horst (1949) is historicus. Hij schreef onder meer The Low Sky: understanding the Dutch', Nederland: de vaderlandse geschiedenis van de prehistorie tot nu, Een bijzonder land, het grote verhaal van de Vaderlandse geschiedenis, Onze Premiers en Schep Vreugde in het Leven, Levenslessen uit de grote depressie. Op elke laatste zondag van de maand is hij om elf uur in de ochtend te horen als boekbespreker in het VPRO-radioprogramma over geschiedenis OVT.

Mevrouw, dit is een fuck you brief

Open brief aan mevrouw Wortmann-Kool, bestuursvoorzitter van het ABP

Geachte mevrouw Wortmann-Kool,

cc-foto: Europese Volkspartij

Laat ik maar met de deur in huis vallen. Uw toon bevalt me niet. U bent uit de hoogte. U vindt mij blijkbaar een pionnetje dat je willekeurig heen en weer kunt schuiven. U verwacht dat ik braaf ja en amen zeg.

U heb met succes een domper geplaatst op mijn feestdagen door middel van een brief, gedagtekend december 2017 die ik pas deze zaterdag van U mocht ontvangen. Het onderwerp van deze brief is “belangrijke wijziging in uw pensioenregeling”. Ik denk dat U de verhoudingen aldus ziet: “Ik ben de bestuursvoorzitter van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds en Van der Horst is zo’n lul met een pensioentje”

U bent arrogant genoeg om deze brief aldus te beginnen:

“De pensioenregeling van ABP wordt in 2018 op een aantal punten aangepast. De regeling wordt daardoor eenvoudiger. Een van de wijzigingen gaat over de ANW-compensatie. Na 31 januari 2018 komt uw partner niet meer in aanmerking voor ANW-compensatie. Dat heeft mogelijk gevolgen voor de financiële situatie van uw partner als U overlijdt. Met deze brief willen we u daarover informeren. U kunt zelf iets regelen als u dat nodig vindt”

Ik wil U erop wijzen dat ik in 1971 ben begonnen met de gedwongen afdrachten aan het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds. Toen was U twaalf. Inmiddels bent U door jarenlange gehoorzame en trouwe dienst aan het CDA alsmede een loopbaan in het management van de Haagse ambtenarij de bestuursvoorzitter van dit fonds geworden zonder dat Uw curriculum op enigerlei wijze ervan blijk geeft dat U verstand hebt van pensioenen. Al die jaren heb ik trouw betaald. Decennia is mij en de honderdduizenden medestorters in het ABP wijs gemaakt dat alles tiptop in orde was en het Nederlandse pensioenstelsel het beste ter wereld. Wat dat betreft hebt U misschien inhoudelijk wel een beetje gelijk als U ons stuk voor stuk een lul vindt en ook als lul behandelt. Of als tuthola natuurlijk. U zult ongetwijfeld de positie van de vrouw een warm hart toedragen en met bewondering opzien naar mw. Neelie Kroes. Dus gelieve bij “lul” steeds ook te lezen “tuthola”. Wij hebben ons bij de neus laten nemen. Wij hebben geloofd wat ons is voorgespiegeld.

Maar ik dwaal af. Ik citeer liever nog een alinea. “De Anw-compensatie vervalt in 2018. In 2018 vervalt de Anw-compensatie. Bij het overlijden na 31 januari 2018 komt uw partner niet meer in aanmerking voor anw-compensatie van ABP.”

Deze zin betekent grammaticaal dat die partner na overlijden geen compensatie mee krijgt maar ik zal coulant zijn en ervan uit gaan dat U hiermee doelt op het overlijden van de partner van die partner om het zo te zeggen. Die krijgt geen compensatie meer voor het feit dat de staat de nabestaandenregelingen zo genadeloos heeft versoberd.

En als die partners daar wat aan willen doen, dan moeten zij maar een aanvullende verzekering zien te sluiten. U schrijft: “Bij ABP zijn hier geen mogelijkheden voor”.

Tenslotte noemt U een regeling voor ongeneeslijk zieken. Wie voor 1 februari 2018 geen verzekering kan afsluiten, komt in aanmerking voor een uitzondering. Misschien. Wie weet. Je moet dan bij U een beoordelingsformulier aanvragen. En dan zal het ABP wel zien.

Mevrouw, dit is een fuck you brief die ik daar van U krijg. Anders valt dit schrijven niet te karakteriseren. Eerst legt U mij die al meer dan veertig jaar tot Uw ABP in relatie staat, eenzijdig een verslechtering van mijn uitkering op. U doet dat buitengewoon laconiek. U voegt daaraan toe dat ik het verder moet uitzoeken als ik het ABP er maar buiten laat.

Ik wens zo niet behandeld te worden. Ik weet dat deze brief niets zal uithalen. En dat ik het lazerus kan krijgen. Nu is dat voor mij persoonlijk niet zo’n probleem want ik denk niet dat ik door deze streek uwerzijds geraakt zal worden maar daar gaat het niet om. Het gaat om de mensen die wel geraakt zullen worden en dat zijn de zwoegers met een klein pensioen en partners die om de een of andere reden niet in staat zijn geweest om iets voor zichzelf op te bouwen. Anders kwamen ze nu al niet in aanmerking voor de Anw-compensatie. In het AD lees ik dat ongeveer vijftienduizend paren door Uw eenzijdige maatregel getroffen worden.

Op geen enkele wijze licht U toe wat de reden van deze maatregel is, waarom het goed voor ons gepensioneerden is om ons een doodschrik te laten aanjagen door die onbehoorlijke en klantvijandige brief van U. Behalve dan dat de regeling daardoor eenvoudiger wordt.

Voor wie dan? Wil ik weten? En wat kopen de gepensioneerden en zij die bij U voor een pensioen sparen daarvoor? Hoe zit dat? Waarom moeten zij zich die ingreep laten welgevallen? Was het hele godverdomde ABP ingestort als die vijftienduizend mensen niet door U genaaid zouden worden met de afschaffing van de Anw-compensatie? U merkt dat mijn taalgebruik wat ruwer wordt. U vindt dit als CDA-lid en christen misschien bezwaarlijk. Denk dan maar: het is oudtestamentische toorn.

Waarom komt U niet met een behoorlijke uitleg? Zijn wij daar niet belangrijk genoeg voor? Moeten wij dankbaar onze petten afnemen als het maandelijks aalmoes komt, door uw goedhartigheid gegeven?

Aan de andere kant val ik U misschien te hard. Het is Uw wereld niet waarin Uw brief is neergedwarreld. Wat die wereld wel is liet u aan het Financieel Dagblad weten toen U een droomweekend beschreef. U wilt gaarne met Marc, de keus van Uw hart, in Californië de wijnstreek ten noorden van San Francisco bezoeken voor een proeverij op Grgich Hills Estate om vervolgens te dineren in the French Laundry van chef-kok Thomas Keller. Ook wilt U in het historische gaslight district van San Diego wandelen waarna Uw Marc bij Cesar’s Cigar and Spirits Lounge zijn lievelingssigaren koopt. Zo leven de mensen niet die reden hebben om te schrikken van Uw kerstbrief, mevrouw Wortmann.

Ik zal U daarom, mevrouw Wortmann-Kool, van mijn kant iets meegeven voor de feestdagen. Bij wijze van kerstpakket. Uw partij maakt deel uit van een moeizame coalitie met één zetel meerderheid in de Tweede Kamer. U hebt de afgelopen twee decennia kunnen zien hoe de middenpartijen afkalven en hoe de flanken groeien vanwege de woede en het wantrouwen van een toenemend aantal kiezers. Dat zijn burgers die om zeer uiteenlopende reden de Nederlandse staat niet meer beschouwen als iets wat van henzelf is en uit henzelf voortkomt maar als een vijandige macht tegen wie je jezelf en je portemonnee moet verdedigen omdat die weinig goeds met je voor heeft. Zij hebben ook geen vertrouwen meer in politici die ze op zijn best beschouwen als onder een kaasstolp levende wereldvreemde beleidspoepers en op zijn slechtst als een arrogante bende regenten die elkaar de bal toespelen en het volk schaterend het gelag laten betalen. U bent met Uw sprongen tussen het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, het Europees Parlement en nu het ABP een treffen voorbeeld van zo iemand.

En met de toon, de stijl en de argumentatie van de brief die U mij en zovelen met mij hebt durven schrijven, geeft U voedsel aan alle vooroordelen ten opzichte van de politieke klasse tot welke U behoort. Ik hoop dat U in staat bent om dat te begrijpen en anders legt Uw spindoctor het wel uit naar wie U niet hebt geluisterd want anders was zo’n brief nooit op die manier de deur uit gegaan. Of die spindoctor zat er wel achter en dan moet U meteen een ander nemen. Maar ik dwaal opnieuw af. Als je maar genoeg fuck you brieven schrijft, dan levert dat op den duur en massaal een donderend fuck you too op. Vergeet dat niet.

U hebt met Uw brief het vertrouwen in het openbaar bestuur van Nederland niet gediend. Ik wil het daar graag bij laten. .

Met verschuldige hoogachting

teken ik

Han van der Horst

PS. Wat is dat toch voor een afschuwelijke gewoonte om het over ABP zonder lidwoord te hebben. Het is het ABP, mevrouw de bestuursvoorzitter, en niks anders. Zelfstandige naamwoorden worden in onze taal begeleid door een lidwoord. Eigennamen niet maar afkortingen zoals ABP juist wel. En als Uw bestuur in zijn wijsheid heeft besloten de puntjes tussen de A de B en de P weg te laten omdat Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds ouderwets is of zo, dan maakt dat wat mij betreft geen ene mallemoer uit.

Lees hier het persbericht van het ABP over het intrekken van de Anw-compensatie De tekst vertoont grote overeenkomsten met de brief van mevrouw Wortmann-Kool.

Lees hier het een en ander over de loopbaan van mevrouw Wortmann-Kool.


Laatste publicatie van Han van der Horst

  • Zwarte Jaren

    Nederland in de Tweede Wereldoorlog

    2020


Geef een reactie

Laatste reacties (89)