Laatste update 23:03
1.540
65

Bestuurskundige

David Samuel Christiaan (Dave) Ensberg-Kleijkers (1984) is bestuurskundige en werkzaam als bestuursvoorzitter van Stichting Biezonderwijs, een regionale onderwijsinstelling voor specialistisch onderwijs. In 2017 verscheen zijn schrijfdebuut 'Bezielde Beschaving' (Uitgeverij Aspekt). Hij is daarnaast bestuursvoorzitter van Kompass, Mensenrechten Dichtbij en draagt als vicevoorzitter van het Johan Ferrier Fonds bij aan onderwijs- en cultuurprojecten in het land van zijn (voor)ouders; Suriname.

Liever buurtstages dan militaire dienstplicht

Goed onderwijs in combinatie met (jeugd)zorg is voor jongeren veel belangrijker dan een halfjaartje na de middelbare school verplicht bij Defensie aan de slag gaan

Jongeren moeten van Sybrand Buma weer verplicht in militaire dienst. “Laten we beginnen met de raddraaiers. Er komt een heel grote groep aan die de aansluiting bij de maatschappij dreigt te missen”, liet de CDA-leider op 1 juli in het AD optekenen. Uit een opiniepeiling van Maurice de Hond blijkt de meerderheid van de Nederlanders het met hem eens te zijn. Volgens driekwart van hen kan herinvoering probleemjongeren helpen weer op het rechte pad te komen. Dit soort jongeren dat grensoverschrijdend gedrag vertonen, gaan niet zelden naar het speciaal onderwijs. Zoals ook op onze scholen in Midden-Brabant. Dit gedrag van onze jongeren is niet te genezen met een militaire dienstplicht. Kwalitatief goed onderwijs, nauwe samenwerking met ouders en buurtstages zijn betere alternatieven.

Sociale context
Terecht maakt Buma zich zorgen over het gebrek aan ontmoeting tussen jongeren uit verschillende ‘milieus’. “We hebben in deze samenleving niets meer waarbij onze jongeren uit hun sociale context gebracht worden”, zei hij. Dat is exact één van de redenen dat Stichting Biezonderwijs komend schooljaar graag zou starten met het project ‘Buurtstages’ voor en met jongeren uit het voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs. Tientallen jongeren tussen 13 en 18 jaar kunnen per wijk meedoen aan deze buurtstages. Het gaat hier om jongeren uit de meest kwetsbare wijken en buurten van Tilburg, die relatief weinig sociale contacten hebben in hun eigen woonomgeving.

Met de buurtstage verbinden we jongeren én hun talenten met andere buurtbewoners. Jongeren kunnen voor een periode van bijvoorbeeld een schooljaar stage lopen bij een lokale ondernemer, maar ook vrijwillig hulp verlenen bij maatschappelijke initiatieven op het gebied van zorg, welzijn en sociaal wonen. Daar zijn voldoende ‘bezielde klussen’ waar zowel jongeren als de wijk beter van worden. Jongeren ontwikkelen hun unieke talenten en voelen zich weer volwaardig onderdeel van de wijk waar ze wonen. En de mensen in de buurt worden vrijwel kosteloos geholpen én hebben bovendien minder last van grensoverschrijdend gedrag van dezelfde jongeren.

dienstplichtDiscipline
Naast buurtstages bieden wij onze leerlingen kwalitatief goed, specialistisch onderwijs. Onderwijs waarin er volop aandacht is voor structuur, discipline, waarden en normen. Juist de ingrediënten die Buma tracht te vinden in de militaire dienstplicht. Investeren in het behoud van dit goede onderwijs in combinatie met expertise vanuit de (jeugd)zorg is voor de huidige en toekomstige generatie jongeren veel belangrijker dan een halfjaartje na de middelbare school verplicht bij Defensie aan de slag gaan. Wij kijken zorgvuldig naar de onderliggende oorzaken voor het gedrag van de jongere. Soms is er sprake van heftige trauma’s. Kan Defensie daarmee omgaan? Kunnen zij het specialistische maatwerk bieden dat juist de jongeren die de meeste problemen veroorzaken nodig hebben?

Een militaire dienstplicht als een vorm van heropvoedingskamp is géén volwaardig substituut, noch een aanvulling op specialistische vormen van onderwijs en zorg. Het terugdraaien van de forse financiële korting op ons type specialistisch onderwijs in onze regio als gevolg van de invoering van ‘passend onderwijs’, zou meer aandacht mogen en wellicht moeten krijgen van landelijke politici. Zeker in de aanloop naar de komende Kamerverkiezingen.

Tenslotte ontbreekt in het interview met Buma enige aandacht voor de rol van ouders van jongeren die grensoverschrijdend vertonen. Ouders zijn de eerste die verantwoordelijk zijn voor het gedrag van hun minderjarige zoon of dochter. Ouders die moeite hebben met de opvoeding zouden nóg eerder ondersteund moeten worden door de gemeentelijke wijkteams en zorgexperts. Het onderwijs kan veel, maar geen wonderen verrichten. Wij zijn verantwoordelijk voor het verzorgen van goed onderwijs aan de leerlingen. Daarbij hoort ook onze pedagogische inzet richting deze jongeren. Maar we kunnen en mogen ons niet bemoeien met het opvoeden van ouders. Zelfs niet als deze ouders zelf grensoverschrijdend verdrag vertonen. En een militaire dienstplicht kan helaas ook deze ouders niet helpen.

Cc-foto: gewoonmartijn


Laatste publicatie van DaveEnsberg-Kleijkers

  • Bezielde beschaving

    Alles behalve een multicultureel drama

    Oktober 2017


Geef een reactie

Laatste reacties (65)